Skriv til Suh

Har du et problem, så skriv til:
Psykolog Suh B. Jacobsen
Nordgårdsvej 109
4030 Tune
eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Min bror og hans kone er blevet skilt

Hej Suh
Min bror er for nylig blevet skilt. Det er desværre en skilsmisse hvor min bror og hans eks-kone ‘ bekriger ‘ hinanden. Vi andre i familien forsøger stadig at have en god relation til min ex-svigerinde, hun er jo trods alt stadig børnenes mor, og som vi ser det, er begge partere lige stride overfor hinanden.
Min bror klarer ikke skilsmissen så godt. Det som holder ham oppe er blandt andet, at han har fået en kæreste, han nu bor sammen med, hans venner og os i familien.
Vi er en familie, som er meget tætte. Hvis der er én i familien som har det dårligt, er det som en kædereaktion, så vi andre også er kede af det. Jeg føler det er meget ambivalente følelser; på den ene side vil jeg hjælpe og støtte ham, men på den anden side burde han saftsuseme også snart blive voksen og håndtere sine problemer mere fornuftigt.
I Biblen står der: glæd jer med de glade, græd med de grædende. Det er meget rammende for vores situation synes jeg.
Så jeg vil spørge dig om du kan sige lidt mere om denne ‘kædereaktion’? Hvad er det der psykologisk og følelsesmæssigt sker når vi påvirkes af vores næres sindstilstand. Og har du nogle gode råd i forbindelse med hertil.
Med venlig hilsen
H.

Kære H.
Hvor trist, at din bror og hans kone ikke kunne finde ud af det sammen! Godt at høre, at du og resten i familien forsøger at bevare et godt forhold til ex-svigerinden. På denne måde hjælper I med at lægge en dæmper på konflikterne, mens I samtidigt er rollemodeller for din bror for, hvordan man kan forholde sig lidt mere konstruktivt til tingene.
At I indbyrdes i familien berøres af hvordan I hver især har det, er kun godt og naturligt! Det fortæller, at I ikke er ligeglade med hinanden, men at I holder af hinanden.
Psykologisk set er det det, man kalder empati: indlevelse i andres situation/følelser. At græde med de grædende, og le med de leende, som Bibelen opfordrer os til oplever jeg som netop en opfordring til empati.
Denne indlevelse er en vigtig forudsætning for at kunne støtte og hjælpe bedst muligt – man er nemlig nødt til at have et minimum af forståelse af, hvordan den anden har det for at kunne antage, hvad der i denne situation er mest hensigtsmæssigt. Når indlevelsen er stærk og ægte kan den, der indlever sig nogle gange næsten på egen krop/følelser mærke, hvordan den anden har det.
Det kan godt gå hen og blive for meget af det gode, så man overvældes af den andens smerter/følelser og nærmest mister sig selv. Her er det vigtigt så at trække sig lidt tilbage følelsesmæssigt og fokusere på at mærke sig selv, så man ikke enten udmattes af den andens problemer, eller overtager ansvaret for den andens liv.
Oplever du/I, at din bror fralægger sig ansvaret for at få rettet op på tingenes tilstand, eller selv er medvirkende til en fastholdelse af et dårligt mønster så giv udtryk for det (selvom det kan være rigtig svært)! En kærlig konfrontation med virkeligheden er nogle gange det bedste man kan gøre. Udfaldet er så op til modtageren af budskabet.
Jeg tror, at din/jeres udfordring bliver at finde balancen mellem nogle gange at være støttende, trøstende, opmuntrende, og til andre tider give ham den kærlige og ærlige konfrontation med virkeligheden, som han måske også har brug for. Det er ikke et enten eller – det er et både/og.
Brug endelig jeres indlevelsesevne til at mærke, hvornår din bror har brug for hvad – men sørg også for at stoppe op med jævne mellemrum og mærke dig selv/jer selv og finde ud at, hvor jeres grænser er, og hvad I egentlig tænker om det hele.
Hilsen Suh

Hvad betyder mine drømme?

