Det forventer lederne af 2013

Udfordringen har spurgt fem kristne ledere om deres forventninger til det Herrens år 2013. Deres målsætninger gælder bl.a. klar kommunikation i det opsøgende arbejde, og vækkelsesbevægelserne har meget fokus på nye menighedsstrukturer, og hvordan arbejdet kan koordineres…

Indre Mission vil satse på mission og vækst

Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i IM.

Thomas Bjerg Mikkelsen, Indre Missions (IM) generalsekretær, understreger, at kirkekampen og debatten om Folkekirken har fyldt meget i IM de sidste år. Men nu skal der være fokus på mission og IMs rolle som missionsbevægelse:
– Nogle af vore aktiviteter og prioriteringer er forældede. Hovedbestyrelsen skal i januar diskutere missionsstrategi og tale om struktur, økonomi, indsatsområder og målsætninger.
Bl.a. frivilligheden skal udvikles. Vi skal se på, hvad der er vores styrker og vækstområder. Arbejdsgange og strukturer skal forenkles for at give luft til nye udfordringer, siger Thomas Mikkelsen.

Tre veje til resultater

For at forenkle indsatsen vil IM arbejde ud fra tre teser:
– Fokus giver resultater. IM har flere forskellige aktiviteter end for 20 år siden. Men når vi det, vi skal?
Partnerskaber giver resultater. Samarbejde er vigtigt, det giver styrke, også når det er med små organisationer som Bibellæserringen.
Åbenhed giver resultater. IM er ofte kendt som nej-sigere, det er en udfordring. Hvordan kan vi vise, hvad det er, der fylder os i dagligdagen, spørger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Nye menighedsdannelser

– Vi skal helst ikke blive splittet helt. Vi er nu i gang med at lave en samlingsstrategi. Svarer virkeligheden til vore tidligere teorier? Nu gælder det om at se på, hvad folk har af erfaringer med de nye menighedstyper.
Hele kirkespørgsmålet skal også drøftes i regi af Evangelisk Luthersk Netværk og i Samtaleforum for Mission og Kirke.
Hvad forventer I, at Gud gør i 2013?
– At Gud går foran sit folk og sin kirke. Bibelen taler ikke om løsninger men om veje og udveje. Gud går foran og lægger vejen til rette – i sidste ende er det ikke vore planer og tanker, der gør nogen forskel.
– Det er Gud selv, der kalder til tro og omvendelse. Somme tider tænker jeg på, hvilken broget flok, vi er – men alligevel kan Gud bruge os. Og til trods for magtsyge og dårlige bibeloversættelser kan Gud alligevel give nyt liv, siger Thomas B. Mikkelsen.

Fra venstre: Jens Ole Christensen, generalsekretær i LM. Karsten Bach, generalsekretær i DanskOase. Jens Jørgen Jensen, kommunikationssekretær i KFS. Og Lars Bo Olesen, formand for Frikirkenet.
Luthersk Mission:

Vi forventer meget fra Gud
Luthersk Missions (LM) generalsekretær, Jens Ole Christensen, siger med reference til året, der gik:
– Hvis vi taler om 2012 som en ørkenvandring, skal vi huske, at ørkenen i Guds folks historie er fornyelsens sted. Hoseas’ Bog har nogle paradoksale udtryk, hvor Gud siger, at han dér i ørkenen vil tale til folkets hjerte. Derfor har Luthersk Mission store forventinger til, hvad Gud vil, siger generalsekretæren.

Nedskæringer

I LM har man været nødsaget til at finde besparelser på 2,2 millioner kroner eller ca. 10 procent af den samlede omsætning. Det har betydet drastiske ændringer i mange af organisationens arbejdsgrene.
– Men åndelig kraft og økonomisk volumen er ikke ligefrem proportionale, fastslår Jens Ole Christensen.
LMs ungdomsarbejde fusioner med LMKids til organisationen LMBU (hvor BU står for Børn og Unge). Det har krævet nye vedtægter, og man søger nu den rette landsleder til arbejdet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kirkedannelser

– I 2013 skal der holdes LM landsmøde, hvilket sker hvert tredje år. Her bliver der lejlighed til at drøfte arbejdet.
To uger før landsmødet afholdes der et rådsmøde, som har en rådgivende funktion i forhold til generalforsamlingen. Her skal man drøfte ’varme kartofler’ som forholdet til Folkekirken, frikirkerne og kirkedannelse, slutter Jens Ole Christensen.

