Kommer brudgommen snart?

Anna Louise Bay, Frederikssund
Anna Louise Bay, Frederikssund

I dag er det sjældent, man hører en prædiken om de sidste tider, men for Paulus var det i den grad virkelighed, at han regnede med selv at komme til at opleve det.

I 1. Tess 4 taler han om bortrykkelsen, hvor Jesus kommer og henter os. Det er naturligvis svært at forestille sig, men disciplene forstod heller ikke, hvordan Jesus kunne opstå fra graven og senere blive taget op i himlen. Og da det skete, måtte englene forklare de undrende disciple, at Jesus ville komme tilbage på samme måde. Men nu er der gået alle disse år, og det hele bliver nemt lidt teoretisk. For selvom vi tror, det vil ske, så er det nok ikke noget, vi kommer til at opleve.

Der står faktisk rigtig meget i Bibelen om de sidste tider. Jeg har ladet mig fortælle, at ikke mindre end 1/3 af profetierne i Bibelen handler om endetiden, så det er ikke, fordi Gud ikke synes, at vi skal vide, hvad der foregår. Og bare fordi mange gennem tiderne har sat dato på, så må vi ikke lade det blive en slags ”ulven kommer”, for så bliver det virkelig ulven i fåreklæder, der bedrager os.

Advarsel om frafald

Jesus advarer om frafald i de sidste tider, men også om forfølgelse af de kristne, og begge dele sker i store dele af verden.
I Luk 21, 25 siger Jesus:
.. i hele verden vil folkeslagene blive grebet af angst og stå rådvilde på grund af mægtige bølger og den brusende brænding.” Og hvem havde overhovedet hørt om tsunamier før 2004. Men udover alle de voldsomme naturkatastrofer verden oplever i dag, synes jeg, det er meget skræmmende med vores totale afhængighed af computere og it-systemer, når vi nu flere gange har set, hvor skrøbeligt det i virkeligheden er.
Vi har også en meget sårbar økonomi – vi så det specielt i 2008, og der er ingen tegn på, at vi tager ved lære af erfaringen. Og så er der den helt nye trussel – nemlig terroren og Islamisk Stat, hvor hjernevaskede og voldelige mennesker slår uskyldige ihjel i Allahs navn.
Bl.a. disse forhold gør, at jeg har meget svært ved at se denne verden i et længere perspektiv. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi skal kunne fortsætte i samme retning, og jeg kan heller ikke se, vi har nogen mulighed for at vende skuden.
Men så er det, at Jesus siger: ”Løft jeres hoveder for jeres forløsning er nær”!
Bibelen siger også, at vores håb er forankret inde bag forhænget – i det allerhelligste. Dvs. at selvom vi er på dette forblæste hav ombord på Titanic, så slutter det ikke der. Fantastisk!

Guds geniale ordninger

Hvad har så fået mig til at interessere mig for disse ting? Helt generelt synes jeg, Guds regler og forskrifter er meget spændende, fordi ingen af dem er der bare for reglens skyld. Og en helt genial ordning er den omkring hviledagene.
Først er der den ugentlige hviledag – sabbatten, hvor mennesket skulle have mulighed for at hvile ud. Så er der jordens sabbat hver syvende år, hvor den skulle ligge brak og komme til kræfter. Dette syvende år kaldes et Smittah år, hvor al gæld også skulle nulstilles. Det var bl.a. fordi jøderne ikke som foreskrevet havde ladet jorden ligge brak i 70 x 7 år, at de blev fordrevet til Babylon i 70 år, så landet på den måde kunne få godtgjort sine sabbatter.
Og så er der det halvtredsindstyvende år – jubelåret, hvor fanger og slaver skulle sættes fri, ligesom al ejendom skulle frigives – fordi alt jo i virkeligheden tilhører Gud. Det er da virkelig en effektiv kur mod vor tids værste svøbe, grådighed.

Der sker mange ting i verden, som tyder på at tiden for Jesu genkomst nærmer sig med hastige skridt.
Der sker mange ting i verden, som tyder på at tiden for Jesu genkomst nærmer sig med hastige skridt.
70 jubelår

Men sidste forår sad jeg i toget og tænkte på det med jubelårene. Og så slog det mig, at der måtte være gået ca. 70 jubelår, siden Gud første gang talte om det. Jeg regnede lidt baglæns og opdagede, at det faktisk godt kunne være rigtigt. Og jeg kunne godt mistænke Gud for at have noget helt specielt i baghånden til et så stort jubilæum.

