Livsfarlige følelser

Dr. Don Colbert, USA er forfatter til flere bøger om sundhed
Dr. Don Colbert, USA er forfatter til flere bøger om sundhed

Lær hvordan du, ved at kontrollere dine følelser, kan modvirke, at din krop får sygdomme som fx depression, angst, hjerteanfald, leddegigt, fobier og kræft. Sindet og kroppen er tættere knyttet sammen, end de fleste ved.

Tillad mig at fortælle dig en sandhed, som kan revolutionere dit liv og dit helbred: Hvordan du har det i følelseslivet kan give sig udslag på din krop, for sindet og kroppen er tættere knyttet sammen, end du aner.

Det er sandt! Det følelsesmæssige helbred genspejles ofte i det fysiske. Måske har du bedt din læge om at behandle din hovedpine, mens du i virkeligheden burde have gjort noget ved årsagen til problemet – dine livsfarlige følelser?
Når jeg kommer ind i et rum til en ventende patient, ved jeg ofte mere om årsagen til vedkommendes problemer end det, prøverne viser.
Patientens holdning siger ganske meget. Jeg har ofte tænkt, at hvis en negativ person kan tappe mig for energi, hvad kan holdningen så ikke gøre ved vedkommendes egen krop?
En patient, som havde et ekstremt negativt syn på livet, opsøgte mig ca. hveranden uge. Jeg blev overbevist om, at hendes kontinuerlige helbredsproblemer skyldtes hendes indstilling. Hendes følelser forhindrede hende i at blive rask.

Den åndelige side ved negative følelser

Negative holdninger er kontinuerlige tankemønstre, som begynder med kun én tanke.
Websters ordbog definerer holdning/indstilling som ”et handlingsmønster, følelsesmønster eller tankemønster, som viser ens natur”.
Holdning er faktisk en udadrettet følelse udtrykt gennem adfærd. Din holdning vises uden, at du siger et ord. Negative holdninger udspringer fra negative tanker og negative ord. De udvikler sig ofte på følgende måder:
• En kritisk indstilling fører til jalousi og misundelse.
• Surmulen og knurren fører tlI vrede og bitterhed.
• Gentagende beklagelse fører til egoisme og grådighed.
• Arrogance fører til misundelse og jalousi, som fører til had.
• Det at man altid ser det negative, gør en programmeret for nederlag, og det fører til depression og en følelse af håbløshed.
• Fjendtlighed fører til vrede og bitterhed.
• Nærtagenhed fører også til vrede og bitterhed.

Vejen til livsfarlige følelser

Når de negative holdninger har sat sig fast, er det næste udviklingen af livsfarlige følelser. Livsfarlige følelser er blandt andet:
• Uforsonlighed
• Bitterhed
• Vrede
• Had
• Afvisning
• Frygt
• Skam
• Skyldfølelse
• Misundelse
• Jalousi
• Ydmygelse

Livsfarlige følelser gør skade på kroppen. Jeg anser bitterhed, vrede og uforsonlighed for at være tre af de farligste følelser man kan have.
Disse følelser kan faktisk forhindre kroppen i at skille sig af med giftstoffer, specielt fra leveren og galdeblæren. Denne ophobning af giftstoffer i systemet kan til sidst føre til sygdom.
Før jeg behandler en kræftpatient, opmuntrer jeg vedkommende til at give slip på vrede og bitterhed ved hjælp af tilgivelsens kraft. Jeg fortæller mere om at give slip på følelser senere.
Min erfaring er, at patienterne ofte er blokeret fra at blive helbredt, indtil de giver slip på disse livsfarlige følelser.

Virkningen af livsfarlige følelser

Livsfarlige følelser kan også føre til livsfarlig adfærd, som påvirker menneskerne rundt om os.
Livsfarlige følelser begynder altid i sindet med en tanke. Tanken fører til et ord, og ordet fører til en holdning. De negative holdninger kan igen føre til livsfarlige følelser som fanges i kroppen og sætter gang i et sygdomsforløb.

Had og jalousi

Had og jalousi kan føre til:
• Højt blodtryk
• Hjertesygdom
• Kræft
• Migræne
• Mavesår


Artiklen fortsætter efter annoncen:Overdreven vrede, overdreven bekymring og stress som følge af had fører til øget adrenalinproduktion, og det kan føre til højt blodtryk og øger belastningen på hjertet og kredsløbet. Mennesker som ofte er vrede har to til tre gange så høj risiko for hjertesygdomme, specielt hjerteanfald.
Negative følelser som oprørthed, vrede og frygt stimulerer det sympatiske nervesystem og fører til reduceret produktion af saltsyre.
Hvis man har sådanne følelser når man spiser, vil den mindskede saltsyreproduktion igen føre til mindsket produktion af bugspytkirtel-enzymer, noget som gør det vanskeligt for kroppen at fordøje maden.
For lidt mavesyre og bugspytkirtelenzymer medfører, at maden ikke bliver fordøjet korrekt. Det kan resultere i opsvulmethed, luft i tarmene, halsbrand, forstoppelse og andre fordøjelsesproblemer.
Den overdrevne stress, som forårsages af negative følelser, er ganske farlig, for det giver øget kortisonproduktion, noget som hæmmer immunforsvaret.
Et hæmmet immunforsvar kan give plads til, at kræftceller begynder at dannes og vokse. Had og jalousi er ødelæggende følelser.