Kære Suh
Jeg drømmer meget. Jeg kan som regel huske de fleste af mine drømme, men det er sjældent jeg synes, de giver mening!
En gang imellem er det mareridt, og dér kan jeg nogle gange selv gætte mig frem til, hvad det handler om. Men kan man sige noget bestemt – entydigt om drømmes indhold?
Og betyder det noget særligt, at jeg drømmer så meget? Jeg kender andre, der aldrig drømmer noget.
Venlig hilsen P.

Kære P.
Drømme skal altid forstås i lyset af den drømmendes situation og baggrund. For den rette fortolkning er det vigtigt at vide, hvad de enkelte elementer i drømmen generelt betyder for den pågældende. Først derefter kan man begynde at fortolke.
Men der er dog nogle elementer, der typisk går igen, i hvert fald inden for den vestlige kultur. F.eks. repræsenterer biler, motorcykler, speedbåde m.m. ofte handlekraft, og her er symbolikken ret åbenlyst: det er alle ting, der bringer os fra et sted til et andet.
At drømme, at man kører i en bil, hvor bremsen er defekt kan handle om at alting omkring en går for hurtigt, og at man oplever at have mistet styringen (igen et udtryk, der kommer fra transport-verdenen). Huse, bygninger, refererer ofte til vores oplevelse af os selv, og en drømmeoplevelse af at bo i en meget trang, lille lejlighed, kan f.eks. således handle om, at man ikke synes, der er plads til en selv i hverdagen.
Det menes, at alle mennesker drømmer, og at de, der påstår andet, blot ikke kan huske, hvad de drømte. Dette ud fra undersøgelser af hjernens aktivitetsniveau under forsøgspersoners søvn.
Drømme har en vigtig funktion. I vågen tilstand er det nemlig muligt at fortrænge visse tanker/følelser, mens det i sovende tilstand, hvor vore forsvarsmekanismer svækkes, er lidt sværere. Man kan sige, at psyken under søvnen ser sit snit til at meddele sig omkring ting, den finder det vigtigt for den pågældende at forholde sig til. Nogle gange er det ting, der skal løses eller afklares, andre gange er det blot et ”resume” af den forgangne dag, som den pågældende så at sige får bearbejdet ved at drømme det.
At du ofte er i stand til at huske dine drømme kan handle om, at du er en person, der er meget i kontakt med dine følelser og/eller, at du måske har tendens til at undertrykke den bevidste bearbejdning af materiale i vågen tilstand?
Arbejdet med drømme er uhyre spændende, så lån evt. nogle bøger på biblioteket om emnet som inspiration til at bruge dine egne drømme til at blive klogere på dig selv.
Hilsen Suh

Klumme

Vi er alle smukke

På kanal 4 kan man i øjeblikket følge to britiske livsstil-eksperter, Trinny og Susannah, som vejleder forskellige danskere og nordmænd omkring påklædning og fremtoning.
Stort set alle vedstår, at de er utilfredse med deres udseende/påklædning inden de kommer under de to briteres kyndige hænder. Programmet er sjovt og interessant fordi det lærer seerne om, hvilken påklædning der passer til hvilke kropslige udfordringer (stor barm, lange ben osv.).
Men det der gør mest indtryk på mig, er når fokus-personen for første gang ser sig selv i al hans/hendes nye pragtfuldhed – i nyt smart eller smukt tøj, med ny frisure/klipning og fuld og flot make-up! Alle bliver de bevægede med tårer eller blanke øjne!
Det vidner om den dybe glæde og den længsel der bor i os efter at opleve os smukke – og det uanset om man er tyk, tynd, høj, lav. Trinny og Susannah har forstået en dyb sandhed: at vi alle er smukke, det handler blot om at fremhæve den – finde den frem, hvis den er blevet væk!
Hvis vi alle kunne se os selv mere med Vorherres øjne, se hvilken skønhed vi repræsenterer, så tror jeg verden ville være et bedre sted at være!
Og jeg takker af hjertet Trinny og Susannah i samarbejde med Kanal 4 for at hjælpe det lidt på vej!
Hilsen Suh


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hotline til Suh
På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69.
Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen.
Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk