Elise vil gøre en kommunal forskel

Elise Bjørnholt har efter 9 år som medlem af Kristendemokraterne valgt at stille op som spidskandidat for KD til kommunalvalget i Aarhus. Til hverdag er hun lærer på Jakobskolen, og derudover har hun gennem mange år været aktiv i Århus Valgmenighed med bl.a. forbøn.

At det netop blev Kristendemokraterne, hun valgte som parti, var fordi menneskeværdet og respekten for livet var og er under et stigende pres. Og at partiet generelt har den politik, der ligger tættest på hendes egen kristne grundholdning.
– Ved sidste kommunalvalg fik vi 1102 stemmer. Det var ikke nok til at komme ind, men da vi havde indgået valgforbund med De Konservative, har vi alligevel fået en af vores mærkesager ført igennem i denne valgperiode – nemlig Gratis Parrådgivning til par med børn, der oplever et højt konfliktniveau, siger Elise.
Byrådet har lige gjort tilbuddet om Parrådgivning permanent, da der var så gode resultater af indsatsen.
– Selv om man overvejer, om ens stemme kan bruges til noget, hvis KD ikke bliver valgt ind, kan vi være med til at gøre en afgørende forskel med vores mærkesager, idet der er åbenhed for, at KD fortsat kan komme med andre forslag, som gennem dette samarbejde kan blive præsenteret for byrådet.
Til valgmøderne får kandidaterne i øvrigt mulighed for at gøre opmærksom på vigtige mærkesager og særligt de kristne værdier.
– Da jeg til et valgmøde for hjemløse og udsatte sagde, at alle mennesker har lige stor værdi, blev der så stille, at man kunne høre en knappenål falde til jorden, udtaler Elise.

Bedre vilkår for børn, udsatte og miljøet

Elise og de øvrige i KD-Århus vil i denne valgkamp særligt arbejde for bedre vilkår for børnene, idet et stigende antal børn får stress og trives dårligt.
– Vi mener, at når vi hjælper familierne med at fungere bedre, er det også en god investering for samfundet fremover. Og så er de fleste af forslagene endda selvfinansierende, smiler Elise.
For børnefamilierne ønsker KD, at der bliver bedre muligheder for at arbejde på deltid, kortere skoledage og dermed mere tid til familien. Pengene bør følge barnet, så det også er muligt for en forælder at passe sit barn hjemme og få udbetalt 85% af institutionsudgifterne i op til et år pr. barn for max to børn.
For det andet ønsker KD at hjælpe udsatte mennesker, såsom hjemløse og psykisk sårbare, som ellers har det med at blive overset og negligeret både politisk og i systemet. Der har været en række sager, hvor psykisk sårbare mennesker er blevet udskrevet, før de var raske, og det har resulteret i kriminelle handlinger eller selvmord, og en af de sager har Elise oplevet på helt nært hold. Desuden er tallet for unge hjemløse i Århus stigende samtidig med, at der er stor tilflytning til byen. Så det kræver akut handling.
– Kontanthjælpsloftet har måske hjulpet nogle få i beskæftigelse, men rigtig mange unge oplever, at deres fattigdomsydelse ikke rækker til, at de kan leje en bolig i Århus. Vi har et ansvar for at hjælpe de skrøbelige unge i en periode af deres liv, hvor de har brug for en håndsrækning, mener Elise.
Som det tredje fokusområde har Elise miljøet, som hun allerede fra sin barndom har haft fokus på.
Med 15.000 flyers, ca. 25 valgmøder og gadearrangementer er indsatsen øget markant i forhold til sidste byrådsvalg, så Elise håber, at hun efter valget får muligheden for at være en værdipolitisk røst i Aarhus Byråd.