Står evolutionsteorien for fald?

Vores undervisningssystem og medier op igennem det 20’ende århundrede er blevet 100 % dedikeret til videnskabelig materialisme. Derfor hører man ikke om de videnskabsfolk, hvis forklaringer på observationer stemmer overens med beretningerne i Biblen.

Spørgsmål:
For nogle år siden faldt det mig for hjertet at undersøge, hvorledes nogle tossehoveder kunne tro, at jorden kunne være 6000 år gammel. I stedet fandt jeg et væld af mulige forklaringer på, at det, som har været anledningen til den uniformitære tidsopfattelse, bedre kunne forklares af en kæmpe katastrofe over hele kloden. Det ledte til, at jeg måtte se på Biblen med nye øjne. Ikke at jeg forstår, hvorledes Gud kunne skabe alt på 6 dage, men jeg fandt frem til, at den såkaldte videnskab kun har sine svar i kraft af vilde antagelser og ofte cirkulære beviser.
For mig at se holdes hele dette evolutionære cirkus kun i gang, fordi det er så indgroet over alt, at alle har mistet overblikket, og hver gren (kosmologisk, kemisk, stellar, biologisk evolution) kører løs i troen på, at de er stadfæstet i fakta.
Jeg har i den videnskab, som føres af kristne videnskabsmænd, som ikke er med på evolutionsvognen, fundet fornuftige modeller og svar på alle mine spørgsmål.
Min datter, som går i 2.g, har netop vist mig sin nye biologibog, for at jeg kunne få min daglige dosis evolutionær propaganda. Hele kapitlet om livets opståen blev straks gennemlæst for nye svar. De gamle evolutionære ”salgs-løgne” af værste skuffe synes nu at være væk, men desværre sælges troen på evolution stadig som fakta, selvom der flere steder står, at man ikke ved noget med sikkerhed. Der nævnes ikke alternative tanker, kun at folk med religiøse forklaringer har udtalt kritik af evolutionsteorien. Det hele handler, efter min mening, om tro og antagelser. Hitler vidste som bekendt, at det kun tager én generation at vende et folk. Hvis det bare står i vore lærebøger, så er det fakta i løbet af én generation.
Tør vi nogensinde håbe på, at vi stopper dette oprør mod Gud, og at vi kan se tilbage på en epoke med evolutionsteori med et overbærende smil?
Mvh. Allan Thing

Svar:
Allans kommentar indeholder mange gode punkter, som er værd at overveje.
Det er vigtigt at vide, at mange grene af videnskaberne omtaler hypoteser, som var de fakta. Og ja, både evolutionsteorien, geologiens uniformitære tidsopfattelse og kosmologiens big bang bygger på et hav af antagelser, hvis validitet ikke kan bekræftes gennem eksperimenter. Der er derfor involveret en anselig mængde tro i disse videnskaber, og på sin vis adskiller de sig derfor ikke ret meget fra religion. Desværre har de fleste mennesker indtryk af, at mainstream-videnskaberne ikke formidler tro, men den pureste sandhed – jeg selv var offer for det bedrag engang, og jeg synes at kunne læse ud af Allans kommentar, at han ligeså troede på de ”officielle videnskabelige sandheder”.

Vedrørende de ovennævnte videnskaber vil jeg hævde, at det håndgribelige bevismateriale er begrænset, og kun pga. den akademiske verdens dedikation til materialistisk filosofi kan det lade sig gøre at holde dem i live. De 3 discipliner evolution, geologi og big bang-kosmologi har nemlig alle sværget troskab til videnskabelig materialisme og har således bundet sig til at forklare alle fænomener via udirigerede fysiske processer. Det er derfor ret nemt at hævde, at disse videnskaber bygger på tro – nemlig troen på materialisme.
Som Allan så rigtigt nævner, findes der videnskabsfolk, hvis forklaringer på observationer stemmer overens med beretningerne i Biblen. Men fordi undervisningssystem og medier op igennem det 20’ende århundrede efterhånden er blevet 100 % dedikeret til videnskabelig materialisme, hører man ikke om disse videnskabsfolk og deres argumenter.
Evolution, uniformitarisme og big bang er konger i akademia, men til Allans og alle andre fortvivlede bibeltro kristne kan jeg sige, at der er opbrud på vej – og det så stensikkert, at jeg allerede nu dagligt smiler overbærende af de forældede videnskabelige dogmer. Internettet har gjort sit til, at alternative videnskabelige teorier ikke længere kan undertrykkes, og der sker i disse år det, at
1) evolutionsteorien er kommet under pres fra intelligent design hypotesen.
2) Big bang-teorien (og Einsteins teorier) er under pres fra plasmakosmologien (det elektriske univers).
3) Geologiens unifomitarisme synes mere og mere at måtte vige for katastrofisme, selv blandt ikke-troende geologer.

Vi skal dog nok forvente, at alle, der ikke bekender sig til mainstream-videnskab, bliver kaldt tåber i en række år endnu.