Stolthed/Hovmod

Stolthed kan føre til:
• Psykisk sygdom
• Slagtilfælde
• Hjerteanfald
• Død

Stolthed er en dødsensfarlig holdning. Den kan give katastrofale resultater. Salomons ordsprog garanterer, at det at overgive sig overgive sig til stolthed faktisk vil føre til ødelæggelse.
Der står: ”Hovmod går forud for ulykke, overmod går forud for fald” (Ordsp. 16,18)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Frygt og Ængstelse

Frygt og ængstelse kan føre til:
• Hjertesygdom
• Panikanfald
• Hjerteanfald
• Psykiske sygdomme
• Depressioner
• Fobier

Din krop reagerer på frygt og ængstelse ved at frigøre store mængder adrenalin, noget som fører til hurtigere hjerterytme, hyperventilering, svedige håndflader og hurtigere peristaltik (muskelbevægelser) i fordøjelsessystemet. Dette omtales ofte som kamp-eller-flugt-responsen.
I en sådan følelsesmæssig anstrengt tilstand sker der mange fysiske ændringer, uden at der er noget unormalt ved det.
Imidlertid kan længere perioder med frygt eller ængstelse medføre, at denne anstrengte tilstand varer for længe, og det kan føre til adrenalinudmattelse, træthed og panikanfald, irriteret tarm, stresshovedpine og andre symptomer.
Du kan blive ramt af fysisk og følelsesmæssig udmattelse og svækkelse af immunforsvaret, noget som til sidst kan føre til alvorlig sygdom.

Vrede

Vrede kan føre til:
• Leddegigt
• Hjertesvigt
• Slagtilfælde
• Højt blodtryk
• Hjerteinfarkt
• Mavesår

Vrede kan være en sund følelse, hvis den bruges på en produktiv måde, men hvis du bliver ved med at gå og bære på vrede, kan det blive farligt for dit helbred.
Det er derfor, Skriften siger dette: ”Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede…” (Ef 4,26).
Apostlen Paulus fortalte os, at hvis vi ikke tager hånd om vreden hurtigt, så vil den æde os op fra indersiden.
Vi vil blive som trykkogere, med vrede som hober sig op, indtil vi eksploderer og skader mennesker tæt på os. Eventuelt eksploderer vi på indersiden og pådrager os hjerteanfald eller slagtilfælde.
Uden at du indser, hvad der sker, bliver dit sind til bitterhed, og bitterheden går over i had. Dette følelsesmæssige kaos er grobund for mange fysiske sygdomme. Dr. Robert Eliot, en anerkendt hjertespecialist, fandt ud af, at når menneskelige trykkogere gemmer deres følelser indeni, kan det til sidst få udslag i fjendtlighed og raserianfald.
Når det sker, øges blodtrykket dramatisk. Mennesker med sådan en adfærd har en meget højere risiko for at pådrage sig hjerteanfald og slagtilfælde.
Udsæt ikke dig selv for dette! Giv slip på det, og bed om tilgivelse! Lad ikke ’solen gå ned over din vrede’!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Depression

Depression kan føre til:
• Kræft
• Hjertesygdom

Forskning har vist, at mænd har en tendens til at frigøre sindet, og at kvinder oftere undertrykker det. Opsamlet vrede, bitterhed og had kan føre til depression.
Depression rammer ca. 19 millioner amerikanere. Kvinder har en risiko på I0 til 25 procent for en alvorlig depression i løbet af livet.
Mænd har en risiko på 5 til 12 procent. Depression er blevet et globalt problem.
En ud af seks mennesker vil på eller andet tidspunkt blive ramt af en alvorlig depression. Hvorfor bliver nogle mænd syge, når de mister deres job eller går på pension?
Skyldes det bare alderen, eller er det noget andet, der foregår? Et tab – et hvilket som helst tab – kan påvirke vores følelsesmæssige stabilitet og svække immunforsvaret. Det åbner for en række sygdomme, blandt andet kræft.
Det er sandt, at kræft kan ramme alle mennesketyper, men en af de typiske faktorer, forskerne kan se er til stede før kræftudbrud, er manglende evne til at give afløb for følelser.
Når jeg siger til kræftpatienter: ”Fortæl mig om dit liv to eller tre âr før du fik kræftdiagnosen,” bliver jeg gang på gang fortalt om dybe, følelsesmæssige plager, ofte i kombination med et traumatisk tab eller depressioner.
Hvad med kvinder? Undersøgelser viser, at hjemmegående er 54 procent mere udsat for kræft end resten af befolkningen – og 157 procent mere end kvinder, der arbejder udenfor hjemmet.
Dette har fået forskere til at lede efter et kemikalium i husholdninger, som kan være årsagen til sygdommen.
Men kan årsagen i stedet være noget, man ikke kan se? Kan det være, at nogle hjemmegående føler sig fanget, nedvurderet og hjælpeløse og på den måde åbner døren for lidelser og sygdomme?
Mange hjemmegående elsker deres rolle og er lykkelige og glade for livet. Men nogle bærer på livsfarlige følelser, som kan udløse fysiske sygdomme – blandt andet kræft.

Ingen udvej

Mange mennesker oplever desperation, ofte som følge af en pludselig forandring af omstændigheder eller miljø.
Ingen er immun mod de forandringer, som livet udsætter os alle for. Men nogle begynder at lide under det, både fysisk og psykisk, fordi de føler, at de ikke kan undslippe.

Depression og gigt

Jeg har ofte tænkt: Hvorfor er kvinder så meget mere udsat for leddegigt end mænd? Jeg begyndte at følge nøje med i forskningen, som viser, at mænd sædvanligvis er i stand til at give udtryk for deres sindsstemning, mens kvinder har en tendens til at holde det for sig selv og blive deprimerede.
Jeg kom til at tænke på dette skriftsted: ”… modløshed udtørrer knoglerne.” (Ordsp. 17,22b)
Er det muligt, at nogle kvinders ”modløse ånd” kan påføre dem leddegigt? Kan den føre til, at led og knogler bliver betændte og begynder at degenerere?
Jeg har haft det privilegium at se Guds kraft helbrede mennesker på et øjeblik på mine rejser rundt om i verden.
Mere end én gang har jeg set er menneske blive helbredt for leddegigt, når han eller hun gav slip på bitterhed og vrede gennem total omvendelse.
Disse mennesker blev først sat åndeligt fri, derefter følelsesmæssigt og til slut fysisk. Når magten bag de livsfarlige følelser blev brudt, blev sygdommen helbredt.

Bitterhedens høje pris

Den som fortsætter med at ruge over en eller anden uafgjort sag, ødelægger ikke bare en personlig relation og skader sin egen krop. Han eller hun blokerer også kommunikationen med Gud.
En bitter person har ikke længere noget ønske om at læse Guds Ord eller bede. Bitterhed giver dig en anden indstilling og fratager dig lykken. Bitterhed har en høj pris.
Hvad bør din handlingsplan være ved første tegn på vrede eller bitterhed? Gå øjeblikkelig hen til den involverede person og tag problemet op – uanset hvem der har skylden. Du vil føle en bølge af frihed skylle ind over dig, idet du tilgiver – uafhængig af, hvordan den anden person reagerer.
Livsfarlige følelser er nemlig netop – livsfarlige. Du har set, hvordan sådanne følelser kan stjæle livet og dit helbred fra dig.
Brug lidt tid på at granske dit eget hjerte. Bærer du på livsfarlige følelser, som du har vanskeligt ved at overvinde?

Fortsæt læsningen, så får du nogle effektive måder at overvinde livsfarlige følelser på en gang for alle.

1. Praktiser tilgivelse

Hvem har gjort dig uret eller såret dig dybt? Det første skridt henimod at overvinde livsfarlige følelser er tilgivelse i stedet for vrede og bitterhed.
Tilgiv dem, selv om du ikke føler for det. Bare bestem dig for at gøre det.
Uforsonlighed skader sjældent andre end den, som holder fast på den. Befri dit hjerte fra fangenskabet, og lad en sund strøm af helbredelse flyde gennem dig.
”For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. v15 Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.” (Mattæus 6,14-15)

2. Tag kontrol over din tunge

De ord du siger, har enorme konsekvenser. Bibelen siger:
”Liv og død er i tungens vold”. (Ordsp. 18,21)
Et forvandlet hjerte er den eneste garanti for at du snakker opløftende. Herren sagde: ”For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. ” (Matt. 12,34b)
Husk at det, du siger, bestemmer din fremtid – og påvirker din krop.
”Liflige ord er flydende honning, sød for sjælen og lægedom for kroppen.” (Ordsp. 16,24)

3. Omgiv dig med positive venner

Siden ord, tanker og holdninger smitter, bør du vælge dine venner med omhu. Hvad kan du forvente, hvis du omgiver dig med mennesker, som spreder sladder og rygter eller bruger usømmeligt sprog?
Skriften siger: ”Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.” (Kol 4,6)
En af mine nære venner har en utrolig indvirkning på unge mennesker – og bringer flere tusind til Kristus hvert år.
Jeg husker en dag, en person bragte et grundløst rygte om en anden persons tjeneste på banen. Min ven afbrød umiddelbart den anden person og sagde: ”Jeg vil ikke høre om det. Jeg har bestemt mig for at holde op med at høre på sladder og rygter.”
Han er den type ven, som alle mennesker behøver.

