DR Kirken

DR Kirken er med til den sene søndagsgudstjeneste i Aarhus Valgmenighed, som fortrinsvis søges af valgmenighedens unge medlemmer, som gerne vil sove lidt længe for så at mødes med vennerne henne i kirken for at lovsynge, modtage nadver og høre hvad præsten har at sige. Foto DR-Kirken.
Der synges både DDS-salmer og lovsange – begge dele ledsaget af et lovsangsband under ledelse af Arvid Asmussen.