Informationer der er negative for evolutionsteorien hemmeligholdes

Taler vi om livets oprindelse, er chancen fx for at få et enkelt funktionelt protein ved tilfældige kemiske processer 1 ud af 10164, hvilket ikke er nok til, at det kan ske en eneste gang på 14 milliarder år.
Taler vi om livets oprindelse, er chancen fx for at få et enkelt funktionelt protein ved tilfældige kemiske processer 1 ud af 10164, hvilket ikke er nok til, at det kan ske en eneste gang på 14 milliarder år.

Spørgsmål: Jeg har hørt dig påstå, at der holdes informationer hemmelige, informationer som er negative for evolutionsteorien. Det lyder altså lidt fantastisk, er det sandt?

Svar: Et højt og rungende JA er svaret. Mængder af information, som får evolutionsteorien til at se meget tvivlsom ud, ligger gemt i videnskabelige afhandlinger, som aldrig kommer til offentlighedens kendskab – eller rettere, sådan var det før.

Efter oprettelsen af Discovery Institute og den bedre organisering af intelligent design-bevægelsen og med den nemme adgang til informationer via internettet er de dage ovre, hvor informationer, som stiller evolutionen i et dårligt lys, kan holdes hemmelige. Arbejdet med at finde disse informationer hviler dog stadig på den enkelte, da der fortsat gøres anstrengelser på at undertrykke, at den kritiske viden kommer ud til flertallet af befolkningen gennem medier og skole.

Matematiske problemer

Som eksempel på informationer, som ikke kommer til offentlighedens kendskab, er de matematiske problemer med evolution. Allerede i begyndelsen af tresserne gjorde matematikere opmærksom på de sandsynlighedsmæssige problemer ved den teori, som påstår, at tilfældige processer kan skabe organiseret kompleksitet. Taler vi om livets oprindelse, er chancen fx for at få et enkelt funktionelt protein ved tilfældige kemiske processer 1 ud af 10164, hvilket ikke er nok til, at det kan ske en eneste gang på 14 milliarder år.

Vi har også problemer med at komme fra en abeforfader til homo sapiens på de kun 5-7 millioner år, som det hævdes, når en koordineret dobbeltmutation (tilfældig udskiftning af 2 specifikke basepar i DNA’et) kræver 216 millioner år for at opstå.

Denne ventetid gør det umuligt, at en udvikling fra abe til menneske har kunnet finde sted, og sammenholdt med det faktum, at der ingen overgangsformer er fundet (udover svindelnumre som Piltdownmanden og Lucy), betyder det, at der ikke er grund til at tro, at en evolution har fundet sted.

De matematiske problemer er bare et enkelt eksempel på information, som udelades i skolebøger og i TV’s naturudsendelser, og med mindre man er meget dedikeret til at finde den fulde sandhed om evolution, er det lidet sandsynligt, at man støder ind i de hemmeligholdte informationer. Blev de matematiske problemer i evolutionsteorien anskueliggjort i undervisningsmateriale og TV-programmer, ville ingen længere tro på Darwin.