Skriv til Suh

Har du et problem, så skriv til:
Psykolog Suh B. Jacobsen
Nordgårdsvej 109
4030 Tune
eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Er jeg besat af dæmonisk energi?

Hej Suh
Jeg er en 40-årig kristen mand. Mit liv er lige nu, og har hidtil været dybt tragisk.
Jeg er meget sikker på, at jeg er besat af en dæmon eller dæmonisk energi. Det giver sig udslag i angst, depression og en generel uro og utryghedsfølelse – forpinthed i krop og sind. Håber meget, at du har et godt råd til mig.
Venlig hilsen M

Kære M.
Det gør mig ondt at høre, at dit liv har været og stadig er svært!
Når du skriver, at du er sikker på, at du er besat af en dæmon eller dæmonisk energi, er min første tanke, at du kunne have glæde af at snakke med en præst/person, der har kendskab til disse ting, måske nogle, som har beskæftiget sig med dæmon-uddrivelse. De vil formentlig kunne sige noget om, om din situation umiddelbart tyder på noget dæmonisk. Det kan være en præst/menighedsleder, du har tillid til? Alternativt er der bl.a. Ole Skjerbæk Madsen, tidl. præst i Betlehems-kirken som er kendt for at have beskæftiget sig med sådanne ting, han vil muligvis kunne rådgive dig personligt, eller henvise dig videre til nogen andre.
Der er ingen tvivl om, at vi skal have respekt for de åndelige kræfter, Guds fjendes magt er stor, men midt i det hele skal vi hele tiden huske på, at Gud én gang for alle har vundet over døden og dermed brudt Fjendens endelige magt over os! Og Bibelen lærer os, at når vi påkalder Guds kraft må Fjenden vige!
Jeg vil derfor råde dig til at prøve at være meget bevidst om, hvilke ting, du giver opmærksomhed – for det, der fylder i dit liv, det styrer dig! Flyt derfor bevidst dit fokus VÆK fra det fortvivlende i din aktuelle livssituation, hvor svært det end måtte være – og hen på de positive ting/elementer – uanset, hvor få eller små de måtte være – og prøv at forstærke den glæde og godhed, du kan finde her: fordyb dig i dem, gentag dem for dig selv, del dem med andre, skriv dem ned, hæng evt. billeder op på dine vægge, der viser eller repræsenterer de gode ting i dit liv.
Når de angste/triste tanker dukker op, så prøv bevidst at fylde din hjerne og hjerte med ”modgift” i form af gode minder, trygge tanker, jo mere intenst, jo bedre. Prøv også at byde over de angste/triste tanker i Jesu navn – befal dem at forsvinde. Jo mere myndigt du kan gøre det – og meget gerne højlydt – jo bedre.
Sørg godt for hele dig – din krop, din ånd og din psyke.
KROP: Sund og varieret kost, jævnlig motion eller blot at komme ud og gå en tur dagligt har en dokumenteret effekt på depression og angst. Her er der noget, du aktivt kan gøre, som modvægt til den magtesløshed, der ofte indtræder i kølvandet på depression/angst.
ÅND: kommer du i en menighed?
Hvis ikke, eller hvis du kommer i en, hvor du ikke trives, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at opsøge et (andet) menigheds-fællesskab, hvor du kan blive støttet/opmuntret socialt, men også åndeligt.
PSYKE: når du har mest overskud, så prøv at ”fange” nogle af de angstfyldte tanker og sæt den under lup: hvad handler det om? Hvad er budskabet? Hvilken sandheds-værdi har den egentlig? Hvad har du mulighed for at gøre/tænke, som ville gøre den mindre skræmmende/farlig?
Tænk over, om der evt. er relationer, som du aktivt burde gøre mere ved, og som ville give dig mere glæde/tryghed i dit liv – som modvægt til den generelle uro og utryghed.
Dette sidste kan være svært at gøre på egen hånd, så jeg vil råde dig til at opsøge professionel hjælp hos en psykolog.
Når der er depression inde i billedet, kan du få en henvisning til psykolog hos din læge, så din egenbetaling bliver reduceret. Hvis du ønsker en kristen psykolog, findes der bl.a. en forening for kristne psykologer, som har en fortegnelse over medlemmer af selskabet, som tilbyder terapi.
Deres hjemmeside er: www.kristne-psykologer.dk
Hilsen Suh

Har jeg rengøringsvanvid?

Kære Suh
Hvad er egentlig forskellen mellem at være lidt ekstra pertentlig med rengøring – og på at have et decideret sygeligt forhold til renhed?
Altså, hvordan skelner man mellem lidt overdreven omhyggelighed, men baseret på sund fornuft – og så tvangshandlinger (fx ocd)?
VH B.

Kære B.
Det er et altid relevant spørgsmål, du i din henvendelse rejser!
For hvem afgør egentlig, hvad der er ”normalt” kontra ”unormalt”? Flertallet? De mest magtfulde? Dem, der råber højest? I sidste ende er vi, den enkelte, nødt til først og fremmest at spørge os selv, hvad vi mener. Og for at svare os selv på det spørgsmål, er vi nødt til at se på konsekvenserne af den pågældende situation.
Tager vi udgangspunkt i rengøring, så drejer det sig om at tænke lidt over, hvor meget vores forhold til rengøring fylder: Hvor meget tid bruger vi? Hvor mange penge på rengøringsmidler? Hvilke afsavn følger der evt. med? Giver det anledning til problemer i forhold til andre? Fysiske gener?
For hvis konsekvenserne af vores ”lyst til renlighed” er et abnormt stort tidsforbrug på at støvsuge, vaske gulv, tørre støv af osv., som igen går ud over muligheden for hyggeligt og nødvendigt samvær med familie/venner, hvis budgetposten til rengøringsartikler er urimelig høj, og måske endda vore sociale relationer er for nedadgående pga. angst for baciller – ja, så vil det efter min mening være rimeligt at konkludere, at vi er kommet væk fra ”sund fornuft” og over i noget ”usundt”.
Hvis vi desuden bliver opmærksomme på, at grunden til at vi holder fast i den pågældende situation skyldes en angst for, hvad der sker, hvis vi ikke gør det – så må vi overveje, om denne angst er realistisk, eller om den faktisk i virkeligheden er irrationel og styret af noget helt andet?
Fx kan det være praktisk og fornuftigt altid lige at tjekke om dørene er låst en ekstra gang, inden man rejser bort på 3 ugers ferie, eftersom sandsynligheden for, at det kunne være tilfældet faktisk er til stede, samtidig med at handlingen (tjekke efter) ikke medfører større gener. Omvendt er det irrationelt at vaske hænder 25 gange efter toiletbesøg af angst for dødbringende baciller, hvor årsag er urealistisk og handlingen meget belastende både fysisk og socialt.
Så hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget fylder for meget i dit liv, så prøv så objektivt som du kan at vurdere: omfang af den pågældende situation samt berettigelse i forhold til dens sandsynlighed.
Som en ekstra indikator kan du jo også høre din familie/venner ad, om de mener, du har et problem, for selvom normalitets-begrebet er relativt og meget subjektivt, så kan det jo godt være, at der er nogle ting, du netop i din subjektivitet overser og som på længere sigt gør det vanskeligt for dig at være i et fællesskab med andre mennesker.
Og selvom du så selv synes, at det er vigtigt at holde fast i en bestemt adfærd – så er tab af fællesskab måske ikke det værd?
Hilsen Suh

Hotline til Suh
På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69.
Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen.
Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk