Hjælp til tro i praksis

Ved personligt at tilegne dig bibelløfter, som du tror på, og dagligt at bekende disse ord, bliver de til virkelighed i dit liv, siger Jim Kasemann.

Af Jim Kasemann. Dr. of Divinity, prædikant siden 1975 i 30 lande. Har grundlagt 27 kirker i Minnesota-området. Grundlægger af Association of Faith Churches and Ministers Int., der har medvirket til over 600 bibelskoler i verden.

Mange kristne er syge, fattige og lider nederlag i mange, om ikke alle, områder i deres liv. I modsætning til det Jesus Kristus gjorde for dem på Golgata, hvor Gud tilvejebragte en fuld forsoning for hele menneskeheden. Forsoning fra synd, fattigdom, sygdom og død.

Guds Ord fortæller os, at troende, der er født på ny, er nye skabninger i Kristus, (2. Kor. 5:17) med evigt liv og en guddommelig natur (1. Joh. 5:10-13), og som troende er de friet ud af Satans magt og sat ind i Guds rige (Kol. 1:12-14).

Når nu det er sandt, hvordan kan det så være, at så mange kristne ikke taler, handler eller virker, som om de er i Guds rige? Det skyldes, forsoningen i Kristus ikke er blevet en realitet i deres egne liv.

Vor bekendelse styrer os

En åndelig lov, som kun få er klar over, er, at vi styres af vor bekendelse. Du når aldrig længere, end til det du bekender – hvad enten du tror eller ej. I Mark. 11:23-24 siger Jesus til os, at vi kan få alt, hvad vi beder om, så længe vi ikke tvivler i vort hjerte (ånd), men tror, at det sker, som vi siger (bekender med vores mund).

Jesus sagde ikke: “Tro med jeres forstand og bekend med jeres mund”, han sagde: “Tror i dit hjerte (ånd) og bekender med din mund”. Mange har en masse kendskab til Bibelen med deres forstand – og alligevel ender de i helvede, fordi de ikke har adlydt Guds Ord om frelse, som er beskrevet i Rom. 10:9-10 “Thi når du med din mund bekender Jesus som Herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst, thi med hjertet (ikke med forstanden) tror man til retfærdighed og med munden bekender man til frelse.”

Det, du bekender, virker på alle livets områder

Den åndelige lov om bekendelse virker ikke kun til frelse (Rom. 10:9-10), men den virker overalt i dit liv – godt eller ondt. I Mark. 11:23 siger Jesus:

“…og ikke tvivler i dit hjerte, men tror, at det sker, som han siger, han skal få det opfyldt”. Der er nogle mennesker, der tror mere på Satan end på Gud. De tror af hele deres hjerte, og siger med deres mund: “Jeg får altid influenza, når der er influenza epidemi i byen”. Og fordi de tror det og siger det, ja, så får de influenza.

I stedet for at tro i deres hjerte og sige med deres mund: “Jesus tog mine svagheder og bar mine sygdomme” i henhold til Matt. 8:17. Derfor forbyder jeg i Jesu navn enhver sygdom og svaghed at komme til mit legeme. Ordsprogene 6:2 siger: “Du er fanget ved dine læber og bundet ved mundens ord”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lad din tro vokse

Det er en afgørende del af dit tros-liv, at du vidner og bekender. Hvis du ønsker at udvikle en stærk tro – så bliv ved med at fortælle, hvad Herren gør for dig, og hvad Guds Ord siger om dig og dine rettigheder i Kristus.

Jo mere du taler om Jesus, jo mere virkelig bliver Jesus for dig! Jo mindre du bekender Jesus, jo mindre er Han for dig! Bekend, hvad Guds Ord siger om dig, og den situation du er i, selv om du ikke har troen nu, så kommer troen ved at høre – og det, som høres, kommer i kraft af Kristi Ord (Rom. 10:17).

Bekend det så ofte som muligt, og før eller senere vil troen komme i dit hjerte, når du hører Guds Ord på dine læber: “…og du skal få, hvad som helst du tror i dit hjerte og bekender med din mund” (Mark. 11:23-24).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bekendelse af tro skaber realiteter

Gud har gjort alt det, han kunne. Alle løfterne i Bibelen er vor retmæssige ejendom. Bibelen er vort retmæssige dokument, beseglet med Jesu blod.
Imidlertid er det sådan, at det kun er din tro og bekendelse på, hvad der står skrevet, som gør det til virkelighed for dig. Gud ønsker, at vi skal glæde os over og kende virkeligheden af, hvad han har lagt til rette for os – og han har allerede fortalt i sit ord, hvordan vi skal gøre det.

