Fylder 85 år på Valentins dag

På Valentins dag, den 14. februar, fylder tidl. direktør Mogens Larsen 85 år.

Mogens Larsen stammer fra Vestervig i Thy, men kom som ung i lære som sælger i Silkehuset i København. Efter at have været garderhusar studerede han på Evangelical Bible Institute i Paris 1958-61. I 1961 blev han gift med Jytte, med hvem han har 3 børn. Han arbejdede i 3 år i den internationale ungdomsbevægelse YFC, og var derefter primusmotor ved kampagnen med Billy Graham i Forum.

I 1966 åbnede han det første europæiske Western HR-kontor for det californiske moderfirma.

Det næste kontor blev i Oslo, derefter Hamburg og 3 år med ledelsen af de 8 kontorer i UK, der voksede til 28 i perioden. I 1977-78 var han leder af San Fransisco-afdelingerne samtidig med kontorerne i Skandinavien. I halvfemserne kastede han sig over nødhjælp/mission på Filippinerne og i Ukraine, hvor han var bestyrelsesformand for Skandinavisk Børnemission. I dag bruger han tid og midler på træningsopgaver i Afrika og Asien. Mogens Larsen var fra 1980’erne med i Forlaget Scandinavias bestyrelse og fortsatte indtil 2007 som medlem af Udfordringens bestyrelse.