Hvad er ambivalens egentlig for noget?

s8_bigstock-Face-of-young-woman-who-is-loo-34345172Hej Suh
Hvad er ambivalens egentlig for noget? Og hvad gør jeg ved det fænomen, når det optræder i min hverdag? Oftest er det jo en god ting at ”mærke efter”, når man skal beslutte noget/tage stilling til noget – men hvis man er ambivalent, så kan man jo ikke bruge det til noget?
VH K.

Kære K.
Ambivalens kommer oprindeligt fra latin og betyder ambi’ = ”rundt omkring” eller ”begge sider” og valens (af valere) = ”gælde” eller ”at have værdi”.
Det beskriver den situation, at man på samme tid har modsatrettede følelser i forhold til et andet menneske eller i forhold til en bestemt situation/aktivitet. Det er vældig frustrerende at have ambivalente følelser, da det netop kan besværliggøre en endelig stillingstagen. Mange frustreres dog ekstra på grund af en samtidig vrede mod sig selv over ikke at kunne beslutte sig: ”Jeg må tage mig sammen og holde op med at være sådan et ubeslutsomt fjols”. I virkeligheden er denne selvbebrejdelse dog ganske uretfærdig, da ambivalensen pr. definition jo netop er et udtryk for, at der er vægtige og gode argumenter/følelser for mere end kun den ene side af sagen – hvilket igen naturligvis gør det svært at træffe en beslutning uanset, hvor intelligent eller karakterfast man end er.
Hvad man i stedet har brug for er at udforske begge sider grundigt. Gerne via praktiske øvelser. Fx kan man sætte to stole frem og udnævne dem til henholdsvis at repræsentere den ene og den anden måde at se tingene på. Dernæst sætter man sig først på den ene stol – og giver sig tid til at blive siddende, mens man opmærksomt lægger mærke til:
– hvordan man har det i kroppen
– hvilke tanker, der farer igennem hovedet på en
– hvilke følelser man kommer i kontakt med
Dernæst flytter man sig over til den anden stol og gentager proceduren. Det er vigtigt, at man gør sig umage med kun at fokusere på den del af argumentationen som den pågældende stol repræsenterer.
Ved at lave en sådan øvelse kan det blive lidt mere klart, hvad der er på spil i forhold til de ambivalente følelser, og oftest er det en opmærksomhed på kroppens reaktioner på de respektive stole, som giver flest nye (og nyttige informationer). Efterfølgende er der mange, der er klare over, hvad der er det mest rigtige for dem at gøre – på trods af de gode argumenter på begge stole.
Alternativt kan man lave to lister, hvor man skriver henholdsvis alle fordele og alle ulemper op ved de to forskellige sider. Dernæst giver man disse karakterer på en skala fra 1-3 og lægger til slut pointene sammen og sammenligner. Så får man et vejledende indtryk af, hvad der fylder mest.
Held og lykke med det.
Hilsen Suh