Unge i bøn for by

I denne uge har kristne over hele Danmark mødtes til Evangelisk Alliances bedeuge for at bede sammen.
Også i Kolding, hvor borgmester Jørn Pedersen tog imod forespørgslen fra Kolding Valgmenighed til at fortælle om nogle af udfordringerne i byen.
– Gæstfrihed, den måde vi taler med hinanden på, og at vi alle gør noget for at komme ensomheden til livs, opsummerede borgmesteren om nogle af de emner, deltagerne kunne tage op efterfølgende.
Udfordringen talte med tre deltagere ved bedeugen for at høre mere om, hvad bøn betyder i deres liv, og hvordan de finder tid til at bede.

s23_tre unge– Det er vigtigt at have et forhold til Gud, så det ikke bare er en monolog, men dialog. Det er vigtigt at bibeholde forholdet til Gud, så det ikke bliver distanceret, siger Morten Sonesson.
– Jeg kan tale med Gud, som med en ven.
Hver aften er jeg ude og gå en tur. Der plejer jeg at tale med Gud.

– Grundlæggende er det en måde at huske på, hvem Gud er, siger Jonas Bock.
– Bøn er en måde at stille sig til rådighed for Gud på. I magtesløshed kan jeg stille mig i det forhold. Det gør noget ved Gud, men det gør også rigtig meget ved mig.
Vi holder andagt, hvor vi beder.

– Bøn er for mig essentiel. Det er næmest livsnerven. siger Anne Marie Rasmussen.
– Det er der, jeg kommunikerer bedst med Gud. Det giver mig ny energi at bede, og jeg mærker også nærværet, at Gud er der.
Om aftenen læser jeg et stykke i Bibelen, og så beder jeg. Vi beder bordbøn, og efter aftensmåltidet beder vi sammen.