Gav Darwin en forklaring på livets opståen?

Darwin var uddannet teolog, og det er interessant, at han peger på Skaberen som det egentlige ophav til livet. Men i dag er virkeligheden, at evolutionsteorien bruges som et rent ateistisk værktøj. Illustrationsfoto.

Spørgsmål: I din bog Exit Evolution skriver du, at Darwin ikke gav noget bud på livets opståen. Men er det egentlig ikke en forklaring, han giver på side 517 i Arternes Oprindelse?

”Der er storhed i det syn på livet, at det, med dets forskellige kræfter af Skaberen oprindelig er bleven nogle få eller en enkelt form indblæst, og at, medens denne klode har rullet rundt efter tyngdens bestemte lov, har utallige former, højst skønne og højst vidunderlige, fra en simpel begyndelse udviklet sig og udvikles endnu.”

Den opmærksomme læser har fuldstændig ret – Darwin gav faktisk et bud på livets opståen. Måske jeg skulle have formuleret mig lidt tydeligere, for det jeg mente var, at Darwin ikke gav nogen naturvidenskabelig forklaring, altså en hypotese, som byggede på rent materialistiske processer.
Jeg kommer med påstanden i mit afsnit om abiogenese (livets opståen fra kemiske processer), fordi militante evolutionister straks vil angribe én, hvis man ikke gør opmærksom på, at teorierne om livets oprindelse ikke er omfattet af selve Darwins evolutionsteori. Hvad jeg skrev, var således for at pointere dette faktum.

Det, Darwin giver i ovenstående citat, som den meget venlige læser sendte mig, er imidlertid en interessant religiøs forklaring, som nok er værd at bemærke. Darwin var jo faktisk uddannet teolog, og det er interessant, at han peger på Skaberen som det egentlige ophav til livet. Darwin var, som alle i intelligent design-bevægelsen er enige om, en stor videnskabsmand, og fra citatet kan vi se, at han på tidspunktet for udgivelsen af sin bog ikke var ateist. Darwins forskning var i sandhed noget mere upartisk end den, der udføres af hans nulevende disciple. Darwins teori var et udmærket bud med den viden og teknologi, man havde til rådighed i midten af attenhundredetallet. I dag er det imidlertid åbenlyst, at hans teori er forkert, hvis man tager den viden i betragtning, som er akkumuleret, siden han formulerede den.

Darwin var på ingen måde rabiat, og han var tydeligvis åben over for, at Gud havde skabt det første liv, og han har muligvis i en eller anden forstand været tilhænger af en slags teistisk evolution. Han har muligvis anset det for muligt, at Gud anvendte evolution til sit skabelsesprojekt – hvem ved. Det er værd at bemærke, at vi ikke kan bruge Darwins moderate holdninger omkring skabelse til ret meget. Vi er nødt til at se, hvordan evolution behandles i dag, hvordan der undervises i teorien, og hvordan den fremstilles i medierne. På de punkter tror jeg, de fleste vil kunne se, at der ikke længere er tale om noget moderat.

Evolution bliver i dag fremstillet som et faktum, og ikke nok med det, teorien bliver fremstillet som et uomtvisteligt bevis for, at der umuligt kan være en Gud. Det er den synsvinkel, der er altdominerende, og som bliver næret af kendis-videnskabsfolk som zoolog Richard Dawkins og fysikerne Lawrence Krauss og Neil DeGrasse Tyson.

At Darwin var åben overfor, at Gud kunne have skabt den første celle og ladet livet udvikle sig derefter, er derfor ikke relevant, fordi virkeligheden i dag er, at teorien bruges som et rent ateistisk værktøj, og det er det, vi må forholde os til.

At man af Arternes Oprindelse kan få det indtryk, at Darwin hyldede en slags teistisk evolution, er i og for sig også ligegyldigt i dag. Vi ved, at evolution ikke har fundet sted, fordi der simpelthen ikke er de sandsynlighedsmæssige ressourcer til stede for at processen, som bygger på tilfældig mutation, kan lade sig gøre. At bekende sig til teistisk evolution er derfor unødvendigt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er kun et behov for at blive anerkendt i visse miljøer, der i 2018 kan motivere for, at man tilslutter sig teistisk evolution. Set fra et kristent perspektiv bør der faktisk advares alvorligt imod teistisk evolution, for uanset hvor harmløst man mener, det er at tro, at Gud skabte via evolution, så lurer ateismen lige om hjørnet. Vejen til ateisme går for de fleste unge via evolution; det kan amerikanske undersøgelser bekræfte. Det er derfor på sin plads at advare om en alt for tolerant holdning overfor promoveringen af teistisk evolution.

Og hvorfor overhovedet tage den i betragtning? Enhver, der vil investere en smule tid i research, vil kunne se, at evolution er umulig og derfor aldrig har fundet sted – så hvorfor overhovedet tænke på teistisk evolution som en mulighed, man som kristen bør overveje?