Teolog Carl P. Behrens 80 år

Tidligere medlem af Kristeligt Forbund for Studerendes landsudvalg, medlem af Indre Missions hovedbestyrelse og formand for Menighedsfakultetet, pastor emeritus og forfatter Carl P. Behrens, Gårslev, fyldte 80 år den 3. februar.

Efter kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1967 blev Carl P. Behrens ansat som rejsesekretær i KFS. Året efter blev han kapellan i Sct. Bendts Kirke i Ringsted og senere sognepræst i Skt. Nikolai-Branderslev sogne på Kaj Munks fødeø.

Fødselaren har i mange år været aktiv i Kaj Munk Selskabet og har holdt foredrag om digterpræsten, ligesom også flere af titlerne på hans bøger vidner om interessen for Kaj Munk.
Carl P. Behrens er dybt engageret i at fremhæve Bibelens syn på tidens spørgsmål, fx om kvindelige præster og kirkelige homovielser. En af hans mange bøger har titlen ”Kønsroller og ligeværd”.

Carl P. Behrens er gift med Bodil, og de har fem sønner og seks børnebørn.