Jeg er utilfreds med min livssituation – hvad gør jeg?

En stor del af det at være tilfreds med livet er at acceptere livet, som det er. Det betyder ikke så meget, om du synes, at du har fået meget eller lidt. Det vigtige er, at du får det bedste ud af det, du har, og ikke drømmer om noget, du alligevel ikke kan få.
Ligesom i et kortspil: Du har fået nogle kort på hånden, og nu må du spille dem så godt, du kan. Det forventes ikke, at du gør det ligeså godt, som dem, der har fået bedre kort. Det forventes heller ikke, at du sammenligner din lod i livet med deres. Det eneste, der forventes af dig, er, at du gør dit bedste med de kort, der er givet dig.

Kære Jørn og Karin
Der er så mange ting i mit liv, jeg er utilfreds med.

Jeg synes, at tingene ikke går godt nok herhjemme, og vi kan på grund af økonomien ikke tage på ferie i udlandet med vores to børn, som andre familier kan.

Samtidig er det svært at overskue livet i hjemmet. Jeg er ikke særlig meget ordensmenneske, så det bliver let kaotisk og stresset i hverdagen. Sådanne ting er med til at gøre mig trist og mismodig.

Jeg er selv syg, fordi jeg gik ned med stress på mit arbejde, og derfor har vi kun én indtægt, og økonomien er ikke så stærk.

På en måde er der nok nogle ting, der låser os fast, som der ikke kan ændres på, men alligevel vil jeg spørge, om I har et forslag til, hvad jeg skal gøre ved min situation.
Med venlig hilsen
LH

Kære LH
Det er godt, at du skriver, da det er så nærliggende at se sig omkring og se på det, som alle andre har, og som man ikke selv har. Men problemet er egentlig ikke, hvor meget man har eller ikke har. Problemet handler om, hvad man fokuserer på i sit indre. På en måde kan man sige, at lykke har mere at gøre med, hvad der er indeni os, end hvad der sker omkring os. Derfor er det også muligt for dig at være glad og lykkelig i din situation. Også selv om der ikke er den økonomi, som du kunne tænke dig, eller du måske ikke er et stort ordensmenneske, og du ikke kan det arbejdsmæssigt lige nu, som du har kunnet. Alle disse ting er de ydre ting. Men det væsentligste område at arbejde med for at opleve lykke, er at se på sit eget indre og bemærke, hvordan man reagerer på det, der sker. Derfor vil vi sige lidt om det først, og dernæst noget om det med at være struktureret og have orden.

Først og fremmest vil vi opfordre dig til at tælle de gode gaver i livet. Du skriver, at du har børn, så prøv dagligt at takke for dine børn, takke for at du har fået livet, at du har en mand.

Du kan også takke for, at du lever i et land, hvor der ikke er krig, takke for at der ikke er naturkatastrofer osv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et taknemmeligt sind kan gøre meget for et godt liv. Utilfredshed har ofte at gøre med sammenligning, hvor man sammenligner sig med, hvad man oplever, at andre har, som man ikke selv har, eller hvad de kan, som man ikke selv kan osv.

Tænk også på, at der er mange andre familier, der heller ikke ”bare” kan tage til udlandet og holde sommerferie. Det er ikke noget, alle automatisk kan, selv om det virker sådan, da det ofte er den slags ferieoplevelser, der fortælles om fx på Facebook. En ferie i Danmark kan være absolut lige så god som en ferie i udlandet. Det at tage på ferie handler ikke så meget om det sted, man er eller de ting, man ser, men at man slapper af, har det godt sammen og får tid til hinanden. Det er fællesskabet og relationerne, der er det vigtigste, og det kan man have, uanset hvordan andre omstændigheder i livet er.

Når dette er sagt, vil vi også nævne, at det kan være en god idé at kigge på nogle af de ydre områder af dit liv, som du kan gøre noget ved. Kaos, manglende orden og stress kan godt gøre os mismodige og triste, som du skriver. Gode vaner, rytmer og systemer i hjemmet kan til gengæld være med til at løfte humøret og skabe større tilfredshed. Vi vil give dig fem mulige måder, det kan gøres på, under en anden overskrift her på siden.
Med venlig hilsen
Jørn og Karin


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fem gode ugentlige vaner kan skabe ro i hverdagen

Som en fortsættelse af svaret til LH vil vi her gerne fremhæve fem områder, der kan være med til at give større stabilitet i hverdagslivet.

Det kan være, men behøver ikke lige præcis at være, på den måde, det er beskrevet her. Pointen med forslagene er, at de hver især vedligeholder en side af hjemmelivet, så man ikke hele tiden skal tænke på, om det bliver gjort. Man behøver ikke at implementere det hele, men måske gøre det på det eller de områder, hvor det ikke sker naturligt.

1 En fast tid, en aften eller nogle timer til dig og din ægtefælle

Her kan I snakke, hygge, bede sammen og spørge, hvordan det går med hinanden i ugens løb, kigge lidt fremad i kalenderen osv. Det kan være i hjemmet, på en café/restaurant eller i naturen. Formålet er at styrke jeres relation og få talt om, hvordan det går i hjemmet. Rent faktisk kan det deles op i, at I har to forskellige samtaletider sammen: Én til relationen og én til at tale rent praktisk om hjemmelivet.

2 Fælles oprydning/rengøring lørdag morgen efter morgenmaden

Familien kunne f.eks. spise morgenmad sammen kl. 10 og derefter tage en tid, hvor hver enkelt rydder op og derefter gør rent på ”sit” og/eller et fælles område i hjemmet. På den måde bliver hjemmet aldrig helt kaotisk.


Artiklen fortsætter efter annoncen:3. Et familiemøde en gang ..om ugen

Her kan man snakke om, hvordan ugen er gået, og om der er nogle ting, der frustrerer, som skal ændres. Alle kan byde ind. Der kan man også se frem mod de næste to uger og se, hvad der sker i hinandens kalender, så man altid er lidt på forkant. Fredag sidst på eftermiddagen kunne være et godt tidspunkt til det, så man har weekenden til efterfølgende at handle på, hvad der blev talt om til familiemødet. Gør det passende i længden, så det ikke bliver for langt og tungt.

4. En ugentlig familieaften

Det er en aften, hvor man måske tager 1-2 timer (eller hele aftenen) ud, hvor man tager tid til at være familie: Spiller sammen, har det sjovt, taler, synger, beder/læser i Bibelen osv. De forskellige familiemedlemmer kan hver især hjælpe til: Nogen vælger og laver aftensmaden, andre desserten, finder og leder en aktivitet, finder en sang eller noget fra Bibelen, eller finder et spil, man kan spille osv.

5. En ugentlig madplan

Man sparer tid og penge og stresser mere ned i ugens løb, hvis man stort set ved, hvad der skal laves til aftensmad de forskellige dage i ugen, og hvis man kan købe ind til det meste én eller to gange i ugen.