Arkæologer finder 2600-årigt link til Bibelens kong Josias

Netan-Meleks segl. (Foto: Eliyahu Yanai, City of David)

Israelske arkæologer har fundet et 2600 år gammelt segl som tilhørte Netan-Melek i Jerusalem. Han nævnes én gang i Bibelen som kong Josias’ hofmand.

Det er første gang i historien, at man finder noget, som bærer hofmandens navn. ”Han (Josias) nedrev også statuen af hesteforspandet og stridsvognen nær tempelindgangen ved hofmanden Netan-Meleks bolig i tilbygningen, en statue, som var blevet opstillet dér af tidligere konger i Juda og indviet til solguden.” (2. Kong. 23, 11)

– Mange kendte segl og stempler kommer fra antikmarkedet. Dette fund er derimod fra en arkæologisk udgravning, som kan dateres, og er derfor meget spændende, sagde professor Yuval Gadot ved Universitetet i Tel Aviv og dr. Yiftah Shalev fra Israels antikmyndighed, ifølge en pressemeddelelse.

Det lillebitte segl er et stort arkæologisk fund. Seglet blev fundet på den gamle parkeringsplads Givati i Davids by, lige neden for Møgporten i Jerusalem. Her graver arkæologer fra Israels antikmyndighed og universitetet i Tel Aviv efter skatte fra en fjern fortid.

Ifølge professor Yuval Gadot og dr. Yiftah Shalev lå seglet inde i det, som har været en stor toetagers offentlig bygning. Den blev sandsynligvis ødelagt, da babylonerne raserede Jerusalem i år 586 f.Kr. Der er fundet rester af brændt træ, potteskår og andet, som er ødelagt under enorm varme. Et gulv med farverige fliser er styrtet ned på et andet. ”Dette er de gulve, som Josias’ skrivere gik på,” sagde arkæolog Oded Lipschits fra Tel Aviv til avisen Haaretz. Og Gadot tilføjer:

”Den brændte bygning bekræfter det, vi ved om den babyloniske ødelæggelse fra Bibelen og fra andre lignende steder rundt om i byen.”

I dette ødelagte pragtbyggeri lå det lille, tynde segl på én centimeter fra bibelsk tid. Arkæologerne fastslog hurtigt, at den gamle hebraiske tekst betyder: ”Til Netan-Melek, kongens tjener”.

Dr. Anat Mendel-Geberovich fra universitetets GT-center fortæller, at titlen kongens tjener (eved hamelek) ofte bruges i Bibelen til at beskrive en højere embedsmand, som står kongen nær.

Fordi han var kendt, var det unødvendigt at nævne hans efternavn.

– Selv om det ikke med hundrede procents sikkerhed kan siges, at dette er den Netan-Melek, som er nævnt i Bibelen, så var han ejer af et segl, og det er umuligt at ignorere den forbindelse, som knytter dem sammen, sagde Mendel-Geberovich ifølge antikmyndigheden.

Seglet blev i gamle dage benyttet til at signere pergament. Disse skrifter har ikke overlevet fremmede hære og brande i det gamle Jerusalem. Men seglet af ler er bevaret og er et bevis på den korrespondence, som engang fandt sted. Potteskår og ødelagte bygninger fortæller en historie fra det første tempels tid. Kong Josias regerede ca. 350 år efter kong David, som erobrede Jerusalem og gjorde den til hovedstad for det jødiske folk.

Josias beskrives som en from og god konge: ”Josias var otte år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 31 år. Hans mor hed Jedida og var datter af Adaja fra byen Botzkat.

Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne og fulgte i sin forfar Davids spor.” (2. Kong. 22, 1–2).
I sit 18. regeringsår begyndte han at restaurere templet i Jerusalem. Her fandt ypperstepræsten Hilkija ”lovbogen”, som kan have været 5. Mosebog. Herefter tog reformationen fart. Josias afskaffede de hedenske afgudsofringer og ville genoprette den oprindelige tempeltjeneste med blandt andet påskefejring. Josias faldt under et slag ved Megiddo. (2. Kong. 23, 29).

I udgravningen har man også fundet et segl i blå sten med indskriften ”tilhører Ikar, søn af Mattanja”. ”Mattanja nævnes både i Bibelen og på segl. ’Ikar’ har hidtil været ukendt som navn, men ordet betyder bonde,” oplyser Dr. Anat Mendel-Geberovich.

Ikar har sikkert været en betydningsfuld mand, som har haft sit eget segl. Seglene fra det første templets tid blev fundet af Ayyala Rodan og Sveta Pnik.