Så begyndte jeg at spørge mig frem for at finde ud af, om nogen vidste, hvornår der sidst havde været et jubelår – dog uden held. Men efter nogen tid stødte jeg på noget, og så viste det sig, at det vrimler med den slags oplysninger på nettet.
Der er bl.a. en messiansk jøde, Jonathan Cahn, som mener, at 2015 er det 49. år efter sidste jubelår og altså også året før næste jubelår. Han er også overbevist om, at der til efteråret vil komme et nyt økonomisk kollaps, baseret på den kendsgerning at da kurserne dykkede katastrofalt på Wall Street i 2001 og 2008 skete det på nøjagtig den samme jødiske helligdag – Elul 29 – i et Smittah år. Denne helligdag falder i år på den 13. september. Vi får se, men det har i hvert fald ledt mig til mange andre oplysninger, der peger hen imod, at tiden nærmer sig. Her er bare nogle af dem:

4 røde måner, kaldet en tetrad – Det er sådan, at der i 2014 og 2015 er et sammenfald af måneformørkelser, der falder præcis på de jødiske helligdage forår og efterår og med en total solformørkelse imellem. Dette fænomen, som har fundet sted 7 gange i vores tidsregning, forekom henholdsvis i 1948, hvor Israel blev oprettet som stat, og i 1967, hvor Jerusalem kom tilbage på jødiske hænder. Og så vil det i øvrigt ikke ske igen de nærmeste ca. 500 år. Jesus siger også i Luk 21, 25 at der vil ”komme varsler på himmelhvælvingen, både ved solen, månen og stjernerne”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Rabbi Judah ben Samuel – Han profeterede kort før sin død i 1217, at Jerusalem skulle være underlagt det Ottomanske rige i 8 jubelperioder, dvs. 400 år, derefter skulle det være ”no mans land” i en jubelperiode, og så skulle Jerusalem igen komme på jødiske hænder i en jubelperiode, som samtidig ville være begyndelse på den Messianske endetid. Og det er faktisk sådan, at fra 1517 til 1917 regerede det Ottomanske rige over Jerusalem. Fra 1917 til 1967 var det helt reelt ”no mans land”, og endelig i 1967 fik jøderne Jerusalem tilbage. Og nu nærmer vi os så slutningen af den sidste periode.

500 dage – En lille sjov ting. På nettet ligger en video med John Kerry og den franske udenrigsminister i et pressemøde. Og her siger den franske udenrigsminister flere gange, at vi har 500 dage til et klimakaos! Der er naturligvis nogen, der har regnet på det, og 500 dage fra det pressemøde lander vi på jødernes efterårsfester.

Newton – Isaac Newton, der var en seriøs kristen, brugte mange år på at studere Daniels profeti om de sidste tider, og han var overbevist om, at Jesus ville komme igen 49 år efter Jerusalems fremtidige genopbygning – og hvis der er tale om jødernes overtagelse i 1967, så lander vi på år 2016.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibelkoder – Jeg abonnerer på Breaking Israel News, og den 2. juni var der en artikel i forbindelse med, at en meget anerkendt ekspert i bibelkoder havde fundet en sammenhæng af koder, der tydede på, at Mashiach Ben David – jødernes forløser ifølge traditionen – ville udrydde eller stoppe ISIS i 2015/2016.
Selv om jeg personligt tror, tiden er meget fremskreden, synes jeg naturligvis ikke, man bare skal tage alting for gode varer – på den anden side skal man heller ikke afvise på forhånd. Og så er der altid nogen, der siger, at Jesus kommer som en tyv om natten, men det passer bare ikke. Paulus fortsætter derimod med at sige: ”Men I, kære venner, lever jo ikke i mørket, og den dag vil derfor ikke overrumple jer som en tyv”. (1. Tess 5,4)
Det jeg gerne vil fokusere på, er sandsynligheden for at Jesus kommer og henter sin brud inden for ganske få år. Men hvis bruden oplever, at det ikke rigtig bliver til noget med det bryllup til trods for, at han for længe siden har været på knæ, så kan ventetiden føles så lang, at det næsten bliver uvirkeligt. Og det er dér, jeg tror vi er i dag.
Vi ved, at Jesus kommer og henter os, men hvor bliver han af? Da han forlod os, for at bygge en villa til os, sagde han: ”Jeg kommer snart og henter jer”. Og jeg er sikker på, at han mente det, men han siger jo også, at en dag er som tusind år, og tusind år som en dag, så måske har han kun været væk i to dage.

Jeg ønsker ikke at skræmme nogen. Jesus siger, at vi skal løfte vore hoveder og opmuntre hinanden, fordi vores forløsning er nær. Men jeg mener virkelig, det er vigtigt, at vi begynder at se muligheden af, at Jesus kan komme igen i vores levetid.
Og jeg ved heller ikke, om de ti brudejomfruer overhovedet var vågnet af deres tornerosesøvn, hvis der ikke havde været nogen, der råbte: ”Brudgommen kommer!”