Vil du snakke med en muslim om Jesus?

To teologistuderendes undersøgelse af, hvad der står om Jesus i Koranen, er blevet til en folder om emnet.
To teologistuderendes undersøgelse af, hvad der står om Jesus i Koranen, er blevet til en folder om emnet.

Hvad står der om Jesus i Koranen? Det har nogle teologistuderende arbejdet med. Resultatet af dette arbejde er blevet til en folder, som Kristeligt Forbund for Studerende har udgivet.

Overskriften på folderen er ”Vil du snakke med en muslim om Jesus?”
– Da Jesus er en central skikkelse i både Bibelen og Koranen, gør det ham til et oplagt udgangspunkt for en samtale, skriver forfatterne i folderens indledning.
Folderen præsenterer fire områder af Koranens beskrivelser af Jesus, og under hvert emne er der både opklarende og konfronterende spørgsmål.
Om Jesu død og korsfæstelse skriver de teologistuderende:
– Der har gennem tiden været mange fortolkninger af Koranens udsagn om Jesu død og korsfæstelse. Derfor vil muslimer have mange forskellige meninger om, hvad der skete med Jesus.
Den mest udbredte forståelse blandt muslimer er, at Gud tog Jesus op til himlen, før han skulle korsfæstes, og at jøderne korsfæstede én, de troede var Jesus, men som i virkeligheden var en anden.
Der er en grundlæggende uoverensstemmelse mellem den bibelske beretning om Jesu død, og så den der findes i Koranen.
En muslimsk forståelse af Guds magt er kendetegnet ved, at magten er synlig og åbenlys, mens en kristen forståelse er kendetegnet ved, at Gud ydmyger sig og viser sin magt i svaghed. Det er for en muslim utænkeligt, at Gud skulle blive et menneske og dø på et kors – det passer sig ikke for Gud.
Desuden er det ikke nødvendigt, at han skal sone synd, for så slemt står det ikke til.
Folderen slutter med en række gode råd til samtalen.
– Søg den gode samtale
– Stil personlige spørgsmål
– Vælg dit sprog med omhu
– De er ikke eksperter – men det er du heller ikke
– Slut eventuelt med bøn i Jesu navn.
Folderen kan findes på kfs.dk.