Kæmp på evolutionsfortalernes banehalvdel

Den bedste måde at bekæmpe evolutionsteorien på, er med naturvidenskabelige argumenter, sådan som ID-bevægelsen gør det.

Spørgsmål:

Hvordan bidrager vi bedst til kampen imod evolutionsteorien?

Svar:

Det spørgsmål blev jeg også stillet på en skabelseskonference i Århus i november 2018, hvor der i øvrigt også var læsere af Udfordringen til stede. Mit svar var en anelse provokerende, og det er det stadig, men jeg skal uddybe det nedenfor. Mit svar er: Det bedste, man kan gøre, er at opgive sin kreationisme og i stedet støtte intelligent design-bevægelsen – vi kan ikke bekæmpe dårlig videnskab med Biblen. Dårlig videnskab (evolution) kan kun besejres med god videnskab (intelligent design). Bestemte fortolkninger af Biblen er derfor i den forbindelse uvedkommende og hører hjemme i en anden sfære. Denne udmelding falder forståeligt nok nogen for brystet.

Når jeg foreslår, at man skal opgive sin kreationisme, mener jeg naturligvis ikke, at man skal opgive sin tro på Biblen og ens foretrukne fortolkning af 1. Mosebog (som fx 6 dages skabelse, syndflod, en ung eller en gammel jord, etc.). Disse emner ligger imidlertid udenfor biologiens sfære. Fortolkninger af Biblen, som hører hjemme i den teologiske sfære, kan absolut ingen indflydelse have som argumentation i biologien.

Hvis man ønsker, at der i det danske samfund skal eksistere en åben diskussion om evolutionsteoriens troværdighed, må man træde ind på evolutionsfortalernes banehalvdel og diskutere evolution udelukkende i et naturvidenskabeligt regi. Det er det, ID-bevægelsen gør, og det er det, der adskiller den fra kreationisme.

Ønsker man evolutionsteoriens manglende troværdighed bragt frem i lyset, bør man derfor for en stund glemme sit specifikke bibelsyn og støtte op omkring ID-bevægelsen. Det er alene de forskere, som promoverer ID, der har haft succes med at få bragt evolutionsspørgsmålet frem i den akademiske verden, og det vil i sidste ende være de modige ID-forskere, og ikke bibelske kreationister, som får succes med at bringe teorien til fald. Der har siden Darwins tid eksisteret en religiøst betinget kritik af evolution. Denne har imidlertid været stort set uden effekt, da den har været, og stadig er, sporadisk og meget let for evolutionisterne at afvise som religiøs motiveret. ID besidder en hidtil uset styrke af 2 grunde: 1) Den er en organiseret bevægelse. 2)

Dens argumenter kan ikke afvises som religiøs fanatisme, da den opererer på videnskabens egne præmisser.

De kristne forskere, jeg arbejder sammen med, deler den holdning, at det er hensigtsmæssig at holde videnskab og personlig tro/bibelsyn adskilt. Videnskab og bibel kan sagtens i apologetisk sammenhæng pege frem og tilbage på hinanden, men det bør erkendes, at de tilhører hver sin sfære, som hver især opererer ud fra sit eget unikke evidens- og argumentationsgrundlag.