Hvor mange gange var Josef og Maria i Nazareth?

Den venezianske maler Vittore Carpaccio (1466-1525) er en af de mange, som har været inspireret af den hellige families flugt til Egypten. Maleriet findes på National Gallery of Art, Washington DC.

I bladet Ordet og Israels decemberudgave findes følgende forklaring på et spørgsmål om flugten til Egypten.

Af Anfinn Helmsdal, stud.theol.

Jeg er stor fan af, at vi har ikke bare ét, men fire evangelier. Ikke som Koranen – én åbenbaring. Nej, de fire evangelier er herlige i deres forskellige perspektiver på Jesus og tilføjer desuden historisk troværdighed. Men hvad gør man så, når man løber ind i påstande om tilsyneladende modsætninger evangelierne imellem?

Jeg har det med evangelierne, som jeg har det med gaffatape: De svigter aldrig. Jeg læner mig blandt andet op ad to overordnede principper:

1. Johannes skriver: »Der er også mange andre ting, Jesus har gjort; hvis der skulle skrives om dem én for én, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives« Joh 21,25.
Vi skal frem med kniven. Hvis vi skal tro Johannes, så kunne der skrives uendeligt mange bøger om Jesu gerninger.

Hvad må Johannes (og de andre evangelister) så nødvendigvis gøre? Begrænse sig. Det kan give rum for tilsyneladende modsætninger. Men de er netop ikke mere end det: tilsyneladende. Hvorfor henholdsvis tilvælger og fravælger de forskellige ting? Svaret er: spalteplads.

2. Evangelisterne er forskellige. Mon to hjemmeboende tvillingers dagbøger er ens? Der vil højst sandsynligt være fællestræk. Men ville de være ens? Nej. Det naturligste er jo selvfølgelig, at de trods deres ligheder tænker og bemærker forskelligt. Hvor mistænkeligt, hvis dagbøgerne var identiske i deres struktur!

Case: Hvor mange gange var Josef og Maria i Nazaret?

I sommer mødte jeg en kristen mand, en ildsjæl i arbejdet med teenagere fra ikke-kristne hjem. Han mente dog, at der i evangelierne er uoverensstemmelse, når det gælder nogle af de geografiske forhold. Her er mit svar til manden, som jeg i øvrigt har stor respekt for. Måske kan du bruge en lignende fremgangsmåde, når du møder tilsvarende spørgsmål.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her er mandens påstand: »Ifølge Lukas bor Josef og Maria i Nazaret og kommer til Betlehem, hvor Jesus bliver født, i anledning af en folketælling (Luk 2,4). Men ifølge Matthæus bosætter Josef og Maria sig dog først i Nazaret i kapitel 2,22-23 (altså efter Jesu fødsel).«

Er der tale om en modsætning her? Lad os se på det kronologisk:

Lukas’ beretning

Luk 2,4: »Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem … for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.«


Artiklen fortsætter efter annoncen:Matt 2,22-23: »Da han (Josef) hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa, og dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret.«

Kronologisk er Lukas’ beretning den første, fordi Jesus ikke er født endnu. Ifølge Lukas drager Josef og Maria op fra Nazaret til Betlehem. De bor altså først i Nazaret og tager så til Betlehem.
Efter Jesu fødsel bliver Jesus omskåret i Betlehem på ottendedagen (2,21). Josef og Maria bliver altså otte dage i Betlehem og tager derefter tilbage til Nazaret (2,39).

Matthæus’ beretning

Matthæus 1,18-2,12 er en parallelberetning om Jesu fødsel: Først hører vi, at de vise mænd ikke vender tilbage til Herodes, da det i drømme åbenbares for dem, at de ikke skal (2,12). Derefter viser Herrens engel sig for Josef og siger, at han og Maria skal tage Jesus med og flygte for Herodes til Egypten. (2,13-14).

Efter Herodes’ død viser en engel sig igen for Josef og siger, at de skal drage tilbage til Israel. Det gør de (2,19-21).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men da Josef finder ud af, at Arkelaos, Herodes’ søn, er den nye konge, tør han ikke tage til Judæa og Betlehem (den by, han stammemæssigt hørte til). I stedet tager de tilbage til Nazaret (2,23).

Her er forklaringen

Jeg forstår godt forvirringen. Men forklaringen er som følger:
Josef og Maria bor/opholder sig i Nazaret (Luk 2,4).
De tager til Betlehem (Luk 2,4).
De tager fra Betlehem til Nazaret (Luk 2,39).
De flygter fra Nazaret til Egypten (Matt 2,13-14).
De tager fra Egypten tilbage til Nararet (Matt 2,23).

Forvirrende, men så meget mere troværdigt

Virker det suspekt? Det synes jeg ikke. Er der grund til forvirring? Ja. De er nemlig i Nazaret ad hele tre omgange. Men evangelisterne vægtlægger hver især forskellige ting.

I dette tilfælde mener Lukas altså ikke, at det er værd at sige, at de flygtede til Egypten, og Matthæus nævner ikke, at de oprindeligt boede i Nazaret, før de kom til Betlehem.

Matthæus nævner heller ikke, at Maria, Josef og Jesus tog til Nazaret efter fødslen og inden flugten til Egypten. Det giver rum for forvirring, men det gør også det hele så herligt troværdigt!

Forvirringerne er nemlig ikke modsigende.

Den grundlæggende forskel på mig og den kære teenleder er vores bibelsyn. Han (må jeg formode) har et konservativt bibelsyn, jeg et ortodokst.

Artiklen af Anfinn Helmsdal står på ”Joffi-siderne” i Ordet og Israels blad.Overskriften er ”Modstridende evangelier?”
To bibelsyn

Det konservative bibelsyn siger, at Bibelen er troværdig i alt, der har at gøre med tro, lære og livsførelse. Men: Der kan være fejl i for eksempel historiske og geografiske udsagn.

Det ortodokse bibelsyn fastholder, at Bibelen må være ufejlbarlig i alle detaljer.

Med et konservativt bibelsyn kan man påstå, at Matthæus eller Lukas simpelthen tager fejl, når de gør rede for, hvornår Josef og Maria opholder sig i henholdsvis Nazaret, Betlehem og Egypten.

Med et ortodokst bibelsyn er der ikke er plads til fejl. Det er min overbevisning, at Bibelen er helt igennem sand og ufejlbarlig i alle sine udsagn.

Derfor kan du roligt sætte dig ned og læse evangelierne og resten af Bibelen uden at forvente at finde fejl. Visse ting er udeladt hos Lukas, men taget med hos Matthæus. Og omvendt. Men husk på, at det skyldes forskellige forfattere med forskellige vægtlægninger, og det gør faktisk Bibelen mere troværdig.