Jubilæumsmagasin fortæller om LM’s sidste 25-50 år

Luthersk Mission kan i år fejre, at de i 150 år har eksisteret som Missionsbevægelse. Jubilæumsmagasinet ’Alle tiders Mission!” ser nærmere på de sidste 50 år i missionens historie.

18 artikler med hver sit tema og af en lang række forskellige forfattere ser på udvikling, arbejds- og missionsformer, nye idéer, drøftelser, projekter m.m. Sammen med et fint indblik i missionens arbejde får man som læser også glimt af udviklingen i Danmark, som fx i artiklen om de kristne friskoler og efterskoler af Leif Bach Kofoed og i artiklen om arbejdet blandt flygtninge i Danmark af Else Wive.

Af andre artikler kan nævnes:
LM’s nyere historie – tal, oversigt og tendenser af Birger Reuss Schmidt, Kloden kalder – international mission af Carsten Skovgaard-Holm, Nadver og frimenigheder af Andreas Ipsen, og LM og de andre af Søren Skovgaard Sørensen.

Artikler og forfattere er udvalgt af redaktionen bestående af Peder Toft (ansv.), Hakon Christensen og Leif Bach Kofoed. Modtagere af LM’s avis tro & mission har modtaget magasinet gratis og kan også læse det i en pdf-udgave på LM’ hjemmeside.