Indre Mission fornyer strukturen

Generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen tror, at strukturen kan være med til at skabe endnu mere liv i Indre Mission.
Generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen tror, at strukturen kan være med til at skabe endnu mere liv i Indre Mission.

Overskrifterne er decentralisering og enklere arbejdsgange, når Indre Mission 1. januar 2014 indfører en helt ny struktur for bevægelsens arbejde.
Strukturplanen blev vedtaget af Indre Missions Hovedbestyrelse mandag den 9. september, og forventningen er, at missionsarbejdet vil blive styrket, samtidig med at Indre Missions lønudgifter reduceres. Det betyder, at 86 nuværende fuldtidsstillinger inden udgangen af 2015 skal blive til 68.
– Vi ønsker med den nye struktur at skabe de bedst tænkelige rammer for missionsarbejdet i Danmark. I stedet for at bruge ressourcer på at vedligeholde utidssvarende strukturer og arbejdsgange satser vi offensivt, så Indre Mission fremover kan blive en endnu mere levende, udadvendt og dynamisk bevægelse, som har overskud til at tale med mennesker om de største spørgsmål i livet og række en hjælpende hånd, siger generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen.
Eva