Ung professor: Uden mission er kirken utroværdig

34-årig professor i missionsteologi
understreger missionens nødvendighed.- Mission er essentiel for kirken. Hvis vi ikke tager os af mennesker og giver dem det gode budskab, er vi grundlæggende utroværdige som kirke.

Jeppe Bach Nikolajsen

Ordene komme fra Jeppe Bach Nikolajsen, som netop er blevet udnævnt til en 20% stilling som professor II i missionsteologi ved Menighedsfakultetet i Oslo.

Stor anerkendelse

Han er godt klar over, at 34 år er en ung alder for en professorrat. Men han understreger, at det ikke er et fuldt professorrat men en såkaldt professor II stilling.
– Det handler om, at jeg inden for et snævert fagfelt har præsteret forskning af høj kvalitet, hvor et fuldt professorat krævere en meget bredere erfaring, forklarer han og indrømmer:
– Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg allerede ville få sådan en stilling. Det betyder meget for mig, at det, jeg har arbejdet med de seneste seks år, bliver anerkendt.
Viggo Mortensen, professor emeritus i Missionsteologi på Aarhus Universitet, som ved flere lejligheder har arbejdet sammen med Jeppe Bach Nikolajsen, tøver ikke med at bakke anerkendelsen op:
– Jeppe Bach Nikolajsen er et lys i nordisk missionsforskning, meget motiveret og uhyre produktiv. Man forstår godt, at MF Oslo, der står i et generationsskifte på dette område, gerne vil have ham. Men forhåbentlig er han ikke helt tabt for dansk missionsteologi.
Jeppe har ud over en kandidatgrad i teologi fra Aarhus Universitet også en ph.d.grad i missionsteologi fra Menighedsfakultetet i Oslo.

Gør troen synlig

– For mig er mission essentiel, forklarer Jeppe, som både har forsket i, hvordan kirke og mission bedst integreres i Skandinavien og Europa, samt i, hvordan man overhovedet kan drive mission i for eksempel Danmark.
– Der er rigtig mange sider af sagen, når det handler om at missionere i et land som Danmark. Men en side kunne være at være med til at gøre kristentroen synlig i det offentlige rum og ikke bare lade den være en privatsag, forklarer han.
– I det hele taget har de skandinaviske folkekirker haft svært ved at se sig selv som missionerende. Og der er stadig behov for, at de besinder sig på, hvad det indebærer at være kirke, opmuntrer Jeppe, som håber, at hans udnævnelse også medvirker til, at missionsteologien kommer til at stå stærkere i Skandinavien.
Jeppe Bach Nikolajsen bliver boende i Aarhus og rejser til Oslo, når han skal undervise.