Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål:

Det er stressende og nedbrydende

Kære Orla Lindskov!
Jeg er en kvinde midt i 40’erne, som kæmper med forskellige ting i kristendommen. Der er fx blevet bedt mange gange for mig om, at jeg må blive fyldt af Helligånden og føle Guds nærvær, og bagefter kan jeg ikke mærke nogen forandring. Jeg har stadig et negativt sind og synes ikke, at jeg kan glæde mig over noget.
Efterhånden er der også mange, der har bedt om, at jeg kan få tungetalen. Jeg ”kan sige” to ord, men det lyder mest som en remse, og selv om der er mange, der siger, at jeg godt kan, så bliver det noget anstrengt noget, fordi jeg prøver at frem-provokere flere ord, end jeg har. Jeg synes også tit, at det er noget, jeg selv finder på.
Jeg ved ikke, om du har hørt om lignende problemer. Paulus skriver jo, at tungetalen opbygger én. Men når det bliver en præstation, så er det næsten nedbrydende. Jeg håber, du kan sætte dig ind i mine problemer.
Venlig hilsen
B.

Svar:

Vi kristne må ikke presse hinanden

Kære B.
Jo, jeg har hørt om og kender til lignende problemer som dine. Det, du oplever med mennesker, der vil have dig fyldt med Helligånden og have dig til at tale i tunger, er et typisk eksempel på, hvordan noget godt kan blive til noget skidt.
Det er fantastisk godt, når mennesker bliver fyldt med Helligånden. Det er også godt, når mennesker kommer til at tale i tunger. Begge fænomener er bibelske, og Jesus sætter selv sit segl på tungetalen i Markus-evangeliet kap. 16. Han nævner tungetalen som et af tros-tegnene. Bemærk at jeg skriver et af tegnene. Jeg skriver ikke det eneste tros-tegn. Det er tungetalen nemlig ikke ifølge Markus-evangeliet kap. 16.
Det lyder til, at du både med hensyn til at blive fyldt med Helligånden, men også med hensyn til at få tungetalen, har været udsat for noget meget anstrengt og stressende. Det er det, jeg mener er noget skidt. For det er overhovedet ikke baseret på Bibelens undervisning. Det er sikkert sket i den bedste mening; men det er ikke måden at gøre det på.
Med hensyn til at blive fyldt med Helligånden og få tungetalen, så er det ikke noget, der skal frem-provokeres eller presses igennem, som du har oplevet det. Sådan arbejder Gud ikke med os mennesker.
Tungetalen er, som du også nævner, ikke noget, vi skal præstere. Det er Guds værk. Det, du har været udsat for, er noget stress og pres, som er kødeligt, og som ikke har noget med Gud og Helligånden at gøre.
Det rigtigt bedrøvelige ved det er, at det kan virke direkte psykisk nedbrydende på den, der udsættes for det. Det er ikke kristendom. Jeg kan derfor godt forstå, hvis det, du har været udsat for, giver dig problemer med at forstå, hvad kristendom egentlig er for noget.
Det er vigtigt, at vi som kristne ikke forsøger at presse os selv eller andre til at gå på veje, som vi har det dårligt med at gå på. Det kan faktisk kvæle enhver lyst til at komme videre og søge dybere ind i kristendommen.
Vi må som kristne give hinanden plads til at være de mennesker, vi nu engang er. Vi er jo alle på forskellige steder i vores liv. Det er vigtigt, at vi med hensyn til Helligåndens fylde og tungetalen finder det på hver vores måde. Vi er jo alle forskellige, og som kristne må vi hver især gå de veje, vi synes er rigtige for os, og selv gøre vores åndelige erfaringer.
Derfor bed i dit lønkammer om Helligåndens fylde og tungetalen og afvent Helligåndens komme, for Gud kender timen for dig. Sig fra, hvis andre kristne overskrider dine grænser og vil presse dig. Det er nemlig ikke godt.
Lad os til slut gå til Bibelen og se, hvordan mennesker blev fyldt med Helligånden og kom til at tale i tunger på pinsedagen. Det skete spontant uden noget presseri. Det står beskrevet i Apostlenes Gerninger kap. 1, versene 1-4:
”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.”
At blive fyldt af Helligånden og at komme til at tale i tunger behøver naturligvis ikke at ske nøjagtigt på den her i Bibelen beskrevne måde. Men her i Apostlenes Gerninger kap. 1 læser vi i hvert fald, at det er Gud, der gør værket.
Jeg håber, at det jeg har skrevet, kan give dig en bedre forståelse af det, du har oplevet.
Venlig hilsen Orla Lindskov

Min oplevelse:
Hej Orla
Det er længe siden, og jeg vil bare gerne med dette brev sige tak til Jesus, til Gud, til Helligånden og til dig, Orla. Min angst er næsten fuldstændig væk. Det er sjældent, at jeg mærker noget til den.
Jeg håber også, at du har det godt. Jeg sender nu min salvedug tilbage til dig, for at du skal salve den og bede over den. Men det er ikke for mine psykiske problemer. Jeg vil bare blive glad, hvis du vil bede om, at min allergi i næsen må blive helbredt i Jesu navn.
Gud velsigne dig og din tjeneste, Orla. Herren Jesus har virkeligt styrket mig, og jeg har erfaret hans nåde ind i min psykiske lidelse.
Kæmpe knus
M.

Min oplevelse:

M`s mor:

Til Orla Lindskov
Vil du sende salvedugen, du har modtaget, tilbage til min datter, når du har bedt over den.
Det er fantastisk at se den forandring, der er sket med min datter. Hun kæmper stadig. Men hun ryger ikke mere ned i ”det sorte hul”. Det er, som om hun finder den styrke og ro, der skal til, i sin tro.
Jeg havde aldrig troet, at dette ville være muligt. Hun kontakter selv folk nu og bevæger sig ud blandt folk, hun ikke kender uden angst. Og hvis hun bliver utryg, beder hun blot Gud om hjælp. Jeg når lige at sende dette brev til dig, inden jeg går i nattevagt.
Endnu engang en stor tak.
Mange hilsener fra
M`s mor


Artiklen fortsætter efter annoncen: