EU opfordrer Israel til at tilbagekalde plan om bosættelsesbyggeri

EU er “dybt skuffet” over Israels plan om opførelse af 1500 nye bosættelsesboliger, og PLO vil gå til FN’s sikkerhedsråd om dette anliggende.

EU udtaler, at nye bosættelses-boligenheder i Øst-Jerusalem og på Vestbred-området er til skade for fredsbestræbelserne.

Det israelske boligministerium har oplyst, at det vil fremme planerne for disse boliger som reaktion på den nye palæstinensiske enhedsregering, der støttes af Hamas.

I EU’s utalelse hedder det:
– Vi opfordrer de israelske myndigheder til at ophæve denne beslutning og styre alle dets bestræbelser i retning af en tidlig genoptagelse af fredsdøftelserne.

– PLO’s eksekutivkomite ser med største alvor på denne seneste optrapning, står der i en udtalelse fra organisationen – vi vil imødegå den ved at henvende os til såvel FN’s generalforsamling som sikkerhedsrådet.

I nogle internationale retskredse betegnes de palæstinensiske modtræk som et tveægget sværd for palæstinenserne, idet Israel vil kunne forelægge anklager om terroraktivitet og Hamas’ sanktion af raketter afskudt fra Gaza-striben.