”Spis livet, før livet spiser dig.”

 Få noget ud af livet, så længe du lever.
Få noget ud af livet, så længe du lever.

Sådan så jeg en reklame for Spies Rejser en dag i København. Pointen er klar nok: Få noget ud af livet, så længe du lever, og inden du dør.

Hvordan kan man finde på at sige sådan noget? Er det ikke den rene ansvarsløshed, det her med: Lev livet for dig selv, nyd det og vær ligeglad med de andre!

Jesus siger jo netop, at den, der søger at redde sit liv, er den, som skal miste det. Jo, i denne betydning af at leve livet for sig selv og ikke ville dele ud af sit liv til andre, jo, den person skal miste livet – det evige liv sammen med Gud.
”Spis livet, før livet spiser dig” kan også forstås i en anden betydning, set i forhold til evangeliet, der netop handler om, at Jesus engang skal komme igen og holde dom.

Lev livet på den rigtige måde

Skal det så forstås, som om vi skal forsage livet, sidde i en krog og trække os ud af verden og lade de andre leve deres forsøg på et liv uden Gud?
Nej, jeg tror, det er det samme som at sørge for sit eget liv – sit eget evige liv – og man skal miste det.

Vi skal ikke stoppe livet, bare fordi vi er overbevist om, at Gud en dag gør en ende på livet og hele verden med dens ondskab. Tværtimod!
Vi skal ud og spise livet.
For vi bliver alle en dag spist af livet.

Vi skal alle dø. Så den afgørende udfordring for alle os er: hver dag er at spise livet på en sådan måde, at det er OK, at livet spiser os.

Det er nu, det gælder

De mennesker, som levede i Noas dage, de spiste af livet, men uden at tænke på, at livet en dag ville spise dem. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige indtil den dag, da Noa gik ind i arken.

De overhørte advarslen. De så på Noa, som byggede arken på det tørre land. De har sikkert spurgt ham, hvorfor han gjorde det, og Noa har sikkert forklaret dem om den store syndflod, men de grinede bare ad ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Rent faktisk ved ingen af os, om vi får lov til at leve én dag mere. Vi kan dø, eller Jesus kan komme igen – i morgen. Farisæerne kom og spurgte Jesus: ”Hvornår kommer Guds rige?”

Hermed kommer det frem, at de tænker på Guds riges komme som noget, der kommer engang ude i fremtiden. Jesus korrigerer dem og siger:
”Drop alle jeres tanker om, hvornår Guds rige kommer, for Guds rige er lige midt iblandt jer.”
Det er nu, det gælder. Ret ikke jeres opmærksomhed mod fremtiden, men mod nutiden.
Vores tanker på, vores forventninger om Guds riges komme en gang ude i fremtiden, skal afspejle sig i vores måde at tackle nutiden på.

Det handler om: Spis livet, før livet spiser dig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Er jeg parat?

Hvis du skal dø i nat? Hvis Jesus kommer igen i nat? Hvad skulle jeg da nå inden da? Jeg ved ikke, hvordan det er for dig, men det får mig til at stoppe op og tænke: ”Er jeg parat til at forlade dette liv og vende hjem til Gud, inden dagen er gået?”
Jeg ønsker at spise livet, før livet spiser mig – i dybeste ansvarlighed over for Gud og mit medmenneske. På denne måde miste mit liv, give mit liv til Gud og andre mennesker, for da skal jeg vinde det evige liv, og det skal andre også.

Og når jeg lever med det som formålet med mit liv, så betyder det ikke så meget, hvornår Jesus kommer igen og holder dom. Det som betyder noget er, om jeg selv, mine nærmeste og andre, som jeg møder på min livsvej, kommer med i himlen.

Søndagens tekst: Luk 17,20-33

Teksten er fra Biblen på hverdagdansk

Om Guds riges komme
20En dag spurgte farisæerne Jesus: »Hvornår kommer Guds rige?«
»Guds rige kommer ikke sådan, at man kan se det i det ydre,« svarede han. 21»Der er ingen, der vil kunne udpege det og sige: ‘Her er det!’ eller: ‘Dér har vi det!’ Guds rige findes allerede midt iblandt jer!«


Artiklen fortsætter efter annoncen:Om Jesu genkomst og de kommende trængsler
22Senere sagde Jesus til disciplene: »Der vil komme tidspunkter, hvor I inderligt vil længes efter, at Menneskesønnen skal komme, men I skal holde ud. 23Nogle vil sige til jer: ‘Se, dér er han!’ eller: ‘Her er han!’ Men I skal ikke tro på det! Lad være med at løbe efter den slags.
24Den dag Menneskesønnen virkelig kommer, vil det være som et lyn, der oplyser himlen fra den ene ende til den anden. 25Men først skal jeg gennem mange lidelser og forkastes af dem, som ikke tror på mig.
26Som det gik i Noas dage, vil det gå ved Menneskesønnens komme. 27Dengang fortsatte de med deres fester og bryllupper, lige til Noa gik ind i arken, og vandmasserne pludselig kom og udslettede dem alle. 28Eller som det gik i Lots dage: Folk holdt deres fester, købte og solgte, plantede og byggede, 29lige til den dag, da Lot gik ud af Sodoma, og det pludselig regnede med ild og svovl fra himlen, så alle blev udslettet. 30Menneskesønnens komme vil ske lige så pludseligt og uventet.
31Den dag vil de, der opholder sig uden for deres hus, ikke have tid til at løbe ind for at pakke, og de, der arbejder i marken, vil ikke have tid til at løbe hjem og hente deres ejendele. 32Husk på, hvad der skete med Lots hustru! 33De, der klamrer sig til livet, vil miste det, men de, der er parat til at give afkald på deres jordiske liv, vil få det evige liv.