EU udtales ØV

EU er som et lukket fængsel. Nemt at komme ind i, men umuligt at komme ud af. Det er ved at gå op for flere og flere EU-borgere. EU-debatten forstummer af samme grund i takt med, at EU tiltager sig en stadig stigende magt over medlemslandene.
EU er en glidebane. Løbet er kørt. Det forudså forfatterinden Krista Frandsen allerede i 1948. Som vision fik hun syn for Europas fremtid og skrev bogen VERDENSFYRSTEN. Den er ret skræmmende. I en samtale med Krista Frandsen, i oktober 1978, var hun nærmest rystet over at se, hvor vi var på vej hen med opbygningen af den EU-union, hun havde forudset, og som mange lande indlemmes i.
Hvis bogen er et fingerpeg fra Gud, hvad jeg tror, kommer EU til at spille en afgørende rolle i det, som kristne benævner “De sidste tider” med Antikrist, og hvad dermed hører: “Dyrets mærke”, den udskældte elektroniske chip på hånden, som alle må tage, hvis de vil gøre sig håb om at få mad på bordet. Ingen kan nemlig købe eller sælge uden ved hjælp af den, siger Bibelen.
Præsterne må prædike, medens tid er, om Guds rige. Antikrist opbygger sit eget rige i EU.
(Forkortet, red.)
Knud Held-Hansen
Juelsparken 2, 2.tv.
9210 Aalborg SØ