Børn og Tro tog hul på nye tider

s4_Børn og tro 001Evangelisk Børnemission har gennem årene gjort et meget stort arbejde for at nå børn med evangeliet, først med Henry Eskelund som leder og derefter i mange år med Kresten Jensen.

Nu har Kresten Jensens datter, Dorthe Lykke Jensen, taget over og de flyttede i maj 2012 fra Fredensborg til lokaler i den store pinsekirke på Drejervej i København.
Samtidig har organisationen skiftet navn til Børn & Tro og i den anledning holdt man mandag den 7. oktober en lille reception i de nye lokaler.
En del mennesker med større eller mindre tilknytning til Evangelisk Børnemission var mødt frem. Dorthe Lykke Jensen forklarer navneændringen med, at man oplevede, at mange forældre ikke forstod, hvad evangelisk betyder, og så benyttede man lejligheden til at ændre navnet til det mere mundrette Børn & Tro.

Træning og materialer

Børn & Tro ser det som sit formål – i samarbejde med lokale menigheder – at børn hører evangeliet og tager imod troen på Jesus, lærer at leve med Jesus hver dag og bliver en naturlig del af en lokal menighed.
Tidligere holdt man mange møder for børn rundt omkring i landet, især om sommeren, hvor man holdt børneteltmøder.
I dag satser man mere på – i nært samarbejde med lokale menigheder – at opstarte og udvikle børneklubber, ledertræning af børnemedarbejdere i menighederne, producere og fremskaffe materialer til børneklubber og andre steder og ”Bøn for Danmarks børn”.
Børn & Tro hjælper børneklubber med materialer. Aktuelt har de produceret børneprogrammet GPS i form af 77 TV-udsendelser med tilhørende undervisningshjælp. Det kan alt sammen downloades gratis fra opdagnyt.dk. Man er p.t. i gang med at udvikle en ny 3-års cirkel med forslag til materialer til børneklubber og børneevents, og så har man tekster, billedmateriale, sange og aktivitetsforslag til over 100 af Bibelens beretninger. Man håber at forny dette materiale i de kommende år.

Ny kontakt til muslimske børn

Børn & Tro er et virkeligt godt tilbud om hjælp til opstart af børneklubber i tilknytning til lokale menigheder. Mange steder oplever disse klubber som noget nyt, at de kommer i kontakt med mange muslimske børn.