Hverdagskristendom – enkelt sagt

Af Kirsten Krog

Præst ved Københavns domkirke, Stine Munch, har med ”På trods” forsøgt at skrive en bog om, hvad man kan kalde enkel hverdagskristendom.

Bogen består af i alt 24 kapitler, der alle er opbygget over samme læst: Et stykke fra Bibelen, en betragtning over dette bibelord og en bøn – en form for andagtsbog, hvor det må anbefales kun at læse et stykke af gangen.

Alle kapitler bestræber sig på at fremstille kristendommen, ikke som noget højtravende, mystisk eller sensationelt, men noget der går lige ind i vor hverdag, med dens glæder, nederlag, kedsommelighed, smerte og afmagt.

Selv siger forfatteren om intentionen med bogen, at den ”er et forsøg på at nå ind til kristentroens kerne uden for mange omsvøb og forbehold, og den er et forsøg på at skrive noget enkelt og kortfattet om den kristne tro” (s. 7), og at den handler om ”at kristendommen ikke kun fører mennesker til højere luftlag, eller kun bevæger sig i det åndelige, men altid holder os fast på jorden og i livet” (s. 10f).

Om at være i livet

”På trods” kan ses og bruges som en lærebog i at være i livet, som det er, sammen med Gud, og netop dette er også bogens store force og styrke. Dermed bliver det en bog, som appellerer både til den kirkefremmede, som har svært ved at forholde sig til teologiske, højtravende eller mystificerende ord om Gud, og til de kirke- og trosvante kristne, der måske netop har mystificeret Gud eller altid er på jagt efter en særlig Gudsoplevelse.

Der er noget trygt og barnligt ved bogen, som kan være sundt at få med sig. Og selvom den ikke kan stå alene, da den er lidt ensidig i sin understregning af denne side af troen, er det måske netop en ensidighed, som for en tid kan være sund for alle kristne, om det er dem, der er blevet fanget i aktivisme i deres iver efter at tjene Gud, eller det er dem, der altid jages af kravet fra dem selv om større renhed og hellighed ind for Gud og egentlig blot har brug for at hvile i en fars favn. Eller det er dem, der bare ikke forstår Gud, når de rammes af ulykke eller sygdom eller overvældes af nyhedsstrømmens grusomheder.

Med andre ord, alle dem – eller alle os – der har brug for Gud ”på trods”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Stine Munch: På trods
136 sider • 168 kr. • Eksistensen