Kirker har mere at byde ind med

Dorthe Suell
Dorthe Suell

– Når kirkegang og diakoni går hånd i hånd, søger folk kirken, siger Dorthe Suell, som nu starter KirkeFundraising.

Efter 13 år som hjemmehjælper tog Dorthe Suell to universitetsuddannelser og startede Suell Team. Nu starter hun KirkeFundraising.

– Jeg har altid været interesseret i samfundsforhold. Da børnene var blevet større, tog jeg civiløkonomuddannelsen på Syddansk Universitet og var færdig i 1994, fortæller Dorthe Suell.
Herefter startede hun Erhvervs-service for en institution under KFUM og KFUMs børne- og ungdomsforsorg.
En henvendelse fra Ungdommens Vel fik Dorthe Suell i gang med at skrive ansøgninger for foreningen, og dermed var hun i gang med fundraising.

Suell Team

– Den første ansøgning til Socialministeriet gav bevilling! Så var min fremtid lagt til rette, og jeg etablerede SUELL Team, fortæller Dorthe.
I 2005 følte hun et behov for at vide mere – og det blev til en Master i Social Integration ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet med et speciale i ’Mødet mellem bruger og socialarbejder i kristent socialt arbejde’.
– Det gav mig en større forståelse for betydningen af det kristne værdigrundlag i socialt arbejde og vigtigheden af at komme omkring det hele menneske – personligt, fagligt, socialt og åndeligt.
Nogle gange ligger der åndelige problematikker bag et menneskes sociale og personlige problemer – og hvem andre er bedre til at tage sig af dette end kristent socialt arbejde? spørger den engagerede fundraiser.

Tænketank-tovholder

Dorthe blev i 2013 tovholder for Tænketanken for Kirkernes Sociale Ansvar med det formål at sætte kristent socialt arbejde på dagsordenen.
– Det giver mulighed for at kunne hjælpe flere vanskeligt stillede mennesker og gøre det bedre, når menigheder, kirkelige foreninger, institutioner osv. koordinerer indsatsen og samarbejder – også med det offentlige og private.
Når kirker og kristne sociale indsatser bliver endnu mere anerkendte, kan vi blive en mere integreret medspiller – fordi vi har noget at byde ind med, som ingen andre har, understreger Dorthe Suell.

Diakoni gavner kirken

– Det har altid ligget i kristnes DNA at yde en social indsats. Oldkirken havde yndest hos folket – hvorfor? Der var en indbyrdes omsorg, som rakte ud over menighedsfællesskabet. Deres diakonale indsats vakte respekt. Kirken voksede og fik goodwill i befolkningen. Når kirkegang og diakoni går hånd i hånd – så søger folk kirken.

KirkeFundraising

Derfor har Dorthe Suell nu startet KirkeFundraising, som vil hjælpe kirkefolket med bl.a. idéudvikling, projektbeskrivelse og fundraisingstrategi.
KirkeFundraising åbner officielt med et arrangement i Saralystkirken i Højbjerg den 30. januar, fortæller Dorthe Suell.
Når hun ikke er travlt optaget med fundraising, nyder hun at gå ture i skoven.
– Jeg er gift, har tre døtre og fire børnebørn – som jeg har den store fornøjelse og glæde at passe ret tit, slutter fundraiser Dorthe Suell.