Thomasevangeliet er lånte fjer

I 1945 fandt egyptiske bønder i en krukke 13 velbevarede papyrusbøger i Nag Hammadi i Øvre Egypten. Et af håndskrifterne var Thomasevangeliet, der indledes således:” Dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned.”

Bøgerne menes at stamme fra det 4. århundrede. Thomasevangeliet er meget anderledes end evangelierne i Det Nye Testamente, idet det blot består af 114 ord som tillægges Jesus, men intet indeholder om Jesu liv. Nogle af disse ord – udsagn – minder om ord, som vi kender fra evangelierne, men det meste er ret så anderledes.

Marianne Aagaard Skovmand ph.d., cand.theol. og sognepræst i Nyborg har oversat og kommenteret de 114 ord, som kaldes med det græske ord logion. Hun udtaler bl.a.:” at ordene er åbne for fortolkning” hvilket hun også selv gør i sine kommentarer til hver enkelt af de 114 logion, og ”det gør bestemt ikke noget. Jeg tror, at mennesker i dag ikke har så meget brug for at få læst teksten, men mere at få vist vejen. Ordet tro forekommer stort set ikke i Thomasevangeliet, der i stedet lægger op til, at vi mennesker selv kan gøre noget for at blive frelst.”

Nogle af disse logion er helt uforståelige og dermed selvfølgelig meget åbne for fortolkning, andre indeholder noget, der minder om kendte Jesus-ord i en mere almen filosofisk dragt, hvilket gør dem til menneskelige overvejelser over menneskelivet og den rette måde at leve på.

Som nævnt påstår skriftet, at det er Jesus-ord, der er nedskrevet af apostlen Thomas. Siden 1945 har nogle forskere taget skriftets påstand alvorlig, andre mener, at det hverken er Jesus-ord eller et skrift skrevet af apostlen Thomas.

Efter min mening er det fake news, forfattet af en person, der smykker sig med lånte fjer ved at påstå, at det er Jesus-ord nedfældet af apostlen Thomas.

Marianne Aagaard Skovmand: Thomasevangeliet
238 sider • 249,95 kr. • Gyldendal