4. Fyld dit sind med sunde tanker

Det er vigtigt, at vi er forsigtige med, hvad vi hører og ser på. Bibelen siger: ” Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.” (Ordsp 4,23)
Det som kommer ind i vores sind kommer ud i form af vores handlinger – og påvirker vores velvære.
Gennemgå dine tv-vaner, og bestem dig for at skære alt det væk, som skader dit sind, om det så er din favorit soap-opera! Stop med at høre på deprimerende musik!
Før du køber noget musik, bør du læse teksterne. Er de i overensstemmelse med det, du vil fylde dit hjerte, sind og sjæl med?
Jeg spiller lovsangsmusik på mit lægekontor for at bidrage til patienternes helbredelse. Salvet lovsangsmusik kan trænge ind i din sjæl og fylde dit indre menneske med fred og glæde.
Hvorfor ikke forsøge det? Lyt til salvet lovsangsmusik i bilen eller på jobbet! Du kommer til at opleve, at Guds fred fylder dit hjerte.
Hvad bør vores tanker være optaget af? Apostelen Paulus giver dette råd:
”Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter og taler godt om, ja alt, hvad der udmærker sig og er værd at rose.” (Filipperne 4,8)

5. Mediter over Guds ord

Når dit hjerte er fyldt af Skriften, er der ikke meget plads til tvivl eller nederlag.
Du behøver ikke at læse fem kapitler om dagen for at få gavn af den. Begynd i stedet med et enkelt vers, og mediter over dette vers, til ordene strømmer gennem din sjæl.
Memorer ordene, så du kan hente dem frem, når du behøver dem. Det er ikke kvantiteten, som er vigtig, når det gælder bibellæsning, det er kvaliteten.
Læs et stykke, indtil du finder et vers, som taler til dit hjerte. Læs dette vers igen og igen. Læs det højt. Form en bøn over det, og tak Gud for, at det er virkelighed i dit liv.
På den måde kan du søge åbenbaringskundskab fra Ordet. Det er sådan, Gud gør det levende for dig personligt.
Du kommer til at opdage, at Skriften er en rustning, som beskytter dig mod negative tanker og følelser. Den skaber også tro i dig. Et sundt sind, fyldt af kærlighed, glæde, fred og tilgivelse, vil kunne føre til en sund krop. Bestem dig for at sige ord og tænke tanker inspireret af Gud.
”Min søn, lyt til mine ord, hør godt efter, hvad jeg siger. Hold godt fast ved dem, og lad dem slå rod i dit hjerte, for de giver liv til alle, som følger dem, de giver sundhed til krop og sjæl. Pas på dine tanker og motiver, for det er dem, der former dit liv.” (Ordspr. 4,20-23)

 

Bogen er udkommet på letlæst norsk: ’Det du ikke vet, kan ta livet av deg’ og kan købes på Udfordringens bogsalg Hosianna.dk sammen med de øvrige af Don Colberts bøger.
Bogen er udkommet på letlæst norsk: ’Det du ikke vet, kan ta livet av deg’ og kan købes på Udfordringens bogsalg Hosianna.dk sammen med de øvrige af Don Colberts bøger.

DR. COLBERTS TJEKLISTE FOR LIVSFARLIGE FØLELSER

• Negative tanker fører til negative ord, som igen fører til negative holdninger og følelser.
• Livsfarlige følelser kan hindre kroppen i at skille sig af med giftstoffer, specielt fra leveren og galdeblæren.
• Had og jalousi ødelægger et menneske. Først på indersiden, derefter manifesterer de sig i skadelige handlinger og skadelig adfærd i det ydre.
• Mange sygdomme er blevet sat i forbindelse med den livsfarlige følelse frygt, blandt andet hjertesygdomme, depression, angstlidelser og andre psykiske lidelser.
• Guds Ord er en effektiv modgift mod livsfarlige følelser.
• Gudfrygtige tanker forhindrer udvikling af livsfarlige følelser.
• Modarbejd plagsomme, negative tanker ved at proklamere kraftfulde, positive ord og skriftsteder.
• Vælg at leve i kærlighed og tilgivelse.
• Vælg at leve i ydmyghed og taknemmelighed.
• Lær dig selv at le.