Dansk Oase: Vi vil være, hvor de søgende er

Generalsekretær i Dansk Oase, Karsten Bach, siger om forventningerne til 2013:
– Vi har store forventninger til 2013. Vi oplever, at Gud har store planer med mennesker i Danmark, og vi vil gøre os umage for at være til stede der, hvor søgende mennesker går hen, så de får en reel mulighed for at møde Bibelens budskab som svaret på deres søgen.
I Dansk Oase har man øget fokus på arbejdsliv og familieliv som missionsbase. Derfor gælder det om, at vi i hverdagen møder mennesker enkeltvis som kristne med vores ord og handlinger, siger Karsten Bach.

Vil kommunikere klart

Hvor går din kirke/bevægelse hen?
– Vores mål er at skabe rammer for levende menigheder i mission, og vi fokuserer på at inspirere alle de missionale ledere og fællesskaber, der arbejder for at se en forandring i deres nabolag eller netværk.
– Vi vil øge fokus på bibellæsning og Guds riges spiritualitet blandt unge og voksne og på at kommunikere evangeliet klart, attraktivt og meningsfuldt, slutter Karsten Bach.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kristeligt Forbund for Studerende (KFS):

Vi vil udruste til mission
Jens Jørgen Jensen, kommunikationssekretær ved KFS, fortæller om en målrettet strategi for arbejdet:
– Sidste sommer startede vi arbejdet med at udruste 200 ”KFS iværksættere”. Det skal køre i de næste tre år. Målsætningen er at støtte de studerende til at være stolte af at være kristne og tydelige om deres tro på studiestederne.
– Det handler om at hjælpe de studerende til at være grebet af Bibelen, siger kommunikationssekretær Jens Jørgen Jensen fra Kristeligt Forbund for Studerende.

Afprøv teorien i praksis

KFS tilbyder iværksætterne en teoretisk del med bibelundervisning og grundlæggende troslære. Der fokuseres på kristendommens sandhed og relevans og på, at de studerende skal se evangeliets skønhed. Når man har gennemført et seminar, kan det krydses af på et skema på hjemmesiden.
Den praktiske del af udrustningen går ud på, at de studerende skal afholde offentlige ”apologetiske” arrangementer. For eksempel har man i København arrangeret en lunch-bar, hvor studerende kan stille KFSerne spørgsmål om troen. Samtidig får deltagerne tilbudt en gratis sandwich.
Studerende opfordres også til at læse Bibelen med medstuderende i ’åbne bibelstudiegrupper’ og til at satse på tværkulturelle arrangementer.

Universitets-evangelist
Iværksætterne skal gennemføre hele programmet med både teori og praksis.
Som noget helt nyt og spændende vil KFS ansætte en universitetsevangelist. I alt fire stillinger er slået op, slutter Jens Jørgen Jensen.

Frikirkenet: Vil påvirke værdidebatten

Lars Bo Olesen, formand for Frikirkenet, beskriver 2012 som et år med en slankningsproces og en redefinering af netværket, hvor man stillede spørgsmålet: Hvad er væsentligt?
– Vores ønske for 2013 er, at vi får et bredere netværk. Vi går ikke længere ind i noget menighedsregulerende, fx. når det gælder dåb. Nu har vi fokus på, at vi er et netværk.
Vores mantra er, at vi kan noget i fællesskab, som vi ikke kan gøre hver for sig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Karismatik og bibeltro

– Med et større frikirkenet kan vi berige flere. Vi vil gerne være en både karismatisk og bibeltro kirkerøst.
Og vi vil gerne udtale os som flere, for at få mere tyngde i den offentlige debat. Vores pressetjeneste skal være en troværdig røst i medierne. Frikirkerne er ofte blevet negligeret i medierne, men vi har noget at sige i værdidebatten. Mange værdier skrider idag.
Vi er ikke en nej-siger-bevægelse. Vi står for det, der er sundt og godt for folk og nation. Men vi har også en missional opgave. Vi vil gøre kirken synlig.
Mange mennesker forbinder ikke deres tro med kirken, men de vil alligevel finde noget genkendeligt i vores præsentation af Jesus. Vi skal blande os med mennesker uden for kirkens rammer.
Frikirkenet er ikke det ultimative svar til Danmark. Vi er bare en del af Guds store flok af dejlige mennesker. Men vi kan sige noget med tyngde som bevægelse, fordi vi er enige om det grundlæggende, slutter Lars Bo Olesen.