KVINDER I TJENESTE
Hanne vil styrke og samle kvinderne

For 12 år siden startede Hanne Dalgaard foreningen Netværk for Kvinder i Tjeneste. Formålet er at styrke og opmuntre kvinder i deres arbejde. Både i og uden for kirken. ”For Gud arbejder i teams” siger hun.”Vi har et fælles ønske om at danne basis for et netværk for kvinder, der er i tjeneste eller lederskab – på tværs af alle evangeliske kirker i Danmark. Vi ønsker at skabe et forum, hvor kvinder i tjeneste kan blive inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten”.

Hanne Dalgaard ønsker at se kvinder i tjeneste og lederstillinger opmuntre og styrke hinanden.

Sådan lyder det fra foreningen ’Netværk for Kvinder i Tjeneste’.
Netværket ledes af en grupper på fire kvinder, som alle står i en leder- eller forkyndertjenste i deres kirke. De er fra forskellige evangeliske kirker i Danmark. En af dem er Hanne Dalgaard fra KBC i Albertslund. Hun er formand for foreningen, som hun startede for 12 år siden:
– Vores ønske om at skabe et netværk inkluderer også kristne kvinder, der har lederposter i samfundet, og vi søger en stærkere og tættere resource-udveksling mellem kirkens lederskab og dem, som tjener på lederposter i erhvervslivet, socialsektoren, politik ect. siger Hanne.
For at nå målet arrangerer de konferencer, danner lokalgrupper og udgiver tidsskriftet ’Netværksbladet’. Bladet udkommer tre gange om året og tilbyder opmuntrende undervisning og inspiration fra andre kvinder i tjeneste.
– Vi tror på, at tiden er kommet, hvor ordene fra Salmernes Bog 68:12 om, at ”stor er skaren af kvinder, der forkynder glædesbud”, er gået ind i en meget mere synlig æra. Netop i disse år ser vi, hvordan forskellige kvindekonferencer og initiativer er sprunget hastigt frem, fortæller Hanne og fortsætter:
– Kvinderne samles som en hær, forløses til tjeneste og påbegynder de mange initiativer, der er med til at bringe ”glædesbud” til verden, ikke mindst på det sociale område. Men stort set aldrig alene, for Gud arbejder i teams. Derfor er vi overgivet til at fungere i et tværkirkeligt netværk, med nogle værktøjer som fælles talerør. Bl.a. Netværksbladet og tværkirkelige konferencer, hvor vi kan få udbygget vort netværk på en naturlig og relevant måde.
Netværksgruppen har i øjeblikket travlt med at forberede den næste konference, som finder sted i København den 28. – 29. september.
– Vi tror, det bliver en spektakulær weekend for alle os kvinder. Vi forventer et massivt gennembrud for det, som Gud er ved at virke igennem den enkelte af os, både lokalt og nationalt, siger Hanne Dalgaard.

Lørdag aften er mødet åbent for både mænd og kvinder. Yderligere information om konferencen findes på www.kvinder.com. Her kan man også læse Netværksbladet.
Lisbeth Thomsen