Kommentar til brevkassen i uge 20: “Teistisk evolution giver god mening”

Kommentar af Kresten Cæsar Torp, biolog:

Kresten Torp hilser podcastserien om teistisk evolution velkommen.

Karsten Pultz (KP) reagerer i Tro&Viden den 10/5-20 på, at tre kristne studerende i postcastserien ’Eftertanke’ argumenterer for, at evolution og kristen tro kan forenes.

Han er bl.a. skuffet over, at Menighedsfakultetet (MF) ikke aktivt støtter Intelligent Design (ID) og lader teistisk evolution forblive uimodsagt. Jeg skal ikke tage stilling på MF’s eller andres vegne, men: Vi bekender, at Gud har skabt verden, hvorimod spørgsmålet om, hvordan det rent fysisk er foregået, mig bekendt aldrig har været et læremæssigt spørgsmål. Når kirken gennem historien har gjort naturfilosofi til lærespørgsmål, er det sjældent gået godt. Kritik af ID og forskellige skabelsessyn er nødvendig og skal ikke lukkes ned på denne måde. Podcastens kritik af at udlede et altomfattende scientistisk verdensbillede fra evolution er i den grad på sin plads.

KP fremfører, at evolutionsteorien synger på allersidste vers, og de kristne, der antager, at evolution er foregået, gør det af karrierehensyn. Jeg må melde hus forbi. Livets aldren iagttager jeg fx, når jeg på en spadseretur ser ud over kridtgravene ved Aalborg, opbyggede af metertykke sedimenterede lag af mikroskopiske planktonalger. At der er foregået evolution, argumenterer ID-pioner Michael Behe fint for i bogen ”The edge of evolution”.

ID kritiserer, om de kendte evolutionsmekanismer er tilstrækkelige til at forklare, hvordan evolutionen drives. Det diskuterer biologer også flittigt, og de fleste er enige om, at vi ikke har en tilstrækkelig forståelse. Det at mekanismerne ikke forstås tilstrækkeligt, er bare ikke det samme, som at evolution principielt ikke kan være sket. Det er ganske enkelt en fejlslutning. ID fremfører i den sammenhæng særlige skabelseshandlinger som den manglende mekanisme. Jeg mangler endnu at se bud på præcist hvor, hvornår og hvordan denne mekanisme har optrådt, før jeg kan tage biologifaglig stilling. Det forstyrrer mig umiddelbart at skulle identificere Gud i en ukendt biologisk proces.

KP fremfører, at tilfældighed ikke kan forenes med intelligent styring, men her sammenblandes tilfældighed med uforudsigelighed (kontingens). Mutationer indtræder statistisk set tilfældigt, det kan måles. Det evolutionære forløb fremstår til gengæld kontingent, her forudsiger statistiske tests ikke meget. Det historiske forløb gennem fx GT må også have været uforudsigeligt for de involverede. Uforudsigelighed udelukker imidlertid ikke et større mønster, når vi ser bagud, og et begrundet håb fremadrettet. Bøn og forventning om, at den kan ændre noget, måske endda ændre historien, bygger på tiltro til kontingens, men hviler i Guds større perspektiv.

Teologisk set er det store spørgsmål, om organismer døde før et historisk syndefald. I det spørgsmål går skellet mellem ung jord på den ene side og gammel jord (med eller uden evolution) på den anden. Har livet på jorden en forhistorie, evolution eller ej, så er svaret: ja. Evolution eller ej er ikke det centrale spørgsmål. Heldigvis er der jo en række gode teologer og apologeter, for hvem både evolution og skabelse gav mening. Læs fx C. S. Lewis til start.
Ateister understreger, at evolution ikke kan forenes med kristentro. Mange kristne tilslutter sig ukritisk. Det sætter særligt unge kristne i urimelige valg mellem tro og viden. Der er et stort behov for at give et ordentligt billede af forskellige kristne tilgange til evolution, så de kan tage kvalificeret stilling til det, de møder. Jeg hilser podcasten velkommen!
Kresten Cæsar Torp, biolog

Svar:


Artiklen fortsætter efter annoncen:ID afdækker evolutionsteoriens svage evidensmæssige fundament

Kresten Torp fejldefinerer ID, når han skriver: ID fremfører i den sammenhæng særlige skabelseshandlinger som den manglende mekanisme. Jeg mangler endnu at se bud på præcist hvor, hvornår og hvordan denne mekanisme har optrådt, før jeg kan tage biologifaglig stilling. Det forstyrrer mig umiddelbart at skulle identificere Gud i en ukendt biologisk proces.

I min bog ‘Enter ID’ slår jeg fast, at ID som videnskabelig hypotese hverken beskæftiger sig med Gud eller guder, og at ‘særlige skabelseshandlinger’ ikke indgår i argumentationen for ID.
ID fremlægger evidens for intelligens som kausal forklaring på liv. Dette kan, i modsætning til evolutionsteoriens tilfældig mutation og naturlig udvælgelse, rent faktisk bruges i forsvar for troen på en skabende Gud. ID har ingen bud på, hvornår og hvordan intelligent kausalitet er effektueret, kun at design faktisk kan identificeres i naturen.

Professor i biokemi Michael Behe har skrevet bogen ’The Edge of Evolution’, som både Karsten Pultz og Kresten Torp refererer til.

ID overlader de resterende spørgsmål til at blive afgjort af fremtidig forskning. I en privat korrespondance med Michael Behe, skriver han – og jeg citerer med hans tilladelse: “Design is apprehended directly in the purposeful arrangement of parts, but other questions about the design (who, how, why, and so forth) can be much more difficult — perhaps impossible — to answer definitively.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:I ‘The Edge of Evolution’ demonstrerer Behe, at der ikke er sandsynlighedsmæssige ressourcer til, at tilfældige mutationer kan producere det scenarie, vi kalder evolution. I sin nye bog ‘Darwin Devolves’ fra 2019 går han videre og konkluderer, at de variationer i organismer, der bruges som evidens for evolution, alle er opnået gennem tab af genetisk information. Dermed fastslår han, at livet ikke er blevet til ved den fremadrettede udvikling via tilfældige mutationer, som evolutionsteorien hævder. At Behe i disse bøger skulle argumentere for, at evolution (livet som et produkt af udvikling ved gradvis øgning af biologisk information via tilfældig mutation) har fundet sted, er forkert.

I ID-forskernes kritik af evolution anvendes udelukkende de tidsangivelser, som neodarwinisterne selv benytter. Kommentaren om livets aldren, iagttaget i kridtgravene, er derfor malplaceret.

Torp antyder, at jeg forsøger at lukke munden på de 3 podcastere – som om jeg på nogen måde havde magt til det (?) Dette efterlader mig med en underlig smag i munden, da ID netop er ‘the underdog’ i denne sag. Det er ID, der overalt i den akademiske verden undertrykkes gennem censur, chikane og Berufsverbot, hvilket man vil vide, hvis man har læst mine bøger eller besøgt Discovery Institutes hjemmeside.

I mit forsvar for ID repræsenterer jeg danske og udenlandske biologer, der straffes for at betvivle Darwin (se evt. artikel i Udfordringen om palæontolog dr. Günter Bechly den 22. sept. 2019). De, der faktisk oplever at blive lukket ned, er de darwintvivlende akademikere. Torp burde tage en snak med sine kollegaer Holger Daugård (ph.d.-biolog) eller Ole Vang (biokemiker og ph.d. i cellebiologi), som begge har oplevet den hetz mod darwintvivlere, som er et faktum også i Danmark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Amerikanske undersøgelser viser, at unge, der mister deres tro på Gud, først og fremmest giver videnskab, herunder særligt evolutionsteorien, som begrundelse (J. Wells: Zombie Science, 2017). Dette faktum bør motivere kristne til at researche evolution og ID og engagere sig i en debat om de respektive hypotesers validitet.

Evolutionsteoriens ypperste repræsentant Richard Dawkins har udtalt, at evolutionsteorien gør det muligt at være en intellektuelt tilfredsstillet ateist. Som tidligere evolutionstilhænger må jeg give Dawkins ret: Evolutionsteorien er i dens nuværende og altdominerende neodarwinistiske fortolkning et effektivt ideologisk redskab til at fremme ateisme.

Dette faktum gør, at ID-folks arbejde med at afsløre evolutionsteoriens svage evidensmæssige fundament nok er noget af det vigtigste m.h.t. at hjælpe de unge til at bevare deres tro.

Torp skriver: “Der er et stort behov for at give unge kristne et ordentligt billede af forskellige kristne tilgange til evolution, så de kan tage kvalificeret stilling til det, de møder.”

Jeg er helt uenig. Jeg synes, det var bedre at præsentere de unge for de enorme mængder af data, som taler imod evolution, men som konsekvent er udeladt i den evolutionspropaganda, som børn, unge og voksne møder i undervisning og i medier. Jeg har mødt både unge og voksne, der er kommet til tro eller har fået styrket deres tro, efter at have læst min bog Exit Evolution, så jeg ved, at ID også tjener et fornuftigt apologetisk formål.

Peter Øhrstrøm skrev i sin anmeldelse af Exit Evolution, at Karsten Pultz har gjort sit hjemmearbejde, underforstået har udført den fornødne research.

Jeg har forståelse for, at alle kristne ikke, som jeg, kan bruge 4-5 års research for at overbevises om, at evolutionsteorien er fejlagtig. Det er imidlertid ikke en gyldig grund til blindt at acceptere en teori, som mere end noget andet har haft succes med at fremme ateisme.
Karsten Pultz