11 nye socialdiakoner færdige

Søndag den 13. januar fik 11 nyuddannede fra Diakonhøjskolen for første gang et bevis på, at de også kan kalde sig professionsbachelorer.Det var en stor dag ved dimissionshøjtideligheden på Diakonhøjskolen i Aarhus, da forstander Jens Maibom Pedersen for første gang kunne uddele et professionsbachelorbevis til skolens nyuddannede diakoner.

Øverste række fra højre:
Rasmus Dyhr Buus, Katcha Højegaard Nielsen og Jesper Damsgaard Jensen
Miderste række fra venstre:
Forstander for Diakonhøjskolen Jens Maibom Pedersen, Daniel Provost, Rasmus Abildgaard Knudsen og Line Mølgaaard Larsen.
Nederste række fra højre:
Line Kiil Mejlvang, Vibeke Schjødt Worm, Carrie Bak og Lea Dyrholm Torp.

Med professionsbachelorbeviset i hånden er den nye stillingsbetegnelse for diakonerne: socialdiakoner. Det har taget Diakonhøjskolen over otte år at få en akkreditering af den pædagogiske diakonuddannelse, dvs. at den nye socialdiakon-uddannelse nu har fået et godkendt stempel som en egentlig professionsbacheloruddannelse.

Indviet i folkekirken

Ved siden af festmiddagen og dimissionen på Diakonhøjskolen havde ti af de nyuddannede socialdiakoner også valgt at sige ja til at blive indviet som diakoner i den danske folkekirke.
Biskop ved Aalborg Stift Henning Toft Bro forestod indvielsesgudstjenesten i Skt. Pauls kirke i Aarhus sammen med sognepræst samme sted, Erik Dybdal Møller, og forstander for Diakonhøjskolen Jens Maibom Pedersen.
Dermed fik et hold nyuddannede socialdiakoner kirkens velsignelse til at arbejde med mennesker. Det kan være børn, unge og ældre. Eller mennesker med fysiske og psykiske handicap og andre nødstedte mennesker, som misbrugere og hjemløse.

Integreret diakoni

Uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik har til forskel fra den ’almindelige’ pædagoguddannelse et integreret teologisk diakonalt indhold, ¼ del af fagene er teologiske og ¾ er socialpædagogiske.
Og det er bl.a. her, socialdiakonerne skiller sig ud fra deres kolleger fra de andre uddannelsessteder. Ud over de faglige kompetencer som socialpædagog er socialdiakonerne nemlig også rustede til at møde mennesker, der står med eksistentielle og åndelige spørgsmål.
Eva