Mirakler i Paraguay

Kvinden øverst var blevet kørt over af en bil, og hendes knæ var totalt ødelagt. Aftenen efter at hun fik forbøn, kom hun op på platformen med et røntgenbillede af hendes ødelagte knæ, og man skulle ikke være overlæge for at se, det var ødelagt. Men Gud havde helbredt hende, og hun sprang og dansede rundt på platformen i taknemlig begejstring til Gud! Nederst er det Timotheus, som fik hørelsen tilbage efter en fyrværkeri-ulykke.
Kvinden øverst var blevet kørt over af en bil, og hendes knæ var totalt ødelagt. Aftenen efter at hun fik forbøn, kom hun op på platformen med et røntgenbillede af hendes ødelagte knæ, og man skulle ikke være overlæge for at se, det var ødelagt. Men Gud havde helbredt hende, og hun sprang og dansede rundt på platformen i taknemlig begejstring til Gud! Nederst er det Timotheus, som fik hørelsen tilbage efter en fyrværkeri-ulykke.

Den massive investering fra danske og nordiske kirker i Paraguay ser ud til at bære frugt. Mange bliver helbredt og berørt af Helligånden.
Missionsorganisationen Gospel Outreach afholdt for første gang kampagne i Paraguay sidst i september med stor frugt til følge.

Kirker fra Danmark og andre nordiske lande har igennem mange årtier investeret massivt både i Paraguay og det nordlige Argentina. Menigheder har stået sammen om at sende missionærer ud.
Der er blevet bygget børnehjem, skoler og kirker. Mange kristne fra Skandinavien har lagt deres liv ned, fordi de oplevede Guds kald til at gå med evangeliet og hjælpe mennesker i nød. Såsæden er blevet lagt i jorden i byer og landsbyer, og nu er tiden kommet for en indhøstning i disse lande.

Ciudad del Este

Kampagnen blev afholdt i Ciudad del Este i Paraguay. Det er en by med ca. 400.000 indbyggere, som grænser op til både Argentina og Brasilien.
I samarbejde med de lokale pastorer i den Evangeliske alliance havde man lejet et stadion og lavet busordning med opsamlingsteder rundt omkring i satellitbyerne.
– Vi oplevede, de lokale pastorer havde meget stor tro for området omkring Ciudad del Este. Man har bedt for området i lang tid og oplever nu, at det er tid for indhøstningen og gennembrud, siger Simon Marker Pedersen.

Dybt berørt af Helligånden

Om formiddagen var der samling for pastorer med undervisning, opmuntring og betjening. Ud over Per Hyldgaard underviste Simon Marker Pedersen også. Simon er til daglig forstander i Skjern Pinsekirke og er selv vokset op i Argentina og Paraguay, i og med hans forældre boede der som missionærer for 20 år siden. Simon Pedersen var også ham, der oprindeligt fik Per Hyldgaard fra Gospel Outreach med på ideen om en kampagne netop i det område.
Sidste dag på seminarerne havde fokus på at nå ufrelste mennesker i Paraguay. Der var stor respons på indbydelsen til at indvie sig på ny til denne opgave, og samtlige pastorer blev bedt for under håndspålæggelse. Guds ånd virkede mægtigt, og lederne var dybt berørt af Helligånden. Mange oplevede at få en nød for at nå folk med evangeliet.
Temperaturen
ændrer sig
– Vi kan tydeligt mærke, at den åndelige temperatur er ved at ændre sig i Paraguay, og kampagnen var en stor bekræftelse for de lokale om netop dette, fortæller Simon Marker Pedersen.
Om aftenen var folk samlet, og en stor gruppe af de forsamlede gik frem og overgav deres liv til Jesus. Der var både gråd, tårer og stor glæde samtidig.
Ægtepar stod med hinanden i hånden, og for første gang bad de en bøn til Kristus om at blive frelst, mens tårerne trillede ned af kinderne. Alle aldre og typer mennesker gav respons til frelse.
Frelsesbudskabet er netop det, der altid er i fokus på de kampagner, Per Hyldgaard afholder, og som gør at folk i titusindvis giver respons hvert år på hans møder rundt om i verden.

Mange mirakler

– Næste bøn var for syges helbredelse, og vi fik lov at se, at Herren er den samme i går, i dag og til evig tid, fortæller Simon og Christina.
Hver aften var der utrolige mirakler, der skete. Blandt andet var der en kvinde, der var blevet kørt over af en bil, og hendes knæ var totalt ødelagt.
Aftenen efter hun fik forbøn, kom hun op på platformen med et røntgenbillede af sit ødelagte knæ, og man skulle ikke være overlæge for at se, det var ødelagt. Men Gud havde helbredt hende, og hun sprang og dansede rundt på platformen i taknemlig begejstring til Gud.
Mennesker fik deres syn tilbage, ben blev rettet ud, døve fik deres hørelse igen, folk med svulster og knuder oplevede de forsvandt, mennesker blev sat fri fra dæmoner, og sådan var der vidnesbyrd aften efter aften, der herliggjorde Gud og viste hans trofasthed.

Du kan hjælpe

Udfordringen afholder til januar endnu en kampagne i Cameroun i samarbejde med Gospel Outreach.
– Der er stort behov for både forbøn og økonomisk støtte, for at denne kampagne kan gennemføres, udtaler John Jensen fra Gospel Outreach.

– Kampagnen skal holdes i det allernordligste Cameroun i byen Mokolo, som er i et stærkt muslimsk område, så der er brug for al den opbakning, vi kan få, med både bøn og midler.

Af Simon & Kristina Marker Pedersen/Gospel Outreach


Artiklen fortsætter efter annoncen: