Kristen psykiater siger op – kan ikke tage ansvar for behandlingen

Overlæge Laurits Bjerre er også aktiv indenfor det kirkelige.

Psykiateren Laurits Bjerre har sagt sit job som overlægevikar op i protest mod behandlingen af psykiatriske patienter.

Han har været overlægevikar i ambulatoriet i lokalpsykiatrien i Kolding i knap tre år, men han kan ikke længere stå inde for, at skizofrene, selvmordstruede og psykisk syge med vrangforestillinger sendes hjem – fordi der ikke er plads til at indlægge dem.

Lægefagligt kan han ikke længere tage ansvar for, hvad der sker på sengeafsnittet.
For at spare blev sengeafsnittene på psykiatrisk afdeling i Kolding og Vejle i februar lagt sammen. Det betød 15 færre sengepladser, hvilket svarer til en hel afdeling.
– Bare inden for de sidste par måneder har der været et par episoder, hvor jeg tænkte, at det var dråben, der fik bægeret til at flyde over, siger Laurits Bjerre til JydskeVestkysten.
Han fortæller bl.a. om en yngre selvmordstruet mand, der ikke ville tage medicin og som isolerer sig, hører stemmer, har vrangforestillinger, og som tidligere er blevet tvangsindlagt af sin læge, men som nu må sendes hjem – fordi der ikke er plads.

Ifølge psykiatriloven har lægerne pligt til at tvangstilbageholde psykisk syge, hvis man kan se, at de er til fare for eget helbred. Men det er ikke muligt at leve op til loven, skønner Laurids Bjerre og har derfor sagt op, fordi han mener, at patienterne bliver udskrevet alt for tidligt.

Et andet problem er, at der er mange ubesatte speciallægestillinger på Kolding-Vejle psykiatrisk afdeling, ligesom andre steder i landet. På Fyn er alle stillinger besatte, men de ledige stillinger bliver ofte besat af udlændinge, og det giver sprogproblemer.

– Sproget er det vigtigste værktøj, man har som psykiater. Derudover er der mange unge læger, der måske ikke har den nødvendige erfaring, siger Laurits Bjerre.
Overlæge Laurits Bjerre er også aktiv indenfor det kirkelige. Han har fx rådgivet ægtepar på kurser i kommunikation i Hertug Hans kirken i Haderslev.
Det fortalte han i et interview i Udfordringen i 2010.

Laurids Bjerre er gift med belgiske Ingrid Vanderbruggen Bjerre, der er virksomhedschef på Indre Missions Hus i Fredericia.