Ny landsleder i YFC

– Unge har brug for troen på Gud som et fundament for de store beslutninger, de skal træffe, mener David Ladaal Mortensen.
Foto: Martin Gravgaard

Bestyrelsen for Youth for Christ Danmark har pr. 1 marts ansat den 37-årige David Laadal Mortensen som landsleder for YFC Danmark.

David er tidligere landsleder i Børne og Ungdoms Oase og har gennem de seneste 9 år arbejdet som sekretariatsleder i Aarhus Valgmenighed.
”Vi glæder os over Davids store erfaring fra kirkelige organisationer og hans brand for at bringe evangeliet til Danmarks unge. Vi kender i bestyrelsen David gennem mange år og er yderst trygge ved at overlade ledelsen af YFC til ham”, udtaler formand for bestyrelsen, Allan Axelsen.

Unge må træffe store valg

Den nye landsleder udtaler:
”Det er et stort privilegium at få lov til at stå i front for YFC’s arbejde i Danmark. Ungdomsårene er den vigtigste periode i vores liv, hvor store beslutninger, som former vores livsvandring og identitet, træffes.
Der er brug for at stå på noget solidt, et ståsted man igen og igen kan vende tilbage til, et ståsted med substans, som midt i de svære beslutninger giver fred indefra og ud.
Jeg ser derfor, at YFC kan være en spydspids, som insisterer på at præsentere troen på Gud som en ressource og et fundament for unge. For mig er det også påtrængende nødvendigt at sætte det at være forbilleder og forældre for unge, på dagsordenen.

Midler til arbejdet

Der er ingen tvivl om, at det også bliver en stor udfordring at overtage den daglige ledelse af YFC. I 2017 opnåede man desværre ikke tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Tilskuddet udgjorde en stor del af indtægtsgrundlaget for organisationen. Det bliver derfor en vigtig prioritet for mig i tæt samarbejde med bestyrelsen, de andre ansatte og de mange frivillige, som lokalt arbejder med YFC’s arbejde, at genetablere indtægtsgrundlaget.
De sidste år har også båret præg af, at YFC har været i berøring med flere tusinde unge. Jeg er derfor taknemmelig for, at Daniel Baun (den afgående landsleder) har gjort et stort stykke arbejde for at overdrage YFC på den bedst mulige måde.
Jeg er overbevist om, at YFC har en så vigtig dagsorden, at det ikke bare er muligt at finde midler til at redde YFC, men også til at tage YFC ind i en spændende fremtid.
Jeg ser frem til at komme rundt i landet til alle jer, der udlever YFCs arbejde i hverdagen, til alle jer, som har gode ideer og tanker for YFCs arbejde og til alle jer, som ønsker at sætte unge og tro på Gud på dagsordenen. Vi ses derude!” slutter David Ladaal Mortensen.

YFCs mission

Det er den fælleskirkelige ungdomsorganisations erklærede mål, at “ethvert ungt menneske får muligheden for at følge Jesus Kristus og blive en del af en lokal kirke.”
YFC arbejder på at formidle troen i øjenhøjde for børn og unge gennem ord, musik, billeder, oplevelser og ikke mindst gennem nærvær med de unge. YFC har ca. 1.800 medlemmer i Danmark
Bodil
.