Jesus gik hele vejen for os

Hvordan kan verden blive til et bedre sted at leve i? Hvem kan vi stole på, og hvem kan give os håb?

Da religionsstifteren Buddha kom ud af sit slot og sit beskyttede liv for første gang og så, at der var smerte og død overalt i verden, besluttede han sig for at gøre noget ved det. Han gav afkald på alt det, han havde, og gav sig til at søge sandheden, kuren til den lidelse, der er i verden.

Efter sigende var Buddha i lære hos adskillige mennesker, levede i fuldstændig askese i flere år, og levede derefter i nydelse i nogle år. En dag nåede han frem til sin konklusion: verden er lidelse, og den måde vi kommer ud af lidelsen på, er ved at gå den gyldne middelvej. Dermed vil vi til sidst komme ud af den endeløse cyklus, hvor vi ifølge buddhismen bliver ved med at blive reinkarneret for evigt.

Men hvad var der sket, hvis Buddha havde ret? Jeg synes, det er spændende at sætte hans liv og lære i kontrast til det, vi finder hos Jesus.

Da Jesus gik rundt på jorden, så han menneskers lidelse, og han græd med os. Han så menneskers sygdomme – og havde magten til at helbrede dem.

Han så også menneskers skyld og skam – og havde kærligheden til at tilgive os for det. For Jesus gik ikke ”den gyldne middelvej”, nej, Jesus gik hele vejen. Jesus elskede mennesker radikalt og fuldstændigt. Ikke noget med midt i mellem.

For selv om verden blev skabt god, og Gud elsker os mennesker, ser Gud også al den lidelse, der efter syndefaldet er kommet ind i den verden, han har skabt. Relationen mellem Gud og os er blevet brudt.

Men i stedet for at give os forskrifter for, hvordan vi skal handle, eller et nyt sæt regler at leve efter, kom Gud selv for at redde os ud af den lidelse, der er i verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor bruger vi ordet ”evangeliet” om fortællingen om Jesus, for ”evangelie” betyder gode nyheder.
Evangeliet betyder, at jeg ikke længere skal have tillid til, at jeg selv kan klare, at jeg selv kan leve efter alle de rigtige leveregler. Evangeliet betyder, at jeg kan have tillid til en anden, en der er fuldkommen, og en der siger ”jeg vil aldrig vise dig bort”. Den person er Jesus, som gav sig selv fuldstændig hen for os for at give os håb, hvis vi vil følge ham.

Lyder det ikke næsten for godt til at være sandt?