Forandring er vejen til liv

- Der er så mange kristne, der kan citere skriftsteder om penge, helbred, ægteskab eller familie, men de er ikke frie på disse områder. Bare at lære et vers eller et afsnit i Bibelen betyder ikke, at du er fri, siger Casey Treat.
– Der er så mange kristne, der kan citere skriftsteder om penge, helbred, ægteskab eller familie, men de er ikke frie på disse områder. Bare at lære et vers eller et afsnit i Bibelen betyder ikke, at du er fri, siger Casey Treat.

Jesus sagde, at han var kommet for at give os overflod af liv. Men dette liv kommer ikke af sig selv. Vi skal begynde at tænke nye tanker, for det vil fordrive de gamle tanker. Casey Treat gennemgår i denne uge nøgle 5-8, som skal hjælpe os til at forny vores sind.

I denne tredje undervisningsserie om sindets fornyelse ser vi, hvordan forandring er helt afgørende.

”Retledning og formaning er vejen til liv.”
Ordspr. 6:23.

Retledning, instruktion, konfrontation og korrektion fra Guds ord har til hensigt at bringe forandring til vores liv. I Ordspr. 6:23 siger Salomon, at forandring er vejen til liv.
Hvis vi ønsker at gå sammen med Gud, kende hans fuldkomne vilje og opleve fylden af hans fulde plan for vores liv, er vi nødt til at forandre os kontinuerligt.
Det er den forvandling, som Paulus taler om i Rom. 12:2. En livsstil, som omfatter regelmæssig instruktion og korrektion, fører os fremad i kristen vækst.
I Ordsprogenes Bog viser ord som retledning, formaning, irettesættelse, korrektion, vejledning og undervisning os, at hvis vi skal have Guds visdom og følge hans veje, så må vi være villige til forandring.
Som jeg har nævnt tidligere, så er sindets fornyelse mere end at lære og at forandre sig. Det involverer mere end kun at vinde ny indsigt eller information.
Forandringsprocessen har lige så meget at gøre med at “aflægge”, som med at “iføre”. Den omfatter både subtraktion og addition.
I Ef. 4:22-24 læser vi:
”I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.”

Nøgle nr. 6 til sindets fornyelse:
Sindets fornyelse omfatter at aflægge det gamle køds tanker og iføre sig Guds nye åndelige tanker.
Gud bruger princippet med at tage noget væk, inden han kommer med noget nyt, gennem hele Det nye Testamente.
I processen med sindets fornyelse skal vi derfor være klar over, at Gud gør det samme med os der. Der skal fjernes lige så mange tanker og holdninger, som der skal modtages.

Fjern det gamle ved at modtage nyt

Processen indeholder både at modtage og at fjerne. Det er muligt at lære mange gode ting, men det er lige så muligt aldrig at fjerne de ting, som afholder dig fra at få succes.
Den studerende, der får afgangsbevis fra college, har mere end nok viden til at få succes på sit studieområde, men hvis vedkommende har en negativ tankegang, er det ikke sikkert, at sådan et menneske oplever succes.
Den, som ved alt om ernæring og motion, vil stadig være overvægtig og ude af form, hvis de negative tanker og vaner, der skabte den usunde livsstil, ikke fjernes.
Det er åbenlyst, at det ikke er nok at høre eller lære om sandheden for at blive sat fri. Jesus sagde, at det er, når vi bliver eller lever i hans ord, at vi kender sandheden, og når vi gør det, vil sandheden sætte os fri.
”Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie”. Johs. 8:31-32
Ordet kende i dette vers betyder at forstå på en erfaringsmæssig måde. Brugen af det viser, at noget er blevet fjernet, taget ud eller taget væk og derefter erstattet af sandheden. Dette er, når sandheden virkelig sætter dig fri.

Kender skriften, men er ikke fri

Der er så mange kristne, der kan citere skriftsteder om penge, helbred, ægteskab eller familie, men de er ikke frie på disse områder. Bare at lære et vers eller et afsnit i Bibelen betyder ikke, at du er fri.
Gamle tanker, som ikke er på linje med Guds tanker, skal erstattes eller afvises af sandheden. Man kan ikke iføre sig det nye menneske uden at aflægge det gamle menneske.

Nøgle nr. 7 til sindets fornyelse:
Det er lige så vigtigt at aflægge det gamle menneske som at iføre sig det nye.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du skal have en ny ”ble”

Lad mig give dig et eksempel på, hvad jeg taler om. Jeg har haft den glæde at være fader de sidste fjorten år. Når jeg skriver denne bog er Caleb, vores førstefødte, fjorten år, Tasha er tolv og Micah er ni.
Som jeg tidligere har nævnt, er de alle tre blevet født hjemme i vores hjem (min kone Wendy gjorde alt det hårde arbejde. Jeg tog kun imod dem).
Det tog mig ikke lang tid at lære, at disse små skabninger havde brug for masser af opmærksomhed, særlig i den ene ende af deres anatomi! De udtrykte deres behov for bleskift med et par timers mellemrum enten ved deres lugt eller ved deres gråd.
De fik således skiftet ble med et par timers mellemrum. Hvis jeg nu havde drysset lidt pudder på den gamle ble og lagt en ny ble på udenom den gamle, så havde jeg ikke givet dem, hvad de havde brug for.
De var ikke blevet skiftet, før den gamle ble var blevet fjernet og en ny lagt på. Det ville ikke have varet længe, før lugten fra den snavsede ble ville være trængt igennem den rene ble, hvis jeg havde nøjedes med at lægge en ny ble udenom den gamle.
På lignende måde er der mange kristne, som gerne vil nøjes med at lægge kristendommens rene “ble” på, men ikke ønsker at gøre noget ved den gamle snavsede “ble”, som var der inden den nye fødsel.
De tager imod nye tanker, men det varer ikke længe, før de gamle tanker begynder at stinke igennem de nye. Snart er deres liv tilbage i de samme gamle problemer.

Et sminket lig

De er som en park, der er anlagt oven på en losseplads. Græsset er smukt, og blomsterne dufter godt, men det varer ikke længe, før affaldet begynder at komme frem.
Du kan ikke bygge et godt kristenliv oven på en losseplads med negative tanker. Forandring involverer fjernelse af det gamle så vel som modtagelse af det nye.
Kan du huske det gamle ordsprog: “Forband ikke mørket, tænd et lys”? Dette er også sandt, når det drejer sig om sindets fornyelse. At tage det gamle af og iføre sig det nye er sideløbende forandringer.
Vi kan ikke sidde og prøve på at få negative tanker til at forlade vores sind. Hele tiden mens vi prøver på at få dem til at forsvinde, tænker vi de tanker, som vi ikke ønsker at tænke.
Vi skal ikke tilbringe vores tid med at prøve på ikke at tænke de gamle tanker med frygt, vrede og synd.
I stedet for skal vi lære at tænke på de ting, Bibelen opfordrer os til at tænke. Når vi koncentrerer vores sind om Guds tanker, vil hans sandhed fordrive de gamle tanker.
I Fil. 4:8 skriver Paulus:
”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.”
The Amplified Bible siger: ”Koncentrer dit sind om det.”
Vi er altså nødt til at være opmærksomme på og modstå vores gamle kødelige tanker. Men samtidig skal vi give os tid til meditation, eftertanke, fokusering og koncentration af vores sind om Guds tanker.

Vi opbygger en facade

Forandring er ikke let. Fra vores barndom er vi programmeret til at tro, at når vi først er gået ud af skolen, holder vi op med at udvikle os. Normalt foretager vi ikke nogle ændringer i vores livsstil med undtagelse af indlæring af nødvendige færdigheder.
I virkeligheden opbygger vi en facade og et image, som om vi ved alting, og vi prøver at undgå forandring. Vi ønsker at give det indtryk, at vi har styr på det hele og ikke har brug for forandring.
Så er der også familietraditionerne, de religiøse traditioner og ren og skær kødelig stædighed, som afholder os fra at vokse og forandre os.
Alle disse tendenser skal der gøres noget ved, hvis man skal gøre forandring til noget positivt og ikke noget, der bør undgås.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nøgle nr. 8 til sindets fornyelse:
Forandring skal være en positiv del af vores liv og ikke noget, der skal undgås.