Læs Bibelen, især Det Nye Testamente, og find de vers, der beskriver “i Kristus”, “i Ham”, “i hvem” osv. Begynd med at gøre versene personlige, og bekend dem med din mund. Begynd at sige: “Det er mit, det er, hvem jeg er i Kristus, og det er, hvad jeg kan gøre i Kristus”.

Troen kommer altså af det, der høres,
og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.

Romerbrevet 10:17

På den måde vil forsoningen i Kristus blive en virkelighed for dig. Det er allerede en virkelighed i den åndelige verden. Men det, vi ønsker, er, at det også må blive en virkelighed i den fysiske verden, hvor jeg nu lever. Jeg behøver ikke fysisk helbredelse, når jeg skal i himlen, jeg har brug for det nu. Jeg behøver ikke udfrielse fra Satans trældom i himlen, jeg har brug for det nu, her på jorden, hvor jeg lever i dag!

Begynd nu – bekend dagligt, hvad du tror

Gør din forsoning i Kristus til en virkelighed. Begynd at opfatte Guds Ord som værende personligt til dig. Bekend det dagligt med din mund, og tro det i dit hjerte (ikke med forstanden) og begynd at handle, som om Guds Ord er sandt. Gør det, og du vil opleve, at du kan vandre i sejr på alle livets områder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad jeg er i Kristus

(bekend hver dag)

 • Jeg er en ny skabning i Jesus Kristus! Min ånd er skabt i Guds lighed! – 2. Kor. 5:17
 • Jeg er gjort fuldkommen i Kristus! – Kol. 2:9-10
 • Jeg er retfærdig i Jesus Kristus! Jeg har et forhold til Gud, som om jeg aldrig har gjort noget forkert! 2. Kor. 5:21
 • Jeg er løskøbt fra lovens forbandelse! (Fattigdom, sygdom og åndelig død). – Gal. 3:13 og 5. Mos. 28
 • Jeg er Guds barn og Kristi medarving! – Rom. 8:16-17
 • Jeg er friet fra Satans rige, og er nu sat ind i Guds rige! – Kol. 1:13-14
 • Jeg er delagtig i Kristi legeme, og Satan har ingen magt over mig! – 1. Kor. 12:14-27, Luk. 9:1 og 10:19
 • Jeg er sat med Kristus i det himmelske! – Ef. 2:4-6
 • Jeg har plads i det himmelske, højt over alle mørkets magter, og alt er mig underlagt! Ef. 1:20-23

Hvad jeg ejer i Kristus

(bekend hver dag)

 • Jeg er i Kristus velsignet med al den himmelske verdens åndelige velsignelse! – Ef. 1:3
 • Alt hører mig til. Både det, der er nu, og det, der skal komme! 1. Kor. 3:21-22
 • Alle mine behov er tilfredsstillet af min himmelske Fader i overensstemmelse med hans rigdom på herlighed i Jesus Kristus! – Fil. 4:19
 • Jeg behøver ikke at bekymre mig for noget, for Gud har befalet mig at kaste alle mine bekymringer på Ham! 1. Pet. 5:7

Hvad jeg formår i Kristus

(bekend hver dag)

 • I Helligåndens kraft er jeg et vidne for Jesus! – ApG. 1:8
 • Jeg kan fortælle andre om Jesus Kristus, og jeg gør det! Mat. 28:18-20
 • I tro på Jesus Kristus, og i hans navn uddriver jeg onde ånder og taler i nye tunger, og når jeg lægger mine hænder på de syge, bliver de raske! – Mark. 16:17-18
 • Alt formår jeg i Ham, som giver mig kraft! – Fil. 4:13

Til trøst og styrke

(bekend hver dag)

 • Herrens glæde er min styrke. – Neh. 8:10
 • Herren er værn for mit liv. – Sl. 27:1
 • Han, der er i mig, er større end han, der er i verden. 1. Joh. 4:4
 • Jeg vil ikke lade ordet slippe mig af syne, for det er liv og sundhed. – Ordsp. 4:21-22
 • Jeg lader ingen dårlig tale udgå af min mund, men kun ord, som er gode til opbyggelse – Ef. 4:29
 • Jeg nægter at give Djævelen råderum. – Ef. 4:27
 • Jeg taler sandt i kærlighed og vokser op til Ham i alle ting. Ef. 4:15
 • Ingen skal rive mig ud af Hans hånd, for jeg har evigt liv. Joh. 10:28
 • Jeg lader Guds fred råde i mit hjerte. Jeg afviser alle bekymringer. – Kol. 3:15 og 1. Pet. 5:7
 • Hvad jeg afviser og binder her, vil Gud også binde, og hvad jeg giver råderum og løser her, vil Gud også løse. – Matt. 16:19
 • Jeg er en troende, og disse tegn følger mig. Jeg taler med nye tunger, jeg tager autoritet over djævelen. Jeg lægger hænder på de syge, og de bliver raske. – Mark. 16:17-18
 • Jeg er fuldkommen i Ham, som er hoved for enhver magt og myndighed. – Kol. 2:10

Ved økonomiske og fysiske behov

(bekend hver dag)

 • Han har taget min fattigdom og givet mig velstand, Han har taget mine sygdomme og givet mig sundhed. – 2. Kor. 8:9
 • Jeg glæder mig i Herren, og Han giver mig, hvad mit hjerte ønsker. – Sl. 37:4
 • Jeg har givet, og jeg har fået efter et godt, presset, rystet, topfyldt mål. – Luk. 6:38
 • Jeg har betalt min tiende, og Gud har åbnet himmelens sluser og udøser velsignelse over mig i overflod. – Mal. 3:10
 • Jeg har alt, hvad jeg behøver, og der er også nok til at god gerning, for Gud har vist mig stor nåde. – 2. Kor. 9:8
 • Jeg mangler intet, for Gud sørger for alle mine behov i henhold til Hans rigdomme og herlighed i Jesus Kristus. Fil. 4:19
 • Herren er min hyrde, jeg skal intet mangle. – Sl.23:1

Til vejledning og visdom

(bekend hver dag)

 • Sandhedens Ånd bliver i mig og lærer mig alle ting. Han vejleder mig til hele sandheden. Jeg har en grundig viden om alle de omstændigheder, jeg kan komme ud for. Joh. 14:26 og Joh. 16:13
 • Jeg stoler på Herren af hele mit hjerte og forlader mig ikke på min forstand. – Ordsp. 3:5
 • Jeg har Ham i tankerne på alle mine veje, og Han jævner mine stier. – Ordsp. 3:6
 • Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. – Sl. 119:105
 • Herren vil føre tingene igennem for mig. – Sl. 138:8
 • Jeg lader Kristi Ord bo i mig i rigt mål og med al visdom. Kol. 3:16
 • Jeg følger den gode hyrde, for jeg kender Hans stemme, en fremmed vil jeg ikke følge. – Joh. 10:3-4

Hvis du er bange eller bekymret

(bekend hver dag)

 • Jeg er Kristi legeme, og Satan har ingen magt over mig. Kor. 12:14-27
 • Han, der er i mig, er større end han, der er i verden. 1. Joh. 4:4
 • Jeg frygter intet ondt, for du er med mig, Herre. Dit ord og din ånd trøster. – Sl. 23:4
 • Jeg er ikke nedtrykt, og frygt kan ikke overvinde mig. Es. 54:14
 • Herre, du har udfriet mig fra denne verdens ondskab, for det er Guds vilje. – Gal. 1:4
 • Jeg er Ordets gører, og Gud velsigner mine gerninger. Jak. 1:25
 • Jeg bærer troens skjold og standser fjendens angreb på mig. Ef. 6:16
 • Jeg har sejret på grund af Kristi blod og på mit vidnesbyrds ord. – Åb. 12:11
 • Djævelen viger fra mig, fordi jeg står ham imod i Jesu navn. Jak. 4:7
 • Guds Ord er evigt og står fast i himlen. – Sl. 119:89
 • Stor er Guds børns fred, for de er oplært af Herren.

Note:

Dette er en forkortet udgave af ”Troshjælpen” af Jim Kaseman. Troshjælpen er udgivet på flere sprog. Se mere på: www.afcminternational.org
Eksemplarer af den fulde danske version kan købes hos Simon Jacobsen.

www.simon-jacobsen.dk
Tlf. 28 44 94 94.