Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Fortidens bagage fylder

Kære Orla Lindskov
Nu er jeg blevet syg igen i mine nyrer. Derfor vil jeg gerne bede om en salvedug. Jeg er en kvinde på fyrre.
Ved lægernes hjælp og ved medicin var jeg ellers blevet rask. Sådan oplevede jeg det og var selvfølgelig meget glad og taknemmelig. Men nu er det, som om det er skredet for mig i den forkerte retning. Det er gået tilbage, og det skulle jo helst gå fremad.
Jeg lever meget i fortiden. Jeg er for resten også arbejdsløs. Mine tanker kredser meget om mine forældre og de fejl, de begik mod mig. Det er meget negativt.
Også mit forliste ægteskab fylder meget. Gjorde jeg det rigtige ved at lade mig skille? Min mand begik så mange fejl.
Du ved nok, at sådan kan tankerne om fortiden dukke op. Også min tidligere arbejdsplads melder sig dagligt i mine tanker. Det var en dejlig arbejdsplads med dejlige arbejdskammerater. Jeg savner min tidligere arbejdsplads. Jeg blev fyret på grund af nedskæringer. Andet var der ikke i det. Men det blev alligevel en skuffelse mere, som blev fyldt i mit livs rygsæk, og mit livs rygsæk var tung nok i forvejen.
Hver dag sukker jeg mange gange og trækker vejret dybt, når jeg tænker på alt det, jeg har med i min rygsæk af bagage fra fortiden.
Mit brev er nok lidt trivielt og kedeligt, så du behøver ikke at tage det med i din Brevkasse. Mine problemer har nok ikke den store interesse for ret mange.
Hilsen fra ”Karen.”

Svar 1:

Vi vinder ikke sejr i livet uden kamp

Kære ”Karen.”
Jeg tager dit brev med i min Brevkasse, for jeg synes ikke, det er trivielt og kedeligt. Og jeg tror faktisk, at dine problemer er problemer, som mange har. Især problemerne med din fortid og tankerne om fortiden, som bliver ved med at dukke op.
Løsningen for dig er at tømme rygsækken, glemme skuffelserne og komme videre. For som det er nu, sidder du fast, og livet kører forbi dig.
Jeg ved, det kan være svært at komme fri af fortiden. Men det er alligevel lykkedes for mange ved bøn og forbøn. Det har i mange tilfælde været forbundet med indre kamp. Men vi må huske, at Bibelen mange gange taler om kamp. Bibelen taler om, at vi ikke vinder sejr i livet uden kamp. Det kan være sejr over fortiden. Sejr over de gamle vaner, over de gamle tanker o.s.v..
For at blive lykkelig og få held med dig i fremtiden må du med Guds hjælp opelske evnen til at sige til dig selv: – ”Glem det !”
Det er en stor gave at kunne sige: – ”Dette vil jeg bevare i min hukommelse som en kær erindring. Men det dårlige fra fortiden vil jeg lade gå i glemmebogen.”
For at være lykkelig, for at kunne gribe sine muligheder og for at nå livets mål, må man lære at glemme. Og det bliver faktisk muligt ved Guds hjælp.
De fleste bliver hurtigt klar over betydningen af at kunne glemme livets negative oplevelser. Paulus skriver om sig selv i brevet til Filipperne kap. 3, vers 13 og 14: – ”Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: – Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.”
Disse vers indeholder levereglen om, hvordan Paulus og vi andre for vores livs skyld skal lære at glemme for at kunne komme fremad.
Paulus havde et hav af negative oplevelser med i bagagen fra fortiden. Men med Guds hjælp disciplinerede han sine tanker og holdt kontrol med dem. Vi bør nok alle efterfølge Paulus’ eksempel. Det kan frigøre os fra de triste minders indflydelse. Jeg vil nu give dig et par praktiske råd:
Jag den negativ tanke ud ved at erstatte den med en positiv. Er der mennesker, du tænker negativt om, fordi de har såret dig eller behandlet dig uretfærdigt, så velsign dem og bed for dem. Det er den bedste medicin til helbredelse af triste oplevelser med mennesker.
Vi bør aldrig hævne os ved at tænke negativt om mennesker. I Bibelen står der nemlig: ”Hævnen hører mig til,” siger Herren.
Dette er Bibelens metode, og ved den metode bruger du den eneste kraft, der er stærkere end negativitet og had, nemlig kærlighedens kraft. Så standser du også det negatives ødelæggende virkning i dit liv.
Start fx hos dine forældre. Den gift, som negativiteten over for dine forældre har udsondret i din krop og i din sjæl, ja, i hele dit liv, udskilles ved kærlighedens og velviljens helbredende kraft.
Mange mennesker har ødelagt deres mulighed for en lykkelig fremtid, fordi de ikke har været villige til at glemme uretfærdig behandling.
Nok er du i krise nu. Men din situation indeholder også en mægtig mulighed for forvandling ved Guds og ved Guds ords hjælp.
Jeg har bedt for dig og sendt dig den ønskede salvedug.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla, min broder i Jesus
Først tak til Jesus, for der er sket det vidunderlige, at Jesus har gjort mig rask. Hvad ingen læger kunne, det kunne Jesus.
Lægerne undskyldte, de ville så gerne have kunnet gøre noget. Men de kunne ikke. De gav mig højest 2 måneder, og den tid er gået. Så Guds godhed er langt større, end jeg kan fatte.
Jeg er taknemmelig over for alle, som har bedt for mig, og ikke mindst over for dig, kære broder, og over for den salvedug, du sendte mig.
Du kom mig i hu i din store travlhed for syge mennesker og tog mig med i bønnen ind for vores frelser og Far. Vi ser jo i Udfordringen, at dit arbejde for syge har god virkning, og det priser vi Jesus for, og vi ærer hans navn. Så vore tider er i Guds hænder.
Kærligst G.

Min oplevelse:
Kære Orla
Jeg sender lige min salvedug, så du kan bede over den igen.
Jeg har haft megen følelse af forbønnen, du gav mig en lørdag på biblioteket i Allerød. Der er stor effekt.
Det føles i nogle tilfælde, som om forbønnen rydder op, hvilket kan give en følelse af tilbageskridt. Det kan også ses som et udtryk for, at der er noget, der ikke tidligere er blevet renset ud, og som nu bliver det.
M.v.h.
L.