Israels slavementalitet

Israels folk gik ikke ind i det lovede land, da de kunne have gjort det, fordi de nægtede at forandre sig. Den generation, der kom ud af Egypten, havde en slavementalitet og ville ikke ændre den.
De knurrede mod Moses’ ledelse og argumenterede mod Herrens befalinger. Selvom de havde set mange mirakler og havde Guds skystøtte og ildsøjle til at føre sig, så ville de ikke slippe deres gamle mentalitet.
Da israelitterne stod ved grænsen til det land, som flød med mælk og honning, så lyttede de til de dårlige rapporter fra de ti spioner, som havde været inde i landet.
Landet var deres, hvis de tog det, men skaren begyndte at græde og beklage sig over kæmperne i landet.

Græshoppementalitet holdt Guds løfter væk

Josva og Kaleb, to spioner med en god rapport, forsøgte at lede dem til i tro at adlyde Gud, men folket nægtede.
”Vi var som græshopper i vores egne øjne; det var vi også i deres øjne” (4. Mos. 13:33).
De havde ikke forandret deres måde at tænke på siden deres slavementalitet i Egypten. Selvom Gud var med dem, kaldte dem sit folk og lovede at føre dem ind i det lovede land, ville de ikke acceptere det.
Deres græshoppementalitet holdt dem fra Guds løfter. Gud havde ført dem ud af Egypten, men han kunne ikke tage Egypten ud af dem. Det var deres ansvar. Det var op til dem at acceptere Guds ord og forkaste deres gamle måde at tænke på.
Gud bekræftede sit ord gennem Moses med forbavsende mirakler. Men de ønskede ikke at forandre sig. De var vant til deres stinkende bleer.
Deres sind var fokuseret på at gå tilbage til det gamle liv i stedet for at fortsætte til det nye. Derfor mediterede de på Satans løgne fremfor Guds sandhed.
Gud havde givet israelitterne den sandhed, som ville sætte dem fri, men de troede stadig de løgne, som havde holdt dem i slaveri.
Fordi de nægtede at forandre sig, døde de alle sammen i ørkenen. Gud brugte Kaleb og Josva til at føre deres børn ind i det lovede land 40 år senere, men den triste sandhed er, at enhver israelit, der var 40 år og ældre, døde i ørkenen på grund af gamle tanker.

Et forandret sind giver et liv i overflod

Hvor er der mange kristne, som hænger fast i de gamle holdninger og tanker fra verden, og som aldrig fornyer deres sind i overensstemmelse med Guds ord.
Der er så mange, som bliver i deres ørken af depression, synd, stress, fattigdom eller hvilket problem, der end måtte opstå, og aldrig oplever det lovede land, som Gud har givet dem. Husk, at Johs. 10:10 siger:
“Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”
Gud har sørget for liv i overflod. Men du skal tilegne dig det. Det falder ikke ned på dig som regn fra himlen. Daglig forandring er det liv, som er bestemt for enhver genfødt kristen.
Hvis du ikke er villig til at forandre og forny dit sind og vælge at gå efter det, kommer du måske til at leve hele dit liv uden at modtage meget af det, Gud har sørget for til dig.
Men hvis du er villig til at forandre og begynde at forny dit sind, så kan du begynde med at leve det liv i overflod, som Gud har sørget for til dig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.
Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.

Skridt til personlig forvandling

1. __________________________________________ er vejen til liv.

2. Kan jeg lide forandring, eller gør jeg, hvad jeg kan, for at undgå det?

3. Hvilke ”lovede lande” har jeg mistet på grund af et sind, der ikke var fornyet?

4. Er der dele fra mit tidligere liv, jeg hænger fast ved eller ønsker at gå tilbage til?

5. Hvordan kan jeg begynde at bevæge mig ind i mere af mit ”lovede land” i dag?