Udviklingsdebat og debatklima

Det er videnskabens og den menneskelige forfængeligheds kendemærke, at den søger at have svar på alt. Vel vidende, at nye svar afstedkommer nye spørgsmål. Et af de allervigtigste – og ét, hvor grænselandet mellem naturvidenskaberne og teologien for alvor giver mindelser om en slagmark – er i debatten om skabelse contra udvikling.

Med denne bog, der i realiteten er en kommenteret gennemgang af litteraturen på området, forsøger Jens Bruun Kofoed, der er professor i Gamle Testamente ved Dansk Bibel-Institut, at samle trådene. Han er ude i to helt specifikke ærinder:

1) det ene er at arbejde for skabelsen af et debatmiljø, hvor man ikke tillægger spørgsmålene større vægt, end han mener, at de kan bære. Det er interessant, at bogen udkommer samtidig med, at man begynder at tale om en bedre debatkultur og tone i det offentlige rum;

2) at forsvare den individuelle frihed til at bringe forskellige scenarier i spil, uden at man på forhånd brændemærkes som kætter.

Skabte Gud alt ud af intet for ca. 6000 år siden, og skete det i løbet af blot 6 dage? Det er der mange holdninger til, men forfatteren advarer mod, at spørgsmålene kommer til at splitte kirken, og at uenighederne må håndteres respektfuldt og indenfor kirkens egne rammer.

Jens Bruun Kofoeds ellers prisværdige projekt skæmmes desværre lidt på formidlingssiden. Jeg er helt med på, at bogen er et videnskabeligt værk, men derfor kunne en venlig redaktør godt have luget lidt ud blandt nogle af de allermest knudrede formuleringer, kortet dem ned eller sammenfattet dem lidt. Og så skulle jeg hilse og sige, at et semikolon kan gøre underværker, hvis forståelse skal fremmes!

Jens Bruun Kofoed: “Før Darwin. Et forord til debatten om skabelse og evolution.” • 216 sider • 200 kr. • Kolon