Bispeindvielse sendes direkte på DR K

Henrik Stubkjær bliver indviet som biskop den 23. november. Foto: Gitte Volsmann.
Henrik Stubkjær bliver indviet som biskop den
23. november.
Foto: Gitte Volsmann.

DR K sender direkte fra bispeindvielsen af Henrik Stubkjær den 23. november kl. 14-16. Pladserne i Viborg Domkirke er nemlig reserveret til præster og andre særligt indbudte.
Interesserede kan dog deltage i den efterfølgende reception på Rådhuset, hvor der vil være en særlig velkomst til den nye biskop, Henrik Stubkjær. Indvielsen i kirken kan også følges på en storskærm, der opstilles i Sortebrødre Kirke, ligesom interessede kan følge optakten fra pladsen foran Domkirken.
Henrik Stubkjær har under bispevalget tilkendegivet, at han vil udvikle folkekirkerne i landdistrikterne, sætte mere fokus på børn og unge og nedbringe mængden af administrative opgaver for de kirkeligt ansatte. Han har samtidig udtrykt, at han ønsker, at der i folkekirken skal være højt til loftet og plads til mennesker med en anden holdning end ens egen.
Henrik Stubkjær har tidligere arbejdet som sognepræst, og senest har han været generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
John