’Tiden er moden til forandring’

Hans-Ole Bækgaard er formand for Indre Mission.
Hans-Ole Bækgaard er formand for Indre Mission.

Udfordringen har spurgt fire kirkeledere, hvad de forventer af det nye år.

Formanden for Indre Mission, Hans Ole Bækgaard, ser frem til år 2014 med stor forventning og glæder sig til de nye initiativer, der er sat i gang.

Indre Mission har i 2013 haft fokus på, hvordan samarbejdet mellem de forskellige arbejdsgrene i Indre Mission kan styrkes. Der er blevet arbejdet på at skabe en ny struktur og strategi i foreningen.
Det betyder, at Indre Mission træder ind i 2014 med den klare målsætning både at styrke græsrodsarbejdet og ledelsesdelen.
– Jeg mener bestemt, at Indre Mission også i 2014 har en plads i missionsarbejdet, siger Hans Ole Bækgaard.

Mission er hovedformålet

– Vi ønsker, at Indre Mission skal kendes på at sætte en tydelig retning og skabe nogle gode brugbare rammer. Indholdet er: Mission.
Vi vil mission, og det kræver noget nyt i en forandret verden. Vores mål er at arbejde for bedst muligt at støtte græsrodsarbejdet i det lokale område. Det vil vi gøre ved det åbne spørgsmål: ’Hvad kan vi gøre for jer?’ Den nye strategi sættes i gang i 2014.

Mere end midler

– Vi ønsker at forenkle arbejdsgrenene og skabe en mere enkel organisation med samarbejde og fleksibilitet som ledetråd. Til det formål har medarbejderne i 2013 været på kompetenceudviklingskurser. Her har de fået nye redskaber til gavn for missionen.
Indre Mission ønsker, at disse skal bruges til at støtte missionsarbejdet bedst muligt og være med til at skabe relationer i arbejdet. Det gælder både lokalt og i forhold til ledelsen.

Håb for fremtiden

Hans Ole Bækgaard mener, at tiden er blevet moden til forandring.
– Jeg oplever, at folk er med på, at der skal ske forandring. Det giver håb for fremtiden selv i et år, 2013, hvor vi har været nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere.
I dag ser folk meget på det lokale. Det ønsker vi fra Indre Missions side at støtte med nær sparring og tydelig ledelse.

Af Flemming Thejlmann Bruun