Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Det vil være dejligt med en jul uden smerter

Kære Orla Lindskov
Nu er vi så i den søde juletid. Den er nu ikke så sød for mig. Jeg har for højt blodtryk og lider af diabetes 2. Det bevirker, at jeg må leve på piller for at kunne klare dagligdagen. Jeg synes virkeligt, at jeg døjer meget med sygdom.
Nu går vi så ind i juletiden, og hvor ville det være dejligt at kunne få en fredelig jul uden smerter og ubehag.
Men det, der gør det ekstra svært for mig at være syg, det er den forvirring, der er blandt de kristne, når det gælder lidelse og sygdom. Er jeg fx syg, fordi jeg har for lidt tro, eller fordi der er synd i mit liv? Sådan noget har jeg hørt forkyndt ud fra et bibelsted, der lyder nogenlunde sådan her: – Men til officeren sagde Jesus: ”Gå, det skal ske dig, som du troede!”
Og hans tjener blev helbredt i samme time.
– Orla Lindskov, jeg blev faktisk vred over at høre sådan noget som en forklaring til de syge.
Andre forkyndere siger, bl.a. du i din Brevkasse, at alle mennesker, også troende kristne kan blive syge. Hvorfor denne forvirring?
Venlig hilsen
K.

Svar 1:

Troen hjælper under sygdom

Kære K.
Jeg vil gerne sige lidt om, hvordan jeg tror, denne forvirring er opstået.
I det gamle Testamente er det et gennemgående træk, at jøderne troede, at ”når Gud så med behag på sit folk”, og det mente man, at han gjorde, så ville han ”fri dem ud af alle trængsler”. Så ville han ikke ”lade nogen plage komme nær den retfærdiges bolig”, så ville han give den retfærdige ”det dobbelte igen for alle hans tab” og ”mætte ham med et langt liv og fremgang.”
Dog er der allerede i det gamle Testamente nogle profeter, der slår en lidt anden tone an, en mere realistisk og nuanceret tone, bl.a. Esajas i Esajas’ bog kap. 53, hvor han omtaler smerternes mand, og profeten Habakkuk i Habakkuks bog, kap. 3, 17 og 18, hvor der står: – ”For figentræet sætter ikke blomst, vinstokken bærer ikke frugt; olivenhøsten slår fejl, marken giver ingen afgrøde. Fårene er forsvundet fra folden, der er intet kvæg i indhegningen. Men jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud. Gud Herren er min styrke, han gør min fod let som hindens og lader mig løbe over højderne.”
Jøderne som folk fik aldrig rigtigt fat i, at livet for de fleste mennesker er en blanding af sødt og surt, og når Jesus senere slog denne tone an i sit liv og sin lære, så afviste man ham.
Men lad os se lidt nærmere på Jesu lære med hensyn til smerte, sygdom og ulykke:
Jesus lærer ikke, at sygdom, smerte og lidelse er et tegn på, at man er uden for Guds nåde. Heller ikke at smerte, sygdom og lidelse skulle være et tegn på, at du er en større synder end andre eller har mindre eller for lidt tro. Men alligevel anbefaler Jesus os at have tro til, hvad Faderen kan gøre for os som læge, når vi er syge.
I Johannes-evangeliet kap. 9, 1-3 læser vi følgende: – På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødselen. Hans disciple spurgte ham: ”Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?”
Jesus svarede: – ”Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.”
Endvidere læser vi i Lukas-evangeliet kap. 13, versene 1-5 følgende: – På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: ”Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? – Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte – mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? – Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.”
I disse steder i Bibelen lærer Jesus os, at smerte, sygdom og ulykke kan ramme såvel retfærdige som uretfærdige. Her er han på linie med profeten Habakkuk og profeten Esajas.
Men vi må her så også huske, at Jesus på den anden side lærer os, at der trods alt ligger en beskyttelse og hjælp i troen under sygdom.
Dette kan godt lyde som en modsigelse. Men vi må huske, at Bibelen ikke er rettet til efter den menneskelige logik. Altså drejer det sig om, at vi som kristne finder en balance.
Jøderne som folk havde svært ved at finde denne balance. De holdt fast i, at den retfærdige skulle skånes. De så kun den ene side af virkeligheden.
Men det er lige så ubalanceret, når nogen siger, at hvis blot troen er stor nok, så kan man få et herligt, smertefrit liv her på jorden. Virkeligheden taler et andet sprog.
Jeg vil bede for dig om hjælp og helbredelse, og jeg vil ønske dig en rigtig glædelig jul.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg vil bare fortælle dig om den lykkelige oplevelse, vi har haft med min veninde og hendes mand, der ikke kunne få børn.
Hun blev gravid efter at have fået en salvedug fra dig. Jeg har ikke kunnet lade være med at fortælle det til alle mine venner og arbejdskammerater. De synes alle, at det simpelthen er fantastisk.
Jeg kender også et ægtepar i USA, som ikke kan få børn. Årsagen er mandens dårlige sædkvalitet. Lægerne har sagt, at hans sæd faktisk er ubrugelig. Jeg vil meget gerne bede om en salvedug til dem. Den vil jeg sende over til dem, som en ekstra julegave.
Jeg ved fra mine venner i Apostolsk Kirke i Schweiz, at du for år tilbage også hjalp en del barnløse ægtepar dernede til at få børn. Det skete ved forbøn. For Gud er alle ting heldigvis mulige. Miraklernes tid er ikke forbi.
En varm julehilsen til dig.
M.

Jeg ønsker alle
Udfordringens læsere en rigtig glædelig og velsignet jul.
Orla Lindskov Christensen