Det er i mødet med den anden, du møder dig selv

Niels Nymann Eriksen er sogne- og indvandrerpræst på Vesterbro, og forfatter til denne lille bog om gæstfrihed.

Med fem kapitler beskriver han gæstfriheden, som den kommer til udtryk konkret fra dørtærsklen til afskedshilsnen, samtidig med at han giver en indføring i, hvad gæstfrihed er i forhold til tolerance og rummelighed, hvordan gæstfriheden kan være beregnende eller kreativ, og hvorfor det netop er i mødet med den fremmede (ikke nødvendigvis det samme som indvandreren), at man kan begribe sig selv og så at sige blive fri til at være sig selv.

Philoxenia – at elske den fremmede

Man kan nemt få den tanke, at en indvandrerpræst, der skriver om gæstfrihed, er ude på at forklæde et politisk budskab. Men det er nu ikke tilfældet, for bogen handler om den alment menneskelige velsignelse, det er, at byde et fremmed menneske velkommen og indenfor. Det græske ord, hvorfra vi henter roden til det danske begreb ’gæstfrihed’, betyder at elske den fremmede. Og Niels Nymann Eriksen betoner her det væsentlige i, at lade fremmedheden bestå og udvise det han kalder en kreativ tålmodighed, altså en forventning om, at et andet menneske indeholder noget godt, der er værd at vente på.

Engle på besøg

Helt centralt for forfatterens værdsættelse af gæstfriheden er forståelsen af, at gæstfriheden i høj grad giver værten en velsignelse. Med Andrei Rublevs ikon, som forestiller Abrahams besøg af tre gæster – som er engle – kommer Niels Nymann Eriksen ind på, at den, der åbner sit hjem og sit hjerte for et menneske, der er fremmed, holder et spejl op for sig selv. Ikonen er en blikvender, hvor perspektivet vender udad, og beskueren synes at være de portrætterede figurer i billedet.

Denne billedtolkning er meget sigende for forfatterens syn på gæstfrihed i det hele taget. Ægte gæstfrihed er ikke en investering. Det bygger ikke på en forventning om at få noget igen, men snare en nysgerrighed på, hvad det andet menneske indeholder. Men i mødet med den fremmede, som ikke skal pynte på mit samaritaner-image, får jeg muligheden for at se mig selv gennem en andens øjne.

I historien om Abraham er det netop den uforbeholdne og ubetingede gæstfrihed, der udløser Guds velsignelse over den barnløse patriark. Abraham bliver sig selv i dette møde, hvor gæsterne og deres behov er i centrum.

Ikke en instruktionsbog

Bogen giver ikke gode råd til værten eller sætter gæstfriheden på formel, men Niels Nymann Eriksen forklarer betydningen af gæstfrihed på en sådan måde, at man får lyst til at praktisere begrebet i endnu højere grad. Det er tankevækkende, når Niels Nymann Eriksen beskriver Guds væren som gæstfri, fordi han, som ’er i sig selv’ alligevel valgte at dele, involvere og invitere os mennesker til fællesskab.

Niels Nymann Eriksen: Gæstfrihed • 152 sider • 249,00 kr.
Akademisk Forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: