Påskelejr sætter fokus på forvandling

Robert Bladt, generalsekretær i KFS, holder åbnings- og afslutningsmødet på påskelejren.
Robert Bladt, generalsekretær i KFS, holder åbnings- og afslutningsmødet på påskelejren.

Lejren arrangeret af Kristelig Forbund for Studerende har bl.a. fokus på, hvordan mødet med Jesus forvandlede apostlen Peter.

I år løber Kristeligt Forbund for Studerendes påskelejr af stablen i Skanderborg. Det foregår i dagene omkring palmesøndag, fra lørdag den 19. marts til onsdag den 23. marts.

På årets påskelejr er temaet ”Under forvandling”, og til bibeltimer og samlinger vil der blive zoomet ind på Jesus gennem disciplen Peter.
– Vi vil se nærmere på, hvordan Jesus mødte ham i hans uvidenhed, frygt, mod, hovmod, tydelige lederskab, synd, anfægtelse og genoprejsning. I livet med Jesus er vi altid under forvandling, skriver arrangørerne.
Lejren foregår på tre uddannelsessteder i Skanderborg. På Skanderborg-Odder Uddannelsescenter er der spisning, cafeer og seminarer, deltagerne kan overnatte på Niels Ebbesens Skole, og hallen på Skanderborg Gymnasiums udgør mødesalen.
Påskelejr er fem dage med fælles møder, undervisning, tilvalgsseminarer og features, caféer og koncerter.
Ved formiddagens bibeltimer er det rejsepræst i Indre Mission Leif Andersen, der holder oplæg for gymnasiesporet, mens Nicholai Techow fra Dansk Bibel-Institut holder bibeltimer for de studerende.
Mellem bibeltimerne og aftensamlingerne er der flere typer af tilbud, som deltagerne kan vælge.
I workshops udveksler deltagerne erfaringer gennem aktiv deltagelse. I features kommer oplægsholderen med et subjektivt oplæg, der bygger på personlig erfaring om et aktuelt emne.

Dommer ser på Jesu opstandelse

Seminarerne byder på et oplæg med efterfølgende diskussion om et bestemt emne eller problematik. I et af seminarene vil en landsretsdommer se på begivenhederne påskemorgen i Jerusalem ud fra en juridisk kontekst.
– Vi bevæger os i seminaret i spændingsfeltet mellem tro og viden. Vi skal prøve at se på beviserne for Jesu opstandelse, hvis vi går til dem, som man ville gøre det under en retssag, lyder det i oplægget til seminaret, der også inviterer deltagerne til at votere i sagen.

Må kristne slå ihjel?

Flyverpræst Peter Kiel Nielsen holder seminar om at være ”Med Gud i krig”. Det handler om, hvorvidt en kristen må slå ihjel. Og om hvordan noget, der normalt er forkert, kan være rigtigt i andre situationer. Det gælder ikke bare i krig men også i vores almindelige dagligdag med arbejde og studier.

Tilmelding kan ske frem til den 13. marts.