Bibeltekster ældre end antaget

s11_Israël_Finkelstein-2007Israelske forskere har nu konkluderet, at visse af Bibelens tekster sagtens kan være fra tiden før eksilet.
Et team af matematikere, arkæologer og fysikere har lavet en grundig analyse af inskriptioner fra oldtiden. Teksterne er skrevet på potteskår, der blev fundet ved ruinerne af et militært anlæg i det sydlige Israel. Eksperterne har anvendt multispektral billedteknik for at rekonstruere bogstaver, der er forsvundet i tidens løb. Herefter har man brugt computere til analysearbejdet.
Teksterne handler om troppebevægelser, udgifter til proviant og lignende, og de er skrevet af mennesker fra forskellige klasser i samfundet. Det tyder på, at flere i oldtidens Israel end tidligere antaget har kunnet læse og skrive. Det tyder også på, at flere bibeltekster kan være skrevet tidligere end mange har ment.
Forskere har traditionelt diskuteret, om de bibelske bøger fra Josuabogen til 2. Kongebog stammer fra tiden før eller efter eksilet i Babylon i 586 f. Kr. Den nye analyse viser, at teksterne sagtens kan være skrevet før eksilet.
– Det er første gang, vi har noget empirisk i hænderne, siger arkæologen Israel Finkelstein.