Der er kraft i sandheden

Det græske ord for hykler betyder en skuespiller, som kan bruge forskellige masker. Jesus kaldte sin tids religiøse ledere for hyklere, fordi de foregav hengivenhed overfor Gud, men alligevel levede efter menneskeskabte traditioner i deres daglige liv.
Det græske ord for hykler betyder en skuespiller, som kan bruge forskellige masker. Jesus kaldte sin tids religiøse ledere for hyklere, fordi de foregav hengivenhed overfor Gud, men alligevel levede efter menneskeskabte traditioner i deres daglige liv.

Jesus ønsker at give os liv i overflod. Men det kommer ikke af sig selv. Vi skal lægge mærke til, hvad Guds ord siger og leve ærligt efter det. Casey Treat gennemgår i denne uge nøgle 13-15 til fornyelse af sindet.

Jesus sagde, at sandheden skal sætte os fri. Men først må vi tage imod Guds Ord og leve ærligt efter det.

Apostlen Johannes havde levet sammen med Jesus, siden han var ung. I mange måneder fulgte han Jesus og blev øjenvidne til mange af de største oplevelser i sin herres liv.
Johannes så Jesus blive forvandlet på bjerget sammen med Moses og Elias. Han havde lænet hovedet mod Jesu bryst under den sidste nadver. Han havde også været sammen med ham i Gethsemane.
Derfor er du sikkert enig med mig i, at denne gamle apostel kendte Herren og hans veje på et meget særligt plan. Lad os igen se på, hvordan Johannes i 3. Johannesbrev vers 2 begynder brevet med den bøn, han bad mere end nogen anden:
’Min kære, fremfor alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, Iigesom din sjæI har det godt.’

Fremgang og sundhed

Denne introduktion og bøn af Johannes stadfæster adskillige meget vigtige sandheder for den kristne. Som jeg tidligere har nævnt, ved vi, at Johannes ikke ville bede om noget, som var i modsætning til Guds vilje. Og selv hvis han havde gjort det, ville Helligånden ikke have ladet det blive noteret og placeret i Skriftens kanon. Derfor beder Johannes under Helligåndens inspiration, at vi må have fremgang og leve i sundhed. Det er Guds sandhed, ikke tradition, det drejer sig om. Vi må vide, hvad der er Guds vilje for hans folk, for at kunne opnå det.
Nogle kaldte mig engang nedsættende for en ”rig-og-rask-prædikant”, en fremgangsteolog, skønt jeg faktisk underviser i alle Det nye Testamentes emner.
Da jeg tænkte over den beskyldning, blev jeg klar over, at det er langt bedre at forkynde sundhed og velstand end sygdom og fattigdom.
På grund af misforståelse af apostlen Johannes’ ord og mange andre afsnit i Bibelen har den kristne verden forkyndt læresætninger om sygdom, fattigdom og nederlag, som har sat verden i stand til at dominere kirken.
Disse læresætninger har afholdt mange fra at gå ind i Guds rige. Men det er ikke Guds vilje!
Nøgle nr. 13 til sindets fornyelse:

Gud skabte dig til at have fremgang og være rask – fattigdom og sygdom er ikke hans vilje.

Johannes fortsætter med at forklare, hvordan Guds kære skal have fremgang og være raske ’ligesom din sjæl har det godt’.
Al succes i det kristne liv begynder indvendigt i mennesket og flyder ud derfra. Jesus sagde i Matt. 12:35:
’Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menenske tager onde ting frem af sit onde forråd’.
Når vores sjæl har fremgang, har vi et godt forråd, som vi kan tage gode ting frem fra. Men hvis vores sjæl er fattig, fuld af negative tanker, holdninger og tro, så har vi et dårligt forråd, hvorfra vi henter nederlag, fortvivlelse og problemer.

Du har ansvar for dit liv

Når vi falder for den løgn, at det er tingene uden for os, som afgør, hvad der bliver ud af vores liv, går vi ind i et slaveri. Der er mange mennesker, som virkelig tror, at hvis bare regeringen var anderledes, hvis bare deres fagforening ville gøre noget, eller hvis deres firma ville føre en anden politik, så ville de selv opleve succes.
Det er en kendsgerning, at alle disse ydre ting kan have en vis indflydelse på vores liv. Men i virkeligheden er det dig selv – eller det, der er indeni dig – som afgør, hvilket liv du kommer til at opleve.
Ydre omstændigheder kan bringe visse vanskeligheder på vores vej, så vi er nødt til at vælge, hvordan vi skal tage os af disse ting. Det er op til den enkelte enten at løfte sig over omstændighederne eller blive besejret af dem. Når du har fremgang og sundhed indvendig, i din sjæI, vil det vise sig på alle områder af livet.
I 3. Johs. 3-4 siger Johannes:
For jeg blev meget glad, da der kom brødre, som vidnede om din sandhed, at du lever i sandheden. Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden.’
Apostlen fortæller her, at fundamentet for at have en sund sjæl er at leve i sandheden. Han gav os et eksempel ud fra en gruppe kristne. Sandheden var i dem og de levede i den.

Guds ord er sandheden

Der er to ting her, som jeg tror, det er meget vigtigt for os at forstå.
For det første: Sandheden er Guds ord. Husk, at Jesus sagde i Johs. 8:31-32:
’Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie’.
I Johs. 17:17 sagde han:
’ Dit ord er sandhed.’
Kun når vi har hørt, modtaget og fornyet vores sind ved Guds ord, er sandheden i os. Det er grundlaget for en fremgangsrig sjæI.
Vi skal acceptere Guds ord som den højeste og endelige autoritet.
Det står over religiøse traditioner, trosbekendelser, familie- og kulturelle traditioner og enhver anden instans i livet. Gud ophøjede endog sit ord over sit navn (Salme 138:2). Himmel og jord skal forgå, men Guds ord vil forblive for evigt.
Ordspr. 4:20-23 siger:
’Min søn, Iyt til mine ord, vend dit øre mod det, jeg siger, lad det ikke vige fra dine øjne, bevar det i dit hjerte; for det er livet for den, der har fundet det, lægedom for hele hans legeme. Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.’
I dette afsnit ser vi, at livet ikke kommer af ydre omstændigheder, men udgår fra hjertet.
Nøgle nr. 14 til sindets fornyelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds ord er sandheden – grundlaget for al succes i livet.

Det andet, vi lærer af 3. Johs. 3-4, findes i definitionen af det græske ord, som vi oversætter ’sandhed’. Det græske ord er aletheia, og det betyder bogstaveligt ’intet skjult.
Det handler om virkeligheden af det, som ses. Vi kunne læse verset således: ’Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever uden at have noget skjult og lever i virkeligheden af, hvordan de ses.’
Dette er en åbenbaring, der er stor brug for i vores verden i dag, fordi de fleste mennesker lever i bedrag og hykleri.

Lev ærligt i alle ting

I Amerika i dag betragtes det som normalt, og det bliver endda forventet, at vi er falske. Vi skal sige, hvad andre ønsker at høre, og gøre, hvad der kræves, for at få det, vi ønsker. Sandheden bliver meningsløs, når vi bryder vores ægteskabsløfter, forlader vores børn, lyver overfor skattemyndighederne og stjæler fra vores chef.
Men kristne er kaldet til det modsatte. Vi skal have en sund sjæI, som er fyldt med sandhed og lever i sandhed. Vi skal leve åbent og ærligt overfor alle mennesker.
En hykler er en, som anerkender Herren og går i kirke, men er fuldstændig ligeglad med at leve et gudfrygtigt liv. Hykleren er én, som siger amen til prædikanten og opfører sig, som om han elsker Herren, mens han er i kirke.
Men det varer kun lige, indtil han når hen til bilen, hvor han bander over konen og børnene – og så kører hjem for at tage sig en øl og se på sporten. Han er med blandt menighedstjenerne, men han betaler sjældent hele sin tiende og indfrier sjældent sine løfter. Han opfører sig pænt over for de mennesker, han arbejder sammen med, men han sladrer om dem bag deres ryg.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lev ærligt med Gud

Det græske ord for hykler havde oprindeìig ikke en negativ betydning. Det beskrev skuespillere på en scene, som brugte forskellige masker for at spille forskellige persontyper.
Det nye Testamentes forfattere begyndte at bruge ordet til at beskrive en falskner eller den person, som skjuler sig og skjuler sandheden.
Jesus kaldte sin tids religiøse ledere for hyklere, fordi de foregav hengivenhed mod Guds ord, men levede i overensstemmelse med menneskeskabte traditioner (som mange kristne gør i dag) i deres daglige liv.
Den sunde sjæI er åben og ærlig. Intet er skjult, og den pålydende værdi er den virkerige værdi. Hvis vi har sandheden i os og lever i sandheden, så er der en overgivelse og en lidenskab i vores livsstil.
Mange kristne har en halvhjertet overgivelse til sandheden, så derfor har de et halvhjertet liv og fællesskab med Herren. De tror på Bibelen, men der er noget af den, som de ikke ønsker at forholde sig til. De ønsker ikke at bede i Ånden, løfte hænderne i tilbedelse, binde en ond ånd eller give 10 procent af deres indkomst til kirken.
Mange skjuler ting for deres koner eller mænd og rummer følelser og ting, som de holder skjult. De siger, at de tror sandheden, men de lever ikke i den.
Nøgle nr. 15 til sindets fornyelse:

At have sandheden i sig er at leve i den hver dag.

I Åb. 3:15-16 siger Jesus, at han ønsker, vi skal være enten varme eller kolde, men ikke lunkne. Den lunkne vil han udspy af sin mund.
Jeg beder om, at denne alvorlige irettesættelse ikke bliver betragtet som en form for fordømmelse. Den burde snarere opfattes som en retledning og en mulighed for at udvikle en sund sjæl og en mulighed for at begynde at få fremgang på alle områder af ens liv.
Når du kombinerer Guds ords sandhed med en ærlig og åben livsstil, er du nemlig på vej til at opleve Guds velsignelse.
Men uden Guds ord og med ting i dit liv, som du vil skjule, kan du aldrig opleve at få en sund sjæl.
Alt, hvad det lykkes Satan at opnå her på jorden, er baseret på en løgn. Jesus siger, at Satan er løgnens fader, og når han får mennesker til at tro på en løgn, så kan han gøre sit onde arbejde i og gennem dem.
Når samfundet tror på løgnen om, at livet ikke er helligt, kan man legalt myrde ufødte børn, æIdre medborgere og dødssyge mennesker.
Når vi tror, at fx ægteskabet ikke er en guddommelig ordning, kan vi bryde vores ægteskabsløfter og sove sammen med hvem som helst, vi har lyst til.
Løgn er grundlaget for alle negative ting i vores liv. Når du tvivler på Guds ord, så tror du på, hvad Satan siger.
Gud siger, at han vil dække alle vores behov i overensstemmelse med sin rigdom i herlighed, men vi bekymrer os ofte, fordi vi ikke kan se, hvordan vores behov vil blive dækket. (Fil. 4:19).
Derfor tror vi på en løgn.
Gud siger, han vil helbrede alle vores sygdomme, men de fleste kristne tror mere på, hvad lægen siger, end på, hvad Gud siger. Nej, jeg mener ikke, at vi ikke skal gå til lægerne, men min pointe er, at vi har brug for at tage kraften af Guds sandhed alvorligt.
Hvis vi står fast på Guds ord og lever ærligt, kan vi blive den slags mennesker, som den store apostel Johannes glædede sig over. Han havde ingen større glæde end at se mennesker have sandheden i sig, mens de levede i sandheden.
Det var sådan, de opnåede at få en sund sjæl og fremgang på alle områder.
Det er også grunden til, at du kan få en sund sjæl – så hver eneste del af dit liv får fremgang.

Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.
Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.

Skridt til personlig forvandling

1. Tror jeg, at Gud har skabt mig til at have fremgang og leve i sundhed?


Artiklen fortsætter efter annoncen:2. Hvad er nøglen til en sund sjæl ifølge 3. Johs. 2-3?

3. Hvilke områder af mit liv er præget af hykleri?

4. På hvilke områder i mit liv kender jeg sandheden, men lever ikke i den?

5. Er Guds ords sandhed en værdifuld, fundamental del af mit liv?

Af Casey Treat