Unge er glade for chat-tilbud

Unge med alkoholiserede forældre er glade for Blå Kors chat, hvor de kan få anonym hjælp.Unge, som er vokset op med forældre, der var alkoholikere, kan søge hjælp hos Blå Kors chat – og det gør de.
I et år har TUBA, som står for Terapi og rådgivning for Unge, givet mulighed for, at man kunne få online hjælp i en chat. Og der har været mange besøgende, som ellers ikke ville være kommet, forklarer Camilla Rode Jensen, som er koordinater for TUBA:
– Vi når nogle af de unge, som tumler med en opvækst, hvor forældrene drak, og som ikke er klar til at ringe eller gå i terapi. Her er chatten en mulighed for at tage det første skridt på vejen mod hjælp, fortæller hun til Blå Kors Bladet.
Hun ser det som en fordel, at de unge kan sidde hjemme foran deres skærm, uden at nogen ved, hvad han eller hun laver.
– Det er genialt, at I tilbyder en chat. Man skal ikke tænke på, om man græder i telefonen, eller om I kan kende én på gaden, siger en af de unge, der har brugt chatten.
Muligheden for at man ikke behøver udtrykke sine følelser så åbent til et andet menneske, ser ud til at trække lidt flere mænd, end der eller plejer at være til TUBAs tilbud. Der er således 8% flere mænd end til TUBAs terapi-tilbud. Og 64% af alle dem, der chatter (begge køn), har ikke tidligere haft kontakt til TUBA.
– De fleste finder frem til os ved at søge på nettet eller gennem andre rådgivninger som fx Tværs, siger Camilla Rode Jensen.
Henrik