Har evolutionsteorien altid været i fremgang?

Kurven viser udviklingen af tilslutningen til evolutionsteorien. Efter udgivelsen af Ronald Fishers bog ’The Genetical Theory of Natural Selection i 1930’, steg tilslutningen. Fishers teorem, som lå til grund for fremgangen, blevet i 2018 tilbagevist af matematikeren Bill Basener og genetiker John Sandford.

Spørgsmål: Har evolutionsteoriens popularitet og tilslutningen til den altid været i fremgang siden Darwin?

Nej, det forholder sig sådan, at teorien ikke ubetinget havde fremgang fra dengang til nu. I starten blev Darwin latterliggjort, og der var stor skepsis i videnskabskredse. Der skete dog ret hurtigt noget i årene efter udgivelsen af Darwins bog, og for hvert nyt oplag af Arternes Oprindelse, som kom på gaden, fik teorien større og større tilslutning. Uden at kunne sætte nøjagtige tal på, vil jeg mene, at der ved århundredeskiftet var et stort flertal af videnskabsfolk, som var med på evolutionsvognen.

Man forestiller sig, at tilslutningen til teorien har været støt stigende, især efterhånden som undervisning i den vestlige verden blev mere og mere organiseret og standardiseret, og efterhånden som informationsstrømmen i verden flød hurtigere og hurtigere. Men fra ca. år 1900 til 1930 var der faktisk en støt nedgang i tilslutningen til Darwins teori. Jeg kender ikke forklaringen på denne nedgang, men jeg ved til gengæld, hvad der fik vendt den. I 1930 udgav evolutionsbiolog og matematiker Ronald Fisher sin bog The Genetical Theory of Natural Selection, hvori han bringer en matematisk formel, som senere blev kendt som Fisher’s Theorem. Formlen leverede en slags matematisk bevis for evolution, eller rettere, den underbyggede naturlig-udvælgelses-mekanismens evne til kontinuerligt at forbedre organismers fitness.

Fishers teorem var tilsyneladende så overbevisende, at det kunne vende skuden for evolutionsteorien, så den igen fik fremgang. Fremgangen har nok siden været støt stigende indtil i dag, hvor flere og flere forskere får øjnene op for teoriens alvorlige fejl og mangler.

Det skal nævnes, at Fishers teorem i 2018 er blevet tilbagevist af matematikeren Bill Basener og genetiker John Sandford. De udgav i år 2018 en afhandling i Springer Journal of Mathematical Biology, hvor de viser, at Fishers teorem ikke holder, hvis man, som man bør, tager alle informationer om skadelige mutationer i